На головну

І у побуті

Виробнича діяльність та побут - це дві основні сфери діяльності людини, спільною рисою яких є здійснення трудової діяльності, спрямованої на видозміну і пристосування предметів природи для задоволення своїх потреб. Спільним є застосування "машини", наявність "предмета праці і технології". Хоча "машини" і "технології" можуть значно відрізнятися, а видозміна "предмета праці" в побуті може бути призначене для задоволення тільки особистісних потреб.

Основні причини, Що призводять до виникнення небезпек [16]:

O об'єктивно небезпечні умови виконання робіт;

O суттєве відставання фізичних і психічних можливостей людини від збільшеного рівня небезпек, до якого привели створювані людиною для задоволення своїх потреб технічні засоби і системи;

O необгрунтоване, навмисне завищення вимог безпеки, які об'єктивно не можуть бути виконані;

O зниження професійних здібностей в екстремальних умовах після пережитої небезпеки або отриманої травми;

O невідповідність індивідуальних психічних характеристик вимогам професійної діяльності (виконуваних робіт);

O вік людини;

O втома;

O хвороба;

O свідоме порушення людиною безпеки.

БЖД в процесі трудової діяльності забезпечується охороною праці.

Охорона праці - Система законодавчих, соціально-економічних, організаційних технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку людини, збереження його здоров'я і працездатності в процесі праці. Охорона праці орієнтована на виробничі умови. Але досвід показує, що охорона праці має значення для повсякденних умов побуту і зневага положеннями охорони праці в побуті підвищує ризик побутового травматизму і захворювань, матеріальних втрат.

Охорона праці включає:

O техніку безпеки, Як комплекс організаційно-технічних заходів і норм, які запобігають нещасним випадкам;

O гігієну праці, Як профілактичну медицину, спрямовану на вивчення шкідливого впливу на організм людини трудового процесу і чинників середовища з метою профілактики несприятливих наслідків впливу умов праці на людину;

O виробничу санітарію, Як систему організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на людину шкідливих факторів;

O пожежну профілактику, Як систему заходів, спрямованих на попередження пожеж.

В системі «Ч-М-С» "машина", "середовище", "предмет праці" - це зовнішні для "людини" джерела небезпеки та їх можна визначити як «навколишнє середовище». Уявімо загальну схему забезпечення БЖД "людини" в процесі праці взаємодією системи «Ч-М-С» з системою «охорона праці» (рис.4.1).


 стан

системанавколишнього

«Ч-М-С» середовища «ОС»

 мета Навколишнє

«Ц» Людина серед факторів

 вплив небезпеки

 «В» «ФО»

Керуючі Методи і засоби

Захисні впливу на оцінки факторів

заходи навколишнє небезпеки

 і засоби середу «У»

 захисту «З» Інформація «І»

 Методи і засоби

 зниження факторів Заходи

система небезпеки з охорони праці

"Охорона праці" «Д»

допустимий рівень


Мал. 4.1 - Забезпечення БЖД в процесі праці на виробництві

В системі «Ч-М-С» (рис.4.1):

а) "людина" задовольняє свої потреби, якщо «Ц»= «ОС»;

б) БЖД "людини буде забезпечена, якщо«В »<«Д», «В»=«ФО»-«З».

"Людина" - джерело небезпеки "сам для себе". Основні причини свідомого порушення БЖД в процесі діяльності [16]:

O конфлікт безпеки та продуктивності, Обумовлений матеріальними та іншими особистими турботами (економія сил, спрямована на економію енергетичних витрат, економія часу - прагнення отримання особистої вигоди за рахунок збільшення темпу робіт, скорочення обсягу і пропуску окремих операцій, що впливають не тільки на якість роботи, а й на безпеку діяльності) ;

O адаптація до небезпеки або її недооцінка (людина перестає помічати ті прояви елементів системи «Л-М-С» і компонентів трудового процесу, які раніше помічав і враховував, людина стає необережним і не вживає заходів щодо своєї безпеки);

O орієнтування на ідеали (Мається поняття "порушник-рецидивіст" - людина, постійно порушує правила безпеки і пишається цим, він має певну привабливість, що веде до свідомого копіювання його поведінки по відношенню до небезпек);

O копіювання групової поведінки (Це відноситься до сформованим колективам, де порушення БЖ стало звичним для всіх, людина, яка прагне до БЖД стає "білою вороною");

O звичка працювати з порушеннями (Звичайні явище у людей, самостійно опанували професійними навичками, у них не вироблені прийоми роботи з урахуванням безпеки);

O недостатні знання і професійні навички, переоцінка досвіду і майстерності (людина вважає свої знання і досвід настільки великими, що сподівається, застосовуючи "нештатні дії", своєчасно зреагувати на будь-яку небезпеку);

O бажання самоствердитися, "Показати себе в очах оточуючих" (свідоме порушення БЖ в результаті вродженою чи набутою невпевненості у власних силах і здібностях);

O стресовий стан (Людина знаходиться під впливом почуттів, а не розуму, погано оцінює ситуацію);

O вживання алкоголю, наркотиків і деяких ліків (людина не здатна об'єктивно сприймати і оцінювати ситуацію);

O схильність до ризику (Особистісна характеристика, см розділ 5.4);

O надсітуаціонний ризик (Невмотивований, безкорисливий, спонтанний ризик, при якому людина не отримує жодних вигод, але проявляє активність, спрямовану "назустріч" небезпеки).

В4.4. Наведіть приклади можливого або реального (з Вашого досвіду) свідомого порушення БЖД в процесі діяльності людини.

О.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необхідно розуміти, що БЖД в умовах побуту має як мінімум три особливості в порівнянні з БЖД в умовах виробництва:

O БЖД в умовах виробництва регламентується законодавчими і нормативними актами і для забезпечення БЖД спеціально проводяться заходи з охорони праці, в той час як в умовах побуту БЖД залежить тільки від "розумності" індивідуума.

O Виробничий колектив більш-менш однаковий як за віком, так і за освітою (щодо звичайно), в умовах побуту в колектив входять не тільки дорослі, а й діти.

O В умовах побуту індивідуум володіє великою самостійністю у виборі своїх дій, включаючи забезпечення БЖД як щодо себе, так і щодо оточуючих.

В4.5. Розробіть для себе правила техніки безпеки при роботі вдома (на драбині, з електродрилем, електричної швейною машинкою, при заміні перегоріли електролампи в люстрі і ін.).

О.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домінуючим для забезпечення БЖД є психологічний настрій на безпеку.

Необхідно пам'ятати, що дії в умовах побуту, перш за все, повинні бути спрямовані на попередження нещасних випадків з дітьми.

В4.6. У Вас в будинку діти до 5 років. Що Ви повинні зробити, щоб попередити можливі нещасні випадки: (пов'язані з наявністю в будинку медикаментів, розташуванням у статі електророзеток і т. П)?

О.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 Надійність машини в системі Ч-М-С |  Застосування методів теорії надійності до аналізу безпеки. |  Аналіз дерев небезпек |  прямокутник |  Фізичні фактори небезпеки |  Хімічні фактори небезпеки |  спірохети, |  Психофізіологічні чинники небезпеки |  Соціальні та політичні небезпеки |  військові небезпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати