Головна

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

  1. SWOT - аналіз.
  2. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  3. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами
  4. Аналіз активів та пасивів підприємства
  5. Аналіз беззбитковості проекту
  6. Аналіз беззбитковості проекту
  7. Аналіз визначень системи

Одним із етапів аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності і платоспроможності.

Платоспроможність - можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов'язання. Ліквідність - здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов'язань. Поняття "платоспроможність" і "ліквідність" взаємопов'язані. Від рівня ліквідності підприємства залежить платоспроможність. Разом з тим ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективний. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але втратити її в майбутньому.

Недостатня ліквідність, як правило, означає, що підприємство неврозі скористуватися новими вигідними комерційними можливостями. На цьому рівні недостатня ліквідність означає, що немає свободи вибору, і це обмежує свободу дій керівництва.

Більш значна нестача ліквідності свідчить, що підприємство не може оплатити свої поточні борги та зобов'язання. Це може призвести до інтенсивного продажу довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку - до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату контролю та часткову або повну втрату капіталу. Для кредиторів недостатня ліквідність у боржника може свідчити про затримку у сплаті відсотків та основної суми боргу.

Ось чому аналізу ліквідності надається важливе значення. Якщо підприємство не може погасити свої поточні зобов'язання в міру того, як наступає строк їх оплати, його подальше існування ставиться під сумнів.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобом за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності (рівень ліквідності активів визначається тривалістю періоду, протягом якого відбувається їх перетворення на грошові кошти), і розташованим у порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків, і проводиться в наступній послідовності.

1. Побудова балансу ліквідності.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на наступні групи (табл. 4.4):

Таблиця 4.4  304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   Наступна

Аналіз виконання договірних зобов'язань і реалізації продукції | Внутрішньовиробничі резерви збільшення обсягу виробництва | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції | Інформаційна база для аналізу витрат на виробництво | Класифікація витрат підприємства | Класифікація собівартості | Аналіз витрат на 1 грн. продукції | Аналіз структури витрат на виробництво | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства | Напрями використання форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати