загрузка...
загрузка...
На головну

Факультет юриспруденції і ювенальної юстиції

  1.  Quot; Антропологічний ренесанс "в юриспруденції в другій половині XX століття і його наслідки
  2.  Біологічного і хіміко-технологічного факультету
  3.  Будівельно - гідромеліоратівній факультет
  4.  Будівельно - гідромеліоратівній факультет
  5.  Для студентів II курсу факультету фізичного виховання
  6.  Для студентів факультету фізичного виховання
  7.  Для студентів економічного факультету всіх форм навчання

Метод внутрішньої норми прибутку(Internal Rate of Return, IRR) визначає максимальну вартість капіталу, що залучається, при якій інвестиційний проект залишається вигідним. В іншому формулюванні, це середній дохід на вкладений капітал, що забезпечується даними інвестиційним проектом, т. Е ефективність вкладень капіталу в даний проект дорівнює ефективності інвестування під IRR відсотків у будь-якої фінансовий інструмент з рівномірним доходом.

Інакше кажучи, для потоку платежів CF, де CFt - Платіж через t років (t = 1,2 .., n) і початкової інвестиції в розмірі IC0 = - CF0 внутрішня норма прибутковості IRR розраховується з рівняння:

 або

При прийнятті інвестиційних рішень IRR використовується для розрахунку ставки альтернативних вкладень. При виборі з декількох проектів з різними IRR, вибирається проект з максимальним значенням IRR.

Метод внутрішньої норми прибутку застосуємо для аналізу ефективності єдиного або альтернативних проектів, з урахуванням обмежень за обсягом фінансування або без них.

Даний метод не вирішує проблему множинності внутрішньої норми прибутку при неконвекціональних коли спостерігаються в проектах не тільки початкові. але і подальші витрати) грошових потоках і його застосування може давати неоднозначні результати.


Навчально-методичний посібник

Люккманов В'ячеслав Борисович,

Мандич Ірина Олександрівна,

Назарова Ірина Олександрівна,

Цой Алла Володимирівна,

Посібник для підготовки до державного іспиту за фахом

(Для студентів бакалаврату «Менеджмент»)

навчальне видання

Підписано до друку Формат 60х90х16.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Уч. изд. аркушів 2. Тираж 200. Замовлення №

Видавничо-поліграфічний центр МИТХТ

117571, Москва, пр. Вернадського, 86.

Факультет юриспруденції і ювенальної юстиції

 Утвержденона Раді факультету юриспруденції і ювенальної юстіцііПротокол № від «» _________2012 р Декан факультету Гриб В. В.  Утвержденона заседаніікафедри конституційного та адміністративного праваПротокол № 1от «31» серпня 2012 г.Зав. кафедрою констітуціонногоі адміністративного права д. Ю. Н., професор Скуратов Ю. І.

 
 Основні вимоги до цитування |  Критерії оцінки випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи |  додаток №2 |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати