Головна

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

  1. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  2. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  3. А - за основними чинниками небезпек для життєдіяльності живих об'єктів; б - за чинниками небезпек для життєдіяльності людини; в - за сферами життєдіяльності людини
  4. Автоматизація банківської діяльності
  5. Аналіз активів та пасивів підприємства
  6. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
  7. Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності

Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два "полюси" прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.

Позитивний фінансовий результат - прибуток - є метою, заради якої працює або, принаймні, повинно працювати підприємство.

Прибуток - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів у вигляді перевищення сум доходів на сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави.

Важлива роль прибутку зумовлена його функціями:

Ø оціночною: прибуток - критерій і показник ефективності діяльності, сама наявність прибутку свідчить про ефективність діяльності підприємства;

Ø стимулюючою: прибуток - мета, яка визначає поведінку суб'єктів господарювання, їх кінцевий добробут;

Ø фондоутворюючою: 1) на макрорівні - прибуток є базою економічного розвитку держави, так як через систему оподаткування мобілізуються необхідні грошові ресурси до державного бюджету; 2) на мікрорівні - прибуток є джерелом зростання ринкової вартості підприємства;

Ø соціальною: на основі розподілу і перерозподілу прибутку задовольняються різноманітні потреби колективу підприємства, держави та суспільства в цілому.

З огляду на це, в отриманні прибутку зацікавлені насамперед підприємства, а також банки, підприємства-контрагенти, власники, держава, суспільство, що свідчить про значимість прибутку в умовах ринкової економіки на макро- і мікрорівні.

Види показників, які підлягають вивченню у процесі аналізу, наведені на рис. 5.1.

Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати аналітичними розрахунками.

У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу отримати прибуток. Існує також така негативна форма фінансових результатів як збиток. Збиток - це певні втрати, шкоди, упущені вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою цих доходів. Причинами збитку можуть бути недоліки господарської діяльності, порушення прав господарюючого суб'єкта, стихійні лиха тощо. Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може призвести до банкрутства.

Основні завдання аналізу фінансових результатів:

- систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

- загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

- виявлення факторів і кількісна оцінка їх впливу на фінансові результати;

- встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

- визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження.

Об'єкти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства:

- обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів;

- показники рентабельності діяльності;

- напрями розподілу та використання прибутку;

- резерви збільшення прибутку та рентабельності.

Етапи аналізу фінансових результатів:

- аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів;

- оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності;

- оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності Аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток";

- аналіз показників рентабельності;

- аналіз розподілу та використання прибутку підприємства, його впливу на фінансовий стан підприємства;

- аналіз резервів збільшення прибутку та підвищення рентабельності.

Джерела інформації, які використовуються при проведення аналізу фінансових результатів, наведені у табл. 5.1.

Таблиця 5.1  311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   Наступна

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства | Напрями використання форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу | Аналіз активів та пасивів підприємства | Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | Групування активів підприємства | Групування зобов'язань підприємства | Показники оцінки ліквідності підприємства | Аналіз фінансової стійкості підприємства | Показники оцінки фінансової стійкості підприємства | Аналіз ділової активності підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати