загрузка...
загрузка...
На головну

XIX століття

підручники:

Одудів, Б. Т. Нариси історії російської літератури 1820-1830-х років: навч. посібник для студентів-філологів [Текст] / Б. Т. Удодов; М-во освіти і науки РФ, Воронеж. держ. ун-т. - Воронеж: Изд. будинок Алейникових, 2004. - 380 с.

Епштейн, М. Н. Слово і мовчання: метафізика рус. літ .: [навч. посібник для вузів] [Текст] / М. Н. Епштейн. - М .: Вища. шк., 2006. - 558с.

Додаткова:

Єсін, А. Б. Психологізм російської класичної літератури [Текст] / А. Б. Єсін. - М .: Флінта, 1988. - 175 с. - (Бібліотека студента).

Лотман, Ю. М. В школі поетичного слова. Пушкін. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя [Текст] / Ю. М. Лотман. - М .: Просвещение, 1988. - 352 с.

А. С. Пушкін:

Бродський, Н. Л. «Євгеній Онєгін», роман А. С. Пушкіна: Коментар. - М .: Мультіратура, 2005. - 5-е изд., З доп., Підготує. Анікіна А. А. - 345 с. - (Сер .: Класичний коментар).

Гаспаров, Б. М. Поетична мова Пушкіна як факт історії російської літературної мови [Текст] / Б. М. Гаспаров. - СПб: Академічний проект, 1999. - 398 с.

Грінліф, М. Пушкін і романтична мода [Текст]: монографія / Моніка Грінліф. - СПб .: Академічний проект, 2006. - 382 с.

Лотман, Ю. М. Роман Пушкіна «Євгеній Онєгін» [Текст]: коментар / Ю. М. Лотман. - Л .: Просвещение, 1983. - 416 с.

Онєгінська енциклопедія: У 2 т. / За заг. ред. Михайлової Н. І .; Упоряд .: Михайлова Н. І. (кер. Проекту) та ін. - М .: Рус. шлях, 2004. - Т.1. - 576 с.

Сурат, І. З., Бочаров, С. Г. Пушкін [Текст]: короткий нарис життя і творчості / І. З. Сурат, С. Г. Бочаров. - М .: Мови слов'янської культури, 2002. - 240 с.

Фомічов, С. А. «Євгеній Онєгін»: Рух задуму [Текст] / С. А. Фомічов. - М .: Рус. шлях, 2005. - 175 с.

М. Ю. Лермонтов:

Журавльова, А. І. Лермонтов в російській літературі: проблеми поетики [Текст]: монографія / А. І. Журавльова. - М .: Изд-во МГУ, 2002. - 286 с.

Лермонтовська енциклопедія / відп. ред. В. А. Мануйлов. - М .: Радянська енциклопедія, 1981. - 784 с. Див. Також видання за інші роки.

Маркович, В. М. Становлення реалізму в романі Лермонтова «Герой нашого часу» [Текст]: стаття // Історія російської літератури XIX ст. (Перша третина) [Текст]: хрестоматія літературознавчих матеріалів / ред. Г. П. Козубовський. - Барнаул, 2004. - С. 363-388.

Ходанен, Л. А. Фольклорні і міфологічні образи в ліриці Лермонтова [Текст] / Л. А. Ходанен // Російська словесність. - 1994. - №2. - С. 32-36.

Еткінд, Е. Г. Загадка Печоріна або п'ять масок [Текст] / Є. Г. Еткінд // Еткінд, Е. Г. Псіхопоетіка. - СПб .: «Мистецтво-СПб.», 2005. - С. 86-103.

Н. В. Гоголь:

Воропаєв, В. А. Н. В. Гоголь: життя і творчість [Текст] / В. А. Воропаєв. - 3-е изд. - М .: Изд-во Моск. ун-ту, 2002. - 127 с.

Гольденберг, А. Х. екфрасіса в поетиці Гоголя: текст і метатекст [Текст] / А. Х. Гольденберг // Филол. науки. - М., 2007. - № 1. - С. 13-23.

Іваницький, А. І. Гоголь і Гофман: гротеск і його подолання [Текст] / А. І. Іваницький // Н. В. Гоголь і світова культура: Другі Гоголівські читання. - М., 2003. - С. 167-180 [Ел. ресурс]. Режим доступу: http://www.philolog.ru/gogol/7/htm/7.htm

Кардаш, Е. В. Таємниця «танцюючих бабусь»: «Дзеркала» і «автомати» в романтичній літературі та «Сорочинський ярмарок» Гоголя [Текст] / Є. В. Кардаш // Рус. лит. - 2006. - № 3. - C. 19-37.

Микола Васильович Гоголь [Текст]: енциклопедія / Б. В. Соколов. - М .: Ексмо [и др.], 2007. - 731 с. - (Енциклопедія великих письменників).

Подорога, В. Книга перша. Строй творів і література Гоголя [Текст] / В. Подорога // В. Мимесис: Матеріали по аналітичної антропології літератури: в 2 т. [Текст] / В. Подорога. - М .: Культурна революція, Логос Logos-altera, 2006. - Т.1. - С. 17-307.

Ф. І. Тютчев:

Касаткіна, В. Н. Поезія Тютчева [Текст] / В. Н. Касаткіна.- М .: Просвещение, 1978. - 174 с.

Шайтанов, І. О. Ф. І. Тютчев: поетичне відкриття природи: на допомогу викладачам, старшокласникам і абітурієнтам [Текст] / І. О. Шайтанів. - 2-е вид. - М .: Изд-во МГУ, 2001. - 127 с.

Лейбов, Р. «Ліричний фрагмент» Тютчева: жанр і контекст [Текст] / Р. Лейбов. - Тарту: Изд-во Тартуського університету, 2000. - 135 с.

Григор'єва, А. Д. Слово в поезії Тютчева [Текст] / А. Д. Григор'єва; АН СРСР. Інститут російської мови; Відп. ред. Ф. П. Філін.- М .: Наука, 1980. - 248 с.

Гаспаров, М. Л. Композиція пейзажу у Тютчева [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною, Б. - 2007 *).

Тютчев, Ф. І. Шкільний енциклопедичний словник [Текст] / за ред. Г. В. Чагіна. - М .: Просвещение, 2004. - 440 с.

Старигіна, Н. Н. Між лірикою і епікою: «Денисьевский цикл» Ф. Тютчева [Текст] / Н. Н. Старигіна // Филол. зап. - Воронеж, 2003. - Вип. 20. - С. 117-125.

Непомнящий, І. Про «Онегинская» мотиви в «денисьевском» циклі Ф. І. Тютчева [Текст] / І. Непомнящий // Зап. лит. - М., 1997. - Вип. 5. - С. 123-144.

І. А. Гончаров:

Лощиц, Ю. М. Гончаров [Текст] / Ю. М. Лощиц. - 3-е изд. - М .: Молода гвардія, 2004. - 393 с. - (ЖЗЛ).

Молнар, А. Поетика романів Гончарова [Текст] / А. Молнар. - М .: Компанія супутник +, 2004. - 170 с.

І. А. Гончаров: Нові матеріали і дослідження [Текст] / Відп. ред. С. А. Макашін, Т. Г. Дінесман. - М .: ИМЛИ РАН, «Спадщина», 2000. - 735 с.

Краснощекова, Е. А. Світ творчості І. А. Гончарова (грудень 1996. Athens, Georgia, USA) [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною, Б. - 2007 *).

Недзвецький, В. А. Романи І. А. Гончарова: На допомогу викладачам, старшокласникам і абітурієнтам [Текст] / В. А. Недзвецький. - 2-е вид. - М .: Изд-во МГУ, 2000. - 99 с.

Отрадіной, М. В. Проза І. А. Гончарова в літературному контексті [Текст] / М. В. Отрадіной. - СПб .: Изд-во С.-Петербург. ун-ту, 1994. - 168 с.

Гузь, Н. А. Художній світ романів І. А. Гончарова [Текст] / Н. А. Гузь. - Бійськ: НДЦ БПГУ ім. В. М. Шукшина, 2000. - 230 с.

Роман І. А. Гончарова «Обломов» в російській критиці: Збірник статей / Ленінградський державний університет; Упоряд. М. В. Отрадіной. - Л .: Вид-во Ленінградського університету, 1991. - 304 с.

Еткінд, Е. Г. «Внутрішня людина» і зовнішня мова: нариси псіхопоетікі російської літератури XVIII - XIX ст. [Текст] / Є. Г. Еткінд. - М .: Мови російської культури, 1999. - 446 с.

І. С. Тургенєв:

Тургенєв, І. С. Повне зібрання творів і листів: в 30 т. Твори: в 12 т. Т.VI. [Текст] / Гол. ред. М. П. Алексєєв. - М .: Наука, 1981. - С. 396-402 (реальні і побутові джерела «Дворянського гнізда»). С. 417-427 (реальний коментар до роману).

Курляндская, Г. Б. І. С. Тургенєв: світогляд, метод, традиції: [Зб. ст.] / Г. Б. Курляндская; Держ. меморіал і природний музей-заповідник І. С. Тургенєва «Спаське-Лутовинова». - Тула: Гриф і К, 2001. - 229 с.

Маркович, В. М. Між епосом і трагедією ( «Дворянське гніздо») [Текст] // Маркович, В. М. І. С. Тургенєв і російський реалістичний роман XIX століття: (30 - 50-ті роки) / В. М. Маркович; Ленінградський державний університет ім. А. А. Жданова. - Л .: Вид-во Ленінградського університету, 1982. - C. 134-166.

Пустовойт, П. Г. І. С. Тургенєв - художник слова [Текст] / П. Г. Пустовойт. - М .: Изд-во МУ, 1980. - С. 144.

Шаталов, С. Є. Художній світ І. С. Тургенєва [Текст] / С. Є. Шаталов; Академія наук СРСР. Інститут світової літератури. - М .: Наука, 1979. - 312 с. (Глава «Психологізм»).

Еткінд, Е. Г. «Внутрішня людина» і зовнішня мова: нариси псіхопоетікі російської літератури XVIII - XIX ст. [Текст] / Є. Г. Еткінд. - М .: Мови російської культури, 1999. - 446 с.

Шарафадіна, К. І. Зміна пріоритетів в сфері рослинної образності в літературі 1850-1860-х рр. [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною.

Юрченко, А. А. Деякі аспекти прочитання роману І. С. Тургенєва «Дворянське гніздо» [Текст] // Література в школі. - М., 1998. - № 6. - C. 28-34.

А. А. Фет:

Козубовський, Г. П. Поезія А. А. Фета і міфологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Г. П. Козубовський. - Барнаул: Изд-во БДПУ, 2005. - 255 с.

Бухштаб, Б. Я. Фет і інші: Вибрані роботи [Текст] / Б. Я. Бухштаб; Упоряд., Вступ. ст., підготує. тексту М. Д. Ельзона. - СПб. : Академ. Проект, 2000. - 558 с.

Тархов, А. Лірик Афанасій Фет [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною, Б. - 2007 *).

Кошелев, В. А. «Ліричний господарство» в епоху реформ [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною, Б. - 2007 *).

Розенблюм, Л. А. Фет і естетика "чистого мистецтва» [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною, Б. - 2007 *).

Сухих, І. Н. Шеншин і Фет: життя й вірші. Частина II. (Фрагмент) [Електронна версія] // Історія російської літератури XIX ст. (Друга третина). Хрестоматія літературознавчих матеріалів / за ред. Е. А. Капустіною, Б. - 2007 *).

Ф. М. Достоєвський:

Бахтін, М. М. Собр. соч .: В 6 т. Т. 6. Проблеми поетики Достоєвського [Текст] / М. М. Бахтін. - М .: Російські словники; Мови слов'янської культури, 2002. - 799 с.

Габдуллина, В. І. «Блудні діти, двісті років не були вдома»: Євангельська притча в авторському дискурсі Ф. М. Достоєвського: монографія [Текст] / В. І. Габдуллина. - Барнаул: БДПУ, 2008. - 303 с.

Єсін, А. Б. Психологізм російської класичної літератури [Текст] / А. Б. Єсін. - М .: Флінта, 1988. - 175 с. - (Бібліотека студента).

Касаткіна, Т. А. Про творить природі слова. Онтологичность слова в творчості Ф. М. Достоєвського як основа «реалізму у вищому сенсі» [Текст] / Т. А. Касаткіна. - М .: ИМЛИ РАН, 2004. - 480 с.

Роман Ф. М. Достоєвського «Ідіот»: сучасний стан вивчення: зб. робіт вітчизняних і зарубіжних вчених [Текст] / за ред. Т. А. Касаткіна. - М .: Наследие, 2001. - 560 с.

Тихомиров, Б. Н. «Лазар! Прийди геть ». Роман Ф. М. Достоєвського «Злочин і покарання» в сучасному прочитанні: Книга-коментар [Текст] / Б. Н. Тихомиров. - СПб. : Срібний вік, 2005 - 472 с.

Л. Н. Толстой:

Бочаров, С. Г. «Війна і мир» Л. М. Толстого [Текст] / С. Г. Бочаров // Три шедевра російської класики. - М .: Худож. лит, 1971. - С.7-104.

Громов, П. Про стиль Льва Толстого [Текст] / П. Громов. - Л .: Худож. лит., 1977. - 483 с.

Долиніна, Н. Г. По сторінках "Війни і миру": Нотатки про роман Л. М. Толстого "Війна і мир" [Текст] / Н. Г. Долініна. - СПб .: Детгиз-Ліцей, 2004. - 253 с.

Лев Толстой: Рro et contra [Текст] / Упоряд., Вступ. ст., коммент. і бібліограф. К. Г. Ісупова. - СПб .: РХГИ, 2000. - 984 с. - (Русский путь).

Одіноков, В. Г. Поетика романів Толстого [Текст] / В. Г. Одіноков. - Новосибірськ: Наука, 1978. - 180 с.

Опульская, Л. Д. Роман-епопея Л. М. Толстого «Війна і мир» [Текст] / Л. Д. Опульская. - М .: Просвещение, 1987. - 175 с.

А. П. Чехов:

А. П. Чехов: варіанти інтерпретації: збірник наукових статей. - Вип.1. [Текст] / за ред. Г. П. Козубовський, В. Ф. СТЕНІН. - Барнаул: БДПУ, 2007. - 160 с. - (Сер. «Ліцей»).

Катаєв, В. Б. Проза Чехова: Проблеми інтерпретації [Текст] / В. Б. Катаєв. - М .: Изд-во МГУ, 1979. - 326 с.

Полоцька, Е. Про поетиці Чехова [Текст] / Е. Полоцька. - М .: Наследие, 2001. - 240 с.

Скафтимов, А. П. Поетика художнього твору [Текст] / А. П. Скафтимов. - М .: Вища. шк., 2007. - 533 с.

Собенніков, А. С. "Між" є Бог "і" немає Бога "...": (про релігійно-філософських традиціях у творчості А. П. Чехова) [Текст] / А. С. Собенніков. - Іркутськ: Изд-во Іркут. ун-ту, 1997. - 224 с.

Сухих, І. Н. Проблеми поетики А. П. Чехова [Текст] / І. Н. Сухих. - Л .: Вид-во ЛДУ, 1987. - 184 с.

Тюпа, В. І. Художність чеховського оповідання: навч. посібник [Текст] / В. І. Тюпа. - М .: Вища школа, 1989. - 135 с. - (Б-ка викладача).

Чеховіана: Політ «Чайки» [Текст] / відп. ред. В. В. Гульченко.- М .: Наука, 2001. - 396 с.

Кінець XIX - початок XX ст.

Основна:

Мінералова, І. Г. Російська література Срібного віку. Поетика символізму [Текст] / І. Г. Мінералова. - М .: Флінта: Наука, 2006. - 269 с.

Додаткова:

Аверинцев, С. Протиріччя символізму [Текст] / С. Аверинцев // Питання літератури. - 1975. - № 8. - С. 123-142.

Басинський, П. В. Російська література кінця XIX - початку XX століття і першої еміграції: посібник для вчителя [Текст] / П. В. Басинський, С. Р. Федякин. - М .: Академія, 2000. - 525 с.

Жирмунський, В. М. Творчість Анни Ахматової [Текст] / В. М. Жирмунський. - Л .: Наука, 1973. - 182 с.

Заманський, В. В. Екзистенціальна традиція в російській літературі ХХ століття: навчальний посібник [Текст] / В. В. Заманський. - М .: Наука, 2002. - 303 с.

Каціс, Л. Ф. В. Маяковський: поет у інтелектуальному контексті епохи [Текст] / Л. Ф. Каціс. - М .: Изд-во Ріс. Держ. гуманні. ун-ту, 2000. - 234 с.

Російська література XX століття (1890-1910): у 2 кн. [Текст] / Под ред. С. А. Венгерова. - М .: ІД XXI століття - Згода, 2000. - 471 с.

Срібний вік російської поезії [Текст] / уклад. Н. Б. Баннікова. - М .: Просвещение, 1993. - 431 с.

Смирнова, Л. А. Російська література кінця XIX - початку XX століття: підручник для студентів педагогічних інститутів і університетів [Текст] / Л. А. Смирнова. - М .: Просвещение, 1993. - 383 с.

Соколов, А. Г. Історія російської літератури кінця XIX - початку XX століття: підручник для філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / А. Г. Соколов. - М .: Вища школа, 1999. - 432 с.

Швейцер, В. А. Побут і Буття Марини Цвєтаєвої [Текст] / В. А. Швейцер. - М .: СП Інтерпрінт, 1992. - 544 с.

Еткінд, Е. Г. Єдність «Срібного століття» [Текст] / Є. Г. Еткінд // Зірка. - 1989. - № 12. - С. 21-39.

ХХ століття

підручники:

Алексєєва, Л. Ф. та ін. Історія російської літератури XX століття: в 4 т. [Текст] / Л. Ф. Алексєєва. - М .: Вища школа, 2005.

Основна:

Белякова, Н. Н. та ін. Російські письменники XX століття від Буніна до Шукшина [Текст] / Н. Н. Белякова. - М .: Флінта, 2006. - 439 с.

Вибрані імена. Російські поети XX століття / під ред. Н. М. Малигін. - М .: Флінта, 2006. - 289 с.

Нефагіна, Г. Л. Російська проза кінця ХХ століття [Текст] / Г. Л. Нефагіна. - М .: Флінта: Наука, 2005. - 320 с.

Додаткова:

Альфонсів, В. Н. Поезія Б. Пастернака [Текст] / В. Н. альфонсів. - Л .: Радянський письменник, 1990. - 368 с.

Давидова, Т. Т. Русский неореалізм: ідеологія, поетика, творча еволюція: (Є. Замятін, І. Шмельов, М. Пришвін, А. Платонов, М. Булгаков та ін.) [Текст] / Т. Т. Давидова. - М .: Флінта: Наука, 2005. - 330 с.

Куляпін, А. І. Проблеми творчої еволюції В. М. Шукшина [Текст] / А. І. Куляпін. - Барнаул: Видавництво АМУ, 2006. - 199 с.

Руднєв, В. П. Енциклопедичний словник культури ХХ століття [Текст] / В. П. Руднєв. - М .: Аграф, 2001. - 599 с.

Російська література XX століття: в 2 т. [Текст] / за ред. Л. П. Кременцова. - М .: Академія, 2003. - Т.1. - 496 с .; Т.2. - 461 с.

Скоропанова, І. С. Російська постмодерністська література [Текст] / І. С. Скоропанова. - М .: Флінта: Наука, 2002. - 607 с.

Соколов, Б. В. Булгаков: Енциклопедія [Текст] / Б. В. Соколов. - М .: Алгоритм, 2003. - 542 с.

Чудакова, М. Життєпис М. Булгакова [Текст] / М. Чудакова. - М .: Книга, 1988. - 495 с.

Чупринін, С. Російська література сьогодні: Великий путівник / С. Чупринін. - М .: Час, 2007. - 575 с.

Яблоков, Е. А. Художній світ М. Булгакова [Текст] / Е. А. Яблоков. - М .: Мови слов'янської культури, 2001. - 420 с.

2.2. ЛІНГВІСТИЧНИЙ БЛОК

Блок орієнтований на дисципліни «Теорія мови», «Сучасна російська мова», «Філологічний аналіз тексту».

Виконання завдань даного модуля дозволяє виявити рівень предметно-професійної підготовки студента в лінгво-текстологічної сфері. Цей рівень оцінюється наступними параметрами:

- Вміння аналізувати мовне зміст літературного твору / епізоду, виділяючи мікротекст / складне синтаксичне ціле;

- Здатність розглядати окремі лінгвістичні одиниці, їх змістовність і форми в конкретній сполучуваності, функціональної зв'язаності і семантичної цілісності;

- Вміння виявляти і описувати фонетичні, морфемні, морфологічні, лексичні та синтаксичні одиниці і особливості їх реалізації в мікротекст, спираючись на традиційні граматичні категорії слів / частин мови;

- Вміння виявляти здатність мовних одиниць до виконання функції засобів виразності.

Студент повинен самостійно вичленувати мікротекст - складне синтаксичне ціле (ССЦ), визначити шлях аналізу обраного мікротексту, спираючись на традиційну структуру аналізу подібного фрагмента тексту.

 
 літературознавчі БЛОК |  Методика навчання літературі |  приклад відповіді |  КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА |  Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВКР |  КАПЛИЦЯ |  Євгеній Онєгін |  Герой нашого часу |  Сорочинський ярмарок |  Ф. І. Тютчев |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати