Головна

Розробка маршруту механічної обробки деталі.

  1.  I. Звіт складається за строго встановленою формою з урахуванням можливості використання обчислювальної техніки для її обробки.
  2.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  3.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  4.  I. розробка інвестиційних проектів відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики.
  5.  IV. 5. Розробка лінійного календарного графіка
  6.  Автоматизовані системи для обробки медичних сигналів і зображень
  7.  Алгоритм обробки і критерії оцінки показників інвестиційно-фінансової спроможності для проведення їх аналізу зведені в таблицю.

При складанні технологічного маршруту необхідно використовувати такі загальні правила:

- Операції повинні бути однаковими і кратними по трудомісткості;

- Кожна наступна операція повинна зменшувати похибки і покращувати якість поверхні;

- В першу чергу слід обробляти поверхню, яка буде служити базою для подальших операцій;

- З метою своєчасного виявлення шлюбу по раковин і інших ефектів необхідно передбачати первісну обробку поверхонь, на яких не допускаються дефекти;

- Обробку складних поверхонь, які потребують особливої ??налагодження, слід виділяти в окремі операції;

- Чорнову і чистову обробки заготовок із значними припущеннями необхідно виділяти в окремі операції;

- Оздоблювальні операції проводити в кінці техпроцесу;

- Отвори потрібно свердлити в кінці техпроцесу, крім випадків, коли вони служать базою для установки;

- При остаточній обробці не включати переходи, які потребують повороті резцедержателя або револьверної головки;

- Обробку поверхонь з точним взаємним розташуванням слід включати в одну операцію і виконувати за одне закріплення заготовки;

- Обробку східчастих поверхонь виконувати в послідовності, при якій загальна довжина робочого ходу інструмента буде найменшою;

- Переходи і операції розташовувати так, щоб шлях менш стійких ріжучих інструментів був найменшим;

- При обробці отворів слід уникати об'єднання в одній операції таких операцій, як свердління і розточування;

- Послідовність обробки повинні забезпечувати необхідну якість виконання деталі. Наприклад, при обробці тонкостінної втулки спочатку необхідно розточити отвір, а потім обточити зовнішню поверхню на оправці, фаски знімати перед остаточною обробкою точних поверхонь;

- Число застосовуваних у операції різців не повинно перевищувати числа одночасно закріплюються в резцедержателе;

- Поєднання чорнових і чистових операцій на одному верстаті не рекомендується, так як знижується точність обробки;

- В першу чергу слід обробляти поверхні, при видаленні припуску з яких в найменшій мірі знижується жорсткість заготовки;

- Назва операції взяти з ГОСТу 3.1702-79 дод. 1;

- Присвоїти їй номер з ГОСТу 3.1702-79.

Вибір обладнання зробити, користуючись такими загальними принципами:

за своїм технічним рівнем він повинен відповідати типу виробництва;

- По допустимому максимальному розміру обробки деталі слід виходити з того, що верстат повинен використовувати 70-80% номінальної потужності приводу;

- По можливості забезпечення виконання заданих технічних умов;

- Щодо забезпечення максимальної продуктивності;

- По можливо найменшої собівартості верстата;

- По реальності його придбання.

З двох порівнюваних верстатів вибирається той, який забезпечить найменшу собівартість і трудомісткість. Це порівняння допускається робити шляхом інтуїтивного укладення, без розрахунків.

При виборі технологічного оснащення слід по можливості прийняти найбільш швидкодіючі автоматизовані пристосування. Бажано застосовувати стандартні або уніфіковані пристосування.

O Розбивка операцій на технологічні переходи і робочі ходи

При проектуванні необхідно:

- Сформулювати зміст переходу, привласнити йому номер, що відповідає номеру ріжучого інструменту;

- Зробити запис із зазначенням номера оброблюваної поверхні;

- Проставити порядкові номери ріжучих інструментів на ескізі деталі даної операції;

- Користуватися повною записом переходів по ГОСТ 3.1709-79.

Скорочену запис переходів можна використовувати в одиничному або дрібносерійному виробництві. Більш докладно розбивку операцій на переходи взяти в [8].

 
 ОБСЯГ дипломного ПРОЕКТУ |  Загальні вимоги до виконання пояснювальної записки |  Опис конструкції деталі та її технологічний аналіз. |  Характеристика заданого типу виробництва. |  Розрахунок режимів різання на операції. |  Визначення норм часу на операції. |  Вибір схеми закріплення заготовки, розрахунок зусилля затиску |  Вибір конструкції і розрахунок затискного механізму |  Вибір конструкції і розрахунок приводу затискного механізму |  Вибір конструкції напрямних елементів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати