Головна

A. Схема побудови вступної (описової) частини наукового твору

  1.  I ЧАСТИНИ
  2.  I. Компоненти материнської частини
  3.  I. Компоненти плодової частини
  4.  I. Службові частини мови
  5.  I. Частинки і частини мови
  6.  II. Методи наукового пізнання

- обгрунтування актуальності наукового дослідження (актуальність проблеми);

- характеристика наявних на цю тему робіт, теорій; історіографія питання;

- виділення конкретного питання (предмета дослідження);

- висування гіпотези;

- обгрунтування використання обраної теорії (методу);

- попереднє формулювання висновків.

b. Схема побудови основної та заключної частини наукового твору:

- стислий виклад наукового дослідження;

- остаточне формулювання висновків;

- список авторських робіт.

Особливу увагу слід приділити навичкам реферування наукової роботи, які виявляються необхідними при захисті дипломного твори. У зв'язку з цим, великою підмогою можуть служити різні зразки мовних конструкцій (кліше).

c. Модель реферату дипломного твори (яскрава ілюстрація мовних конструкцій):

 1. Вступна частина реферату. Тема дипломної роботи, її загальна характеристика. Тема роботи... Дипломна робота на тему ... Дипломна робота присвячена (темі, проблемі, питання); Дипломна робота є (узагальнення, виклад, опис, аналіз, огляд);
 2. Проблема роботи В роботі розглядається (що?); досліджується (що?); дається оцінка (чому?); дається аналіз (чого?);
 3. Сутність проблеми зводиться (до чого?); полягає (у чому?); складається (у чому?);
 4. Композиція роботи Робота ділиться на ... частини (їй), глав; складається з ... частин, глав;
 5. Опис основного змісту роботи У вступі формулюється (що?), Дається визначення (чого?); У першій (другий, третій) чолі: розглядаються ... (такі питання, проблеми); ставляться ... зачіпаються ... досліджуються ... викладається (що?) дається узагальнення (чого?), науковий опис (чого?); У розділі також порушені такі питання, як ...
 6. Висновок, висновки В результаті проведеного дослідження можна прийти до следующімвиводам ... Проведені дослідження дозволяють стверджувати ... Зібраний матеріал підводить нас до висновку ... писемного мовлення |  Тре6бованія до оформлення реквізитів документів |  Головний інженер (особистий підпис) Е. Н. графів. |  типи документів |  Документи, що входять в систему розпорядчої документації |  Уніфікація мови ділових паперів |  ДОВІДКА |  Вимоги до мови і стилю документів |  Приклад листа, що містить відповідь на запит |  Мовний етикет в документі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати