На головну

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА

  1.  I група - для оцінки деформативних властивостей грунту.
  2.  If InputQuery ( 'Нова відповідь', 'Введіть текст відповіді:', Str) then
  3.  II. Критерії, що визначають статус уніонної конференції
  4.  IV. Узгодження результатів оцінки
  5.  O Система показників оцінки рівня продуктивності праці в сільськогосподарських організаціях
  6.  Py-ймовірність відповіді ТАК
  7.  VII. Дві оцінки

Оцінки «відмінно» заслуговує випускник, який знайшов всебічне, системне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв взаємозв'язок основних понять дисциплін в їх значенні для купується професії.

Оцінки «добре» заслуговує випускник, який знайшов повне знання навчального матеріалу, який показав систематичний характер знань з дисциплін.

Оцінки «задовільно» заслуговує випускник, який знайшов знання основного програмного матеріалу, але допустив похибки у відповіді на іспиті і при виконанні екзаменаційних завдань.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, котрий виявив прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, який допустив принципові помилки у виконанні завдань.

Похибки принципового характеру:

- Відсутність навичок аналізу текстів;

- Несформованість понятійного апарату;

- Невміння систематизувати набуті знання;

- Невміння узагальнювати вивчений матеріал і робити висновки;

- Недостатня сформованість культури мовлення;

- Невміння пов'язувати елементи аналізу тексту з методикою роботи в школі.
 літературознавчі БЛОК |  драматичний твір |  XIX століття |  Приклад лінгвістичного аналізу |  Методика навчання літературі |  КАПЛИЦЯ |  Євгеній Онєгін |  Герой нашого часу |  Сорочинський ярмарок |  Ф. І. Тютчев |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати