Головна

Групування активів підприємства

  1. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  2. Адміністративний арешт активів платників податків. Повний та умовний арешт.
  3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
  4. Аналіз активів та пасивів підприємства
  5. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
  6. Аналіз ділової активності підприємства
  7. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика
Високо-ліквідні А1 Р 220-Р 240 Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції
Швидко-ліквідні А2 Р 150-Р 210 Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів
Повільно-ліквідні А3 Р 100-Р 140, 250 Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув)
Важко-ліквідні А4 Р 080 Активи, що передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік)

Високоліквідними й найбільш мобільними активами підприємства є грошові кошти у касі та на рахунках у банку, тому що вони в будь-який час можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій, тобто вони мають абсолютну ліквідність. Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованісті, адже немає впевненості в строках їх надходження. Наступними активами за рівнем ліквідності є товари, готова продукція і виробничі запаси, які можна продати або використати в погашення заборгованості. Необоротні активи підприємства, як правило, не передбачають реалізовувати або ліквідовувати, тому, що за умови їх ліквідації зменшуються обсяги господарської діяльності. Відповідно такі активи відносяться до четвертої групи - важко ліквідні активи.

Групування зобов'язань підприємства за строками їх погашення наведено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5  305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   Наступна

Внутрішньовиробничі резерви збільшення обсягу виробництва | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції | Інформаційна база для аналізу витрат на виробництво | Класифікація витрат підприємства | Класифікація собівартості | Аналіз витрат на 1 грн. продукції | Аналіз структури витрат на виробництво | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства | Напрями використання форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу | Аналіз активів та пасивів підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати