На головну

Діти - соціальні сироти

  1.  F40.1 Соціальні фобії.
  2.  II. Розділи соціології: приватні соціальні науки
  3.  VII. Соціальні фактори.
  4.  Антропологія та соціальні науки
  5.  Біосоціальні особливості людини. Конституціональні типи людей
  6.  біосоціальні системи
  7.  ВЕЛИКІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ

Станом на 01.01.2009 за даними державної статистичної звітності, на обліку знаходилося 27 738 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, віком до 18 років. З них 9 589 чол. (34,57%) перебували на державній опіці в інтернатних установах республіки, в т. Ч. 617 чол. - На тимчасовій формі опіки (в соціальних притулках) і 18 149 чол. (65,43%) - на приватній опіки. З урахуванням же знаходяться на повному державному забезпеченні дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах (1 807 чол.), ССУЗов (1 990 чол.) І технічних навчальних закладах (4 144 чол.), Їх загальна кількість становила 35 283 чол. (В минулому році - 35 679 чол.). Крім того, на усиновлення перебувало 9 513 чол., В т. Ч. За кордоном - 3 242чел.

Найбільша кількість дітей сирітської категорії (без урахування знаходяться на госопеке дітей-сиріт, які навчаються у ВНЗ, ссузів і ПТНЗ) проживає в Гомельській області - 5 085 чол., А найменше - в Гродненській - 2 805 чол. У процентному ж відношенні (від дитячого населення області) найбільшу кількість дітей-сиріт проживає в Могильовській області - 2,12% (4 440 чол.).

Аналіз статистичних даних показує, що за останні 10 років - за період з кінця 1998 року по кінець 2008 року загальна кількість дітей у віці до 18 років скоротилося на 713 184 чол. За цей же період кількість осиротілих і залишилися без батьківського піклування дітей збільшилася на 4059 чол. У відсотковому відношенні (від дитячого населення республіки) кількість дітей зазначеної категорії збільшилася з 0,95% в 1998 році до 1,55% в 2008 році.

Зростання абсолютної чисельності дітей сирітської категорії спостерігався з 1993 по 2002 рік (в середньому на 1,6 тис. Чол. В рік). І тільки в останні роки їх кількість стала зменшуватися: на 462 чол. в 2003 році, на 171 чол. в 2004 році, на 283 в 2006 році, на 435 чол. у 2008 році. У 2005 році число дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, збільшилася (в порівнянні з 2004 р) на 394 чол., А в 2007 році (в порівнянні з 2006 р) - на 345 чол.

За 2008 рік знову виявлено 3 937 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, що на 514 дітей менше, ніж у минулому році (табл. 1.1.2). Найбільша кількість таких дітей (723 чол.) Виявлено в Гомельській області.

Понад 87% від нововиявлених дітей-сиріт є соціальними сиротами. З них 3 257 чол. (82,73%) отримали сирітський статус у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав (табл. 1.2.1). Динаміка зміни значень даного показника за досліджуваний період наведена на малюнку.

За даними органів охорони дитинства в кожному з сільських районів в украй несприятливих умовах в сім'ях соціального ризику проживають від 200 до 600 дітей, які за певних умов можуть поповнити ряди соціальних сиріт.

Із загальної кількості (3 937 чол.) Нововиявлених в 2008 році і 186 чол., Що залишилися на 01.01.2008р. НЕ влаштованими, протягом 2008 року на постійну форму опіки влаштовано 3 916 чол., 207 чол. залишилися не влаштованими, з них 175 чол. (84,543%) влаштовано на тимчасові форми опіки (табл. 1.3 - 1.3.3).

Із загальної кількості влаштованих напостоянную форму опіки:

Посилання - 1 066 чол. (27,22%) влаштовано на державну опіку (з них 99 чол. (9,29%) визначені на навчання в заклади освіти, що забезпечують отримання вищої, середньої спеціальної або професійно-технічної освіти),

- 1 742 чол. (44,48%) - на виховання в опікунські сім'ї,

- 754 чол. (19,25%) - до прийомних сімей,

- 25 чол. (0,63%) - до дитячих села,

- 97 чол. (2,48%) - до дитячих будинків сімейного типу,

- 151 чол. (3,86%) - на усиновлення,

- 70 чол. (1,79%) - повернуто протягом року батькам,

- 11 чол. (0,28%) - вибуло з інших причин (працевлаштування, одруження, смерть, служба в Збройних силах і т. П.).

З дитячих інтернатних установ республіки (будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів, дитячих соціальних притулків) в 2008 році на виховання в опікунські і прийомні сім'ї було влаштовано 1 715 дітей, до дитячих будинків сімейного типу - 148 дітей, на усиновлення - 369 дітей (табл.1.6). У тому числі з дитячих соціальних притулків (табл.1.6.6) протягом року в опікунські сім'ї влаштовано 417 дітей, в прийомні сім'ї - 847 дітей, до дитячих будинків сімейного типу (включаючи дитячі села) - 117 дітей, 24 дитини усиновлено. З дитячих соціальних притулків повернуто батькам у 2008 році 60,10% 60,23% усіх вибулих з цих установ дітей, в 2007 році - 60,23%, в 2006 році - 62,4%, в 2005 році - 57,51% , в 2004 році - 56,36%, в 2003 році - 55,27%, в 2002 році - 47,64%.

Близько 44% знову виявлених дітей-сиріт отримують сирітський статус, перебуваючи у віці 7-13 років.

З 369 дітей, усиновлених у 2008 році з дитячих інтернатних установ, 285 дітей 77,24% були вихованцями будинків дитини (в минулому році кількість таких дітей становила 80,85%) і 16 дітей (4,34%) - вихованцями шкіл-інтернатів . При цьому кількість дітей сирітської категорії в будинках дитини в 2008 році становить 8,14% від загального числа дітей-сиріт в інтернатних установах республіки, а в школах-інтернатах - 57,04%.

Процес усиновлення дітей-сиріт громадянами Республіки Білорусь і іноземними громадянами характеризується наступними показниками:

· У 1993 році - 787 чол .; в 2001 році - 868 чол .;

· В 1994 році - 617 чол .; в 2002 році - 912 чол .;

· В 1995 році - 583 чол .; в 2003 році - тисяча п'ятьдесят один чол .;

· У 1996 році - 575 чол .; в 2004 році - 961 чол .;

· У 1997 році - 486 чол .; в 2005 році - 370 чол .;

· У 1998 році - 440 чол .; в 2006 році - 376 чол .;

· У 1999 році - 732 чол .; в 2007 році - 561 чол .;

· У 2000 році - 912 чол .; в 2008 році - 541 чол.

У 2008 році іноземними громадянами усиновлено 5 чол. (0,92%) в 2007 році - 22 чол. (3,92%), в 2006 році - 39 чол. (10,37%), в 2005 році - 2 чол. (0,54%), у 2004 р - 596 чол. (62,02%).

З об'єктивних і суб'єктивних причин в 2008 році в інтернати повернуто 226 чол. - 0,82% від загальної кількості дітей, які перебували на сімейних формах виховання, включаючи усиновлення.

До суб'єктивних причин можна, в деяких випадках, віднести і помилки фахівців з охорони дитинства районних (міських) відділів освіти у визначенні кандидатів в усиновлювачі (опікуни, піклувальники). Так за 2008 рік щодо 30 дітей з прийомних сімей з причин невідповідних умов утримання, жорстокого поводження, насильства, відсутності взаєморозуміння між вихованцями і прийомними батьками достроково розірвано трудові договори по вихованню їх в цих сім'ях.

Основні характеристики мережі навчально-виховних закладів, в яких навчаються (виховуються) діти-сироти, відображені в таблиці.

 № п / п  Тип установи  Кількість учрежденійпо станом на 05.09 .:  У них дітей-сіротпо станом на 05.09 .:
 2008р  2007р  2006р  2005р  2004р  2008р  2007р  2006р  2005р  2004р
 1.  Загальноосвітні школи-інтернати
 в т. ч. для дітей-сиріт
 2.  Спеціальні і вспомо-готельних шк-інтернат
 в т. ч. для дітей-сиріт
 3.  Санаторні школи-інтернати
 4.  Дитячі будинки
 в т. ч. для дітей-сиріт
 5.  Дитячі соцпріюти
   Станом на кінець року:
 2008р  2007р  2006р  2005р  2004р  2008р  2007р  2006р  2005р  2004р
 6.  Дитячі села
 7.  Дитячі будинки-інтерн.
 8.  будинки дитини
 РАЗОМ по рядках 1-8:
 9.  ПТНЗ
 10.  ВНЗ державної форми власності
 11.  ВНЗ приватної форми власності 10 10 12 12 12 6 7 7 7 6
 12.  ССНЗ державних. форми власності  130 *
 13. ССНЗ приватної форми власності 10 10 10 10 10 9 5 1 4 3
   ВСЬОГО:  ---  ---  ---  ---  ---
                                 

 *) - Включаючи ССНЗ, що входять до складу університетів.

Примітка. У рядках 9 - 13 таблиці приведена чисельність дітей-сиріт (учнів, студентів денної форми навчання), які перебувають на повному державному забезпеченні.

Загальну картину соціального сирітства в республіці значно доповнює інформація, що міститься в обласних і республіканському банках даних про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Так, наприклад, на підставі інформації банків даних, актуалізованих станом на 01.10.2008р., Встановлено, що із загальної кількості дітей сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування:

? 86,03% є соціальними сиротами;

? 71,64% - старше 10 років;

? 30,69% - з багатодітних сімей (мають 2-х і більше братів або сестер);

? 40,92% - не мають рідних братів або сестер;

? 13,39% - страждають хронічними захворюваннями;

? понад 14% мають особливості психофізичного розвитку;

? понад 50% не забезпечені житлом;

? тільки 2,29% мають майно;

? опікунами 55,9% дітей, які перебувають на вихованні в опікунських сім'ях, є бабусі, 19,46% - тітки, 4,48% -дедушкі, 7,74% - інші родичі і т. Д.

Вплив причин, за якими дитина залишається без опіки батьків, відображено (на підставі інформації банків даних) в таблиці:

 причини  матір  батько
 Позбавлення батьківських прав  62,3%  36,5%
 Помер (ла)  23,3%  15,8%
 Дитина відібраний рішенням суду  3,2%  1,8%
 Засуджений (а)  3,0%  3,2%
 Відмова від дитини  2,8%  1,4%
 Ухиляється від виховання дитини  2,0%  1,6%
 Болен (хвора)  1,1%  0,4%
 Визнаний (а) недієздатною  1,0%  0,2%
 Визнаний (а) безвісно відсутнім (їй)  0,7%  0,6%
 Наявність акта про підкидання  0,6%  ---
 Дитина народжена поза шлюбом  ---  38,5%

 
 контингент дітей |  Чисельність домашніх господарств з дітьми у 2008 році |  Заходи державної підтримки сім'ї та дітей |  Захист прав дітей |  Служби соціально-психолого-педагогічного обслуговування сім'ї та дітей |  Освіта дітей |  Обдаровані діти |  Дозвілля дітей |  оздоровлення дітей |  Фізична культура, спорт і туризм - дітям |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати