Головна

Порядок розрахунку відносних показників ефективності діяльності

  1. I. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ
  2. II. Види виробничої документації та порядок її ведення
  3. III. Порядок деятельности функциональной подсистемы
  4. VI. Порядок служебного взаимодействия.
  5. А - за основними чинниками небезпек для життєдіяльності живих об'єктів; б - за чинниками небезпек для життєдіяльності людини; в - за сферами життєдіяльності людини
  6. Автоматизація банківської діяльності
  7. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков
№ з/п Показники Порядок розрахунку/позитивна тенденція Характеристика Зміст
ВИТРАТНІ ПОКАЗНИКИ Рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) Ф2 Р050/Ф2 Р040х100% (збільшення) Розраховується як відношення валового прибутку від продажу до собівартості реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) Показує скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат
Рентабельність операційної діяльності Ф2Р100/Ф2 (Р040+Р070+Р080+Р090)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності до операційних витрат Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат
Рентабельність звичайної діяльності Ф2Р170/Ф2 (Р040+Р070+Р080+Р090+140+Р150+Р160)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення фінансового результату від звичайної діяльності до витрат від звичайної діяльності Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат
Рентабельність господарської діяльності Ф2(Р170+Р200-Р205)/Ф2 (Р040+Р070+Р080+Р090+140+Р150+Р160+Р205)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення загального фінансового результату від звичайної діяльності до витрат підприємства Показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат
Коефіцієнт покриття виробничих витрат Ф2 Р035/Ф2 Р040х100% % (збільшення) Розраховується як відношення чистого доходу до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває виробничі витрати
Коефіцієнт окупності виробничих витрат Ф2 Р040/Ф2 Р 035х100% (зменшення) Розраховується як відношення реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до чистого доходу Показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб отримати 1 грн. чистого доходу
  РЕСУРСНІ ПОКАЗНИКИ Рентабельність підприємства (активів, виробництва, виробничого капіталу, загальна рентабельність економічна) Ф2Р220/Ф1Р280 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів підприємства Показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів
Рентабельність власного капіталу Ф2Р170/Ф1Р380 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості власного капіталу Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу
Рентабельність залученого капіталу Ф2Р170/Ф1Р480 (Гр.3+Гр.4)+Р620 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості залученого капіталу Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. залученого капіталу
Рентабельність перманентного капіталу Ф2Р170/Ф1Р380 (Гр.3+Гр.4)х0,5+Р480(Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості власного капіталу та довгострокових зобов'язань Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов'язань
Рентабельність необоротних активів (фондорентабельність) Ф2Р170/Ф1Р080 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості необоротних активів Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів
Рентабельність оборотних активів Ф2Р170/Ф1Р260 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості оборотних активів Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів
Коефіцієнт покриття активів Ф2Р035/Ф1Р280 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення чистого доходу до середньорічної вартості активів підприємства Показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває активи підприємства
Коефіцієнт окупності активів Ф1Р280 (Гр.3+Гр.4)х0,5)/Ф2Р035х100% (зменшення) Розраховується як відношення середньорічної вартості активів підприємства до чистого доходу Показує величину активів, яка припадає на 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт покриття власного капіталу Ф2Р035/Ф1Р380 (Гр.3+Гр.4)х0,5)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення чистого доходу до середньорічної вартості власного капіталу підприємства Показує на яку величину 1 грн. чистого доходу покриває власний капітал
Коефіцієнт окупності власного капіталу Ф1Р380 (Гр.3+Гр.4)х0,5)/Ф2 Р035х100% (зменшення) Розраховується як відношення середньорічної вартості власного капіталу до чистого доходу Показує величину власного капіталу, яка припадає на 1 грн. чистого доходу
ДОХОДНІ ПОКАЗНИКИ Валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг) Ф2 Р050/Ф2 Р035х100% % (збільшення) Розраховується як відношення валового прибутку до чистого доходу Показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)
Чиста рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) Ф2 Р220/Ф2 Р035х100% % (збільшення) Розраховується як відношення чистого прибутку до чистого доходу Показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Рентабельність доходу від операційної діяльності Ф2 Р100/Ф2 (Р035+Р060)х100% % (збільшення) Розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності до доходів від операційної діяльності Показує розмір прибутку з 1 грн. доходу від операційної діяльності

Показники рентабельності доцільно розраховувати як в цілому по підприємству, так і за його структурними підрозділами, окремими напрямами діяльності та видами продукції.

У процесі аналізу рентабельності оцінюється рівень виконання прийнятих параметрів (плану, прогнозу тощо), вивчається динаміка показників, фактори зміни їх рівня, здійснюється порівняльний багатоваріантний аналіз, визначаються резерви зростання рентабельності. Послідовність аналізу визначається його метою. Наприклад, при виборі варіантів рішень щодо виробництва визначається рентабельність окремих виробів і фактори її зміни; при оцінці результатів діяльності - рентабельність реалізованої продукції тощо.

Заходи за допомогою яких можна уникнути впливу негативних тенденцій, виявлених у ході аналізу показників ефективності діяльності, наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5  311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   Наступна

Групування зобов'язань підприємства | Показники оцінки ліквідності підприємства | Аналіз фінансової стійкості підприємства | Показники оцінки фінансової стійкості підприємства | Аналіз ділової активності підприємства | Розрахунок тривалості обороту активів | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства | Інформаційна база для аналізу фінансових результатів діяльності | Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів | Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати