На головну

Показники і критерії небезпеки хімічного забруднення атмосферного повітря

  1.  I. абсолютні показники варіації
  2.  II. Критерії, що визначають статус уніонної конференції
  3.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  4.  II. Вимоги безпеки при будівництві свердловин
  5.  II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА свердловин.
  6.  II. відносні показники варіації.
  7.  II. відносні показники варіації.

Мета завдання: Ознайомитися з методичними підходами до оцінки та принципам ранжирування територій з різними рівнями екологічного навантаження на атмосферне повітря. Освоїти розрахунок питомої токсичності компонентів викидів в атмосферу, середньозваженого коефіцієнта небезпеки суми аерогенної емісії.

Зміст і порядок виконання завдання: Відповісти на питання на початку завдання. На підставі даних ситуаційної задачі (Додаток 2) оцінити екологічну ситуацію на території за критеріями аерогенної навантаження. Проранжировать небезпечні речовини, виходячи з величин наведених мас. Розрахувати показники, характерізующіеуровень аерогенної навантаження, внести їх в таблицю №1 і оцінити відповідно до Додатку № 1.

Основні розраховуються показники:

Середньозважений коефіцієнт небезпеки суми викидів (індекс забруднення атмосфери):

М прив. а. в.

До а. в. = -------------------

М а. в.

Для цього розраховується:

а) Сума мас викидів в атмосферне повітря на даній території:

n

М а. в. = ? M i а. в. , де

i

М а. в. - Валовий викид в атмосферне повітря, т / рік

M i а. в. - Маса викиду в повітря i-того речовини, т / рік

n - число забруднюючих речовин у викидах.

 б) Наведена маса для кожного речовини, що викидається:

M i прив. а. в. = M i а. в. * А i а. в. , де

M i а. в. - Маса викиду в повітря i-того речовини, т / рік

коефіцієнт небезпеки для повітря i-того речовини (з додатка 4).

в) Сума наведених мас всіх викидаються в атмосферне
 повітря речовин

n

М прив. а. в. = ? M i прив. а. в. , де

i

n - число забруднюючих речовин у викидах

Розрахунок потенційного ризику здоров'ю, пов'язаний з хімічним забрудненням атмосферного повітря (розраховується з урахуванням пп. А, б, в):

а) Для домішок, що володіють рефлекторним дією, в залежності від класу небезпеки розрахунок потенційного ризику негайного дії проводиться за рівняннями 1-4, де С - концентрація домішки, ПДКм. р. - Норматив, Prob -Величина, пов'язана з ризиком за законом нормального імовірнісного розподілу (Prob = Lg ECo + tga x LgC, де ЕСО - концентрація речовини з ефектом дії, прийнятим за 0%):

1 клас Prob = -9.15 + 11.66 x lg (С / ПДКм. Р) (1)

2 клас Prob = -5.51 + 7.49 x lg (С / ПДКм. Р) (2)

3 клас Prob = -2.35 + 3.73 x lg (С / ПДКм. Р) (3)

4 клас Prob = -1.41 + 2.33 х lg (С / ГДК м. Р) (4)

б) Потенційний ризик розвитку неспецифічних токсичних ефектів при хронічній інтоксикації (Протягом 35 років) слід проводити відповідно до рівняння

Risk = 1 - ехр ((ln (0.84) / (ГДК x Кз)) x З x t)n , десь

Risk - ймовірність розвитку неспецифічних токсичних ефектів при хронічній інтоксикації в заданих умовах;

ГДК - норматив;

С - концентрація домішки;

n - коефіцієнт, який визначається в залежності від класу небезпеки домішки: 1 клас - 2,41; 2 клас - 1,31; 3 клас -1.0; 4 клас - 0.85;

Кз - коефіцієнт запасу, який визначається в залежності від класу небезпеки домішки: 1 клас - 7.5; 2 клас - 6.0; 3 клас - 4.5; 4 клас - 3.0;

t - відношення тривалості впливу забруднення в роках до середньої тривалості життя людини (70 років).
 Методичні вказівки |  Пояснювальна записка. |  Загальні вказівки. |  Оцінка екологічного благополуччя території за показниками соматичної захворюваності населення, медико-генетичним і імунологічних показників. |  ЗАВДАННЯ 3: Комплексна експертиза ступеня напруженості медико-екологічної ситуації. |  Додаток 1 |  Примітки |  Додаток 2 |  додаток 3 |  додаток 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати