загрузка...
загрузка...
На головну

Критерії оцінки випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

  1.  ABBYY PDF Transformer-для роботи з PDF-файлами: http://depositfiles.com/files/boz04vdyi
  2.  FH 10 10 Організаційні принципи роботи національних товариств здоров'я.
  3.  I група - для оцінки деформативних властивостей грунту.
  4.  I етап роботи з текстом документа.
  5.  I. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД курсовий проект
  6.  I. Цілі і завдання виконання контрольної роботи
  7.  II. Критерії, що визначають статус уніонної конференції

За підсумками перевірки випускна кваліфікаційна (дипломна) робота попередньо оцінюється за класичною бальною системою. У разі позитивної оцінки вона допускається до захисту. Разом з відкликанням наукового керівника, рецензією викладача кафедри і зовнішнього рецензента вона повертається автору. У період підготовки до захисту необхідно звернути особливу увагу на усунення зауважень і виконання рекомендацій, що містяться у відгуку і рецензіях.

оцінка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи виробляється з урахуванням:

-обгрунтування актуальності проблеми і вирішення поставлених завдань,
 використання спеціальних джерел, глибокого вивчення літератури по темі дослідження і правильного цитування її,

-відповідає висновків і узагальнень; володіння методами наукового дослідження; самостійністю в розробці теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи;

- Грамотного, логічного і послідовного викладу матеріалу, відповідно до плану,

оцінка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи знижується, якщо в ній:

- Не виділені і не обгрунтовані теоретичні та прикладні проблеми;
 не сформульована мета, не вказані завдання і методи дослідження;
 план роботи хаотичний, не виділяє вузлові питання позначених в роботі проблем;
 відсутня самостійність в розробці,

- Робота зведена до простого переказу або переписування джерел;
 порушена логіка дослідження, у викладі матеріалу є повтори або ж скачки думки,

- Вкрай обмежене коло вивченої спеціальної юридичної літератури, законодавчих актів; допущені помилки в цитуванні авторів, неправильно вказані джерела наведених висловлювань; зустрічаються грубі орфографічні і граматичні помилки, страждає стиль викладу думки; істотно порушені правила складання бібліографії; робота неакуратна за зовнішнім виглядом;
 завищений рекомендований обсяг роботи.

остаточна оцінка випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи виставляється комісією за підсумками її публічного захисту.

Титульна сторінка є першою сторінкою випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи і заповнюється за строго визначеними правилами (див. Приложение1).

У верхньому полі вказується повне найменування навчального закладу. Далі вказується прізвище, ім'я та по батькові дослідника (в називному відмінку).

В середньому полі дається назва випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи, Яке проводиться без слова "тема" і в лапки не укладається.

У нижньому полі вказується місце виконання роботи та рік її написання (без слова "рік").

Після титульного аркуша поміщається зміст (зміст), в якому наводяться всі заголовки роботи і вказуються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або давати їх в іншому формулюванні можна. Всі заголовки починають з великої літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з'єднують відточити з відповідним йому номером сторінки в правому стовпчику змісту.

Текст основної частини роботи поділяється на глави і параграфи. Заголовки розділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставити. Якщо заголовок складається з двох або більше пропозицій їх розділяють крапкою. Тема глави, параграфа не повинен бути останнім рядком на сторінці.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2-3 інтервалам. Кожну главу роботи слід починати з нового аркуша.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за твором друку або виписують з бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочень назв і т. п. (Див. Додаток №3)

додатки:

№1 Оформлення титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи

№2 Оформлення титульного аркуша магістерської дисертації

№3 Оформлення списку використаної літературизагрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати