Головна

Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів

  1. SWOT - аналіз.
  2. SWOT-аналіз як метод діагностики стратегічних позицій підприємства
  3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
  4. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами
  5. Аналіз активів та пасивів підприємства
  6. Аналіз беззбитковості проекту
  7. Аналіз беззбитковості проекту

В умовах ринкової економіки і конкуренції успішно функціонують ті виробники, які ефективно використовують свої ресурси, зокрема основні засоби виробництва. Від інтенсивності й ефективності використання основних засобів залежить дохідність капіталу й багато інших показників діяльності підприємства.

Для узагальнюючої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів застосовують такі показники:

рентабельність фондів (відношення прибутку від основної діяльності до середньорічної вартості основних засобів );

фондовіддача основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних засобів);

фондовіддача активної частини основних засобів (відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості активної частини основних засобів);

фондомісткість (відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого призначення до вартості виробленої продукції за звітний період);

відносна економія основних фондів:

де ОЗ0, ОЗ1 - середньорічна вартість основних засобів у відповідно базисному і звітному роках;

ІВП - індекс обсягу валового виробництва продукції.

При розрахунку середньорічної вартості ОЗ враховують не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включають тих, що перебувають на консервації, резервних і зданих в оренду.

Індивідуальні показники застосовують для характеристики використання окремих видів машин, обладнання, виробничої площі, наприклад середній випуск продукції в натуральному вираженні на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на 1 м2 виробничої площі та ін.

У процесі аналізу вивчають динаміку перелічених показників, виконання плану їхнього рівня, проводять міжгосподарські порівняння. Після цього вивчають фактори зміни їхньої величини.

Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є рентабельність капіталу, вкладеного в основні засоби. Її рівень залежить не лише від фондовіддачі , а й від рентабельності продажів, а також від частки реалізованої продукції в її загальному випуску. Взаємозв'язок цих показників можна передати так:

Тобто:

,

.

   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   Наступна

Типологія видів економічного аналізу | Характеристика видів економічного аналізу за об'єктами управління | Внутрішній та зовнішній аналіз | Попередній (перспективний) і ретроспективний аналіз | Зміст та завдання внутрішнього і зовнішнього, перспективного і ретроспективного аналізу | Інформаційне забезпечення економічного аналізу | Основні види звітності підприємства | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання трудових ресурсів | Методика аналізу ефективності використання трудових ресурсів | Аналіз продуктивності праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати