На головну

Комплексну оцінку ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ З УРАХУВАННЯМ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЗАХВОРЮВАНОСТІ, ВОДНІЙ І Аерогенний НАВАНТАЖЕННЯ.

  1.  A. Схема побудови вступної (описової) частини наукового твору
  2.  C. Оцінка праці підлеглих.
  3.  Fork, створюючи тим самим копію нашого процесу. У такій ситуації функція open повертає 0 для дочірнього
  4.  I. Звіт складається за строго встановленою формою з урахуванням можливості використання обчислювальної техніки для її обробки.
  5.  I. САМОСОЗНАНИЕ І САМООЦІНКА В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
  6.  IV етап. Комплексна оцінка результатів.
  7.  L 50 ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ КАНДИДАТА НА рукоположення

Мета завдання: Ознайомитися з методичними підходами до комплексної оцінки екологічного благополуччя територій з екологічним навантаженням на довкілля і здоров'я населення.

Зміст і порядок виконання завдання:

Уважно прочитати ситуаційну задачу, ознайомитися із завданнями 1, 2, 3, матеріалами свого варіанту і порядком виконання рішення за основними показниками. Заповнити таблицю № 1, отримані дані оцінити по Додатку № 1. Відповісти на питання, поставлені в завданні.

ситуаційна задача

Місто N займає загальну площу в 10 км2 і розташований на південний схід від комплексу хімічних виробництв переробки нафти і газу, бутилового спирту, етіленгексанола і 3-х ТЕЦ, що працюють на мазуті, ряду інших промислових підприємств. За даними екологічної та санітарно-епідеміологічної служби в атмосферному повітрі на висоті до 20м систематично реєструються основні забруднювачі, а також специфічні домішки, що входять до складу викидів хімічних виробництв. Отримано інформацію про середньорічну концентрації забруднювачів атмосфери за 2006 рік. Панує напрям вітрів - північне. Валові викиди стічних вод основних виробництв на добу досягають 120000м3. За даними річних звітів поліклінік та центрів держсанепіднагляду відзначається нестабільна медико-демо-графічна ситуація, зростає захворюваність. Основний висновок - на території складається напружена медико-екологічна ситуація.

Необхідно, на підставі даних ситуаційної задачі і літератури зробити повне виведення щодо комплексної оцінки екологічної ситуації, дати об'єктивну оцінку екотоксікантов, ступеня напруженості медико-екологічної на території, обгрунтувати можливий прогноз стану здоров'я населення. У висновку порекомендувати комплекс профілактичних заходів щодо поліпшення екологічної обстановки.

Таблиця 1 Оцінка ступеня напруженості медико-екологічної ситуації.

 Показники забруднення об'єктів навколишнього середовища і змін здоров'я населення (1)  Медико-екологічна ситуація
 задовільна  щодо напружена  істотно напружена  критична  Катастрофічна (умовно) (7)
 1. Показники та критерії небезпеки хімічного забруднення середовища проживання населення (2) .I.I Атмосферне повітря
 1.1.1. Кількість викидів в атмосферне повітря: (1б) -% наявності речовин 1-2 класу небезпеки          
 Оцінка (бали)          
 1.1.2. Рівень забруднення атмосферного повітря: а) критерій ІЗА (1б, 3) б) кратність перевищення ПДКсс пріоритетних по небезпеки шкідливих хімічних речовин (1а, б, 5, 6)          
 1.1.3. Значення потенційного ризику здоров'ю, пов'язаного з хім. забрудненням АВ (1а, б) а) ризик негайного действіяб) ризик хронічної дії          
 Оцінка (сума балів)          
 1.2. Питна вода, водні об'єкти господарсько-питного та рекреаційного водокористування.
 1.2.1. Рівень хімічного забруднення води: а) кратність перевищення ГДК пріоритетних по небезпеки шкідливих хімічних речовин (1а, 5, 6) б) значення ИЗВ (1б, 9,9а)          
 1.2.2. Значення ПХЗ (1б, 10) а) для речовин 1-2 класу опасностіб) для речовин 3-4 класу небезпеки          
 1.2.3. Значення потенційного ризику здоров'ю, пов'язаного з хім. забрудненням води (1а, б) а) ризик негайного действіяб) ризик хронічної дії          
 Оцінка (сума балів)          
 2. Показники і критерії зміни здоров'я населенія.Основние критерії (11)

 2.1. Медико-демографи-етичні показники: 2.1.1. Смерность (збільшення в число раз, з урахуванням структури): а) общаяб) дитяча 0-12.1.2. Рождаемость2.1.3. природний приріст            
     
 
 
 Оцінка (сума балів)            
 2.2. Захворюваність і поширеність (кратність збільшення): а) общаяб) за окремими класами і нозологічними формами екологічно обумовлених хвороб (1а, б)            
 2.3. Збільшення загальної захворюваності в зв'язку зі збільшенням сумарного забруднення об'єктів навколишнього середовища (12)            
 Оцінка (сума) балів):            
 2.4. Медико-генетичні та імунологічні показники (збільшення в число раз) а) частота вроджених вад развітіяб) порушення репродуктивної функції жінок (ускладнення вагітності та пологів)            
 Оцінка (сума балів):            
 Підсумкова оцінка (сума балів):             Методичні вказівки |  Пояснювальна записка. |  Оцінка екологічного благополуччя території по групі демографічних показників. |  Оцінка екологічного благополуччя території за показниками соматичної захворюваності населення, медико-генетичним і імунологічних показників. |  ЗАВДАННЯ 3: Комплексна експертиза ступеня напруженості медико-екологічної ситуації. |  Додаток 1 |  Примітки |  Додаток 2 |  додаток 3 |  додаток 4 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати