На головну

Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів

  1. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  2. SWOT - аналіз.
  3. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  4. А). Способи вивчення динаміки громадської думки в підрозділі, прийому її формування.
  5. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами
  6. Аналіз активів та пасивів підприємства
  7. Аналіз беззбитковості проекту

У процесі аналізу на першому етапі необхідно оцінити рівень і динаміку фінансових результатів; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.

Для достовірності (реальності) висновків про стійкість темпів зростання прибутку необхідно забезпечити порівнюваність показників, що вивчаються. Це забезпечується коригуванням валового прибутку на індекс цін.

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану по прибутках, який у ринкових умовах має не директивний, а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та у ході здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо.

Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури. Але перед цим доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати.

   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   Наступна

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | Групування активів підприємства | Групування зобов'язань підприємства | Показники оцінки ліквідності підприємства | Аналіз фінансової стійкості підприємства | Показники оцінки фінансової стійкості підприємства | Аналіз ділової активності підприємства | Розрахунок тривалості обороту активів | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства | Інформаційна база для аналізу фінансових результатів діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати