На головну

Захист прав дітей

  1.  F93.0 Тривожний розлад у дітей, викликане розлукою.
  2.  II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  3.  II. Спокута як захист
  4.  IV. ОХОРОНА ПРАЦІ, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ПРОТИПОЖЕЖНА ЗАХИСТ НА проектованого об'єкта.
  5.  VIII. Вимоги до режиму діяльності дітей
  6.  XII. Вимоги до прийому дітей в дошкільні організації, режиму дня і навчальних занять
  7.  А. І. ГЕРЦЕН Про вихованні ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ

У 2008 році тривала робота по здійсненню комплексу заходів щодо захисту і охорони прав дітей.

Відповідно до статті 116 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю захист прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, покладається на органи опіки та піклування, а також на інші організації, уповноважені законодавством Республіки Білорусь. Захист прав і законних інтересів дітей, які перебувають в соціально небезпечному положенні, покладається на комісії у справах неповнолітніх, органи опіки та піклування, а також на інші організації, уповноважені законодавством Республіки Білорусь.

Законом Республіки Білорусь від 5 січня 2008 «Про внесення доповнень і змін до деяких законів Республіки Білорусь з питань державного захисту дітей у неблагополучних сім'ях» в Кодексі про шлюб та сім'ю уточнено критерії неналежного виховання та підстави для позбавлення батьків батьківських прав, що забезпечило додаткові правові підстави для оцінки стану сім'ї та дитини і надання висновку щодо можливості подальшого виховання дитини батьками або вилучення його з родини.

Було здійснено комплекс заходів щодо реалізації положень Декрету Президента Республіки Білорусь від 24.11.2006г. №18 «Про додаткові заходи щодо державного захисту дітей у неблагополучних сім'ях», забезпечення скоординованої міжвідомчої роботи різних державних органів, які беруть участь в реалізації Декрету.

Головною метою Декрету є відновлення сім'ї та повернення дітей у сім'ю. У зв'язку з цим державні органи, що здійснюють захист прав і законних інтересів дітей (органи опіки та піклування; комісії у справах неповнолітніх, управління (комітети) і відділи освіти, охорони здоров'я місцевих виконавчих і розпорядчих органів; органи з праці, зайнятості та соціального захисту; органи внутрішніх справ), забезпечували виявлення і включення в міжвідомчу роботу з реабілітації дітей та сімей, які перебувають в соціально небезпечному положенні, і дітей, визнаних такими, що потребують державного захисту.

Відділами освіти в регіонах ведуться банки даних про дітей, визнаних знаходяться в соціально небезпечному положенні. Всього станом на 01.01.2008 знаходяться в соціально небезпечному положенні визнано 28 670 дітей з 15 877 сімей.

На 01.01.2008 состоло на обліку 2 203 дитини (з 1053 сімей), визнаних такими, що потребують державного захисту, з яких 1907 дітей відібрані у батьків за рішенням комісій у справах неповнолітніх.

   Відомості про дітей, визнаних знаходяться в соціально небезпечному положенні
  (За 2008 рік)
     Поставлено на облік  Знято з обліку  Перебуває на обліку на кінець року
   
   
   область  дітей  з якої кількості сімей  дітей  з них:  з якої кількості сімей  дітей  з якої кількості сімей
         в зв'язку з нормалізацією ситуації в сім'ї  в зв'язку з визнанням дітей МГЗ  
   Брестська
   Вітебська
   Гомельська
   Гродненська
   м.Мінськ
   Мінська
   Могильовська
   ВСЬОГО:
 Відомості про дітей, визнаних такими, що потребують державного захисту комісіями у справах неповнолітніх  
(За 2008 рік)  
   Поставлено на облік  Знято з обліку  Перебуває на обліку на кінець року  
   
   дітей  якого кол-ва батьків діти  дітей  з них:  якого кол-ва батьків діти  дітей  якого кол-ва батьків діти  
 область      в зв'язку з позбавленням батьків батьківських прав  в зв'язку з прийняттям рішення про повернення дитини батькам    
         
 Брестська  
 Вітебська  
 Гомельська  
 Гродненська  
 м.Мінськ  
 Мінська  
 Могильовська  
 ВСЬОГО:  
                                 

Дані про дітей, відібраних у батьків в рамках реалізації Декрету

   Відібрано в зв'язку з позбавленням батьків батьківських прав  Відібрано за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав  Всього відібрано за рішенням суду  Відібрано в рамках реалізації Декрету за рішенням КДН
 
 
 
 
 
 3200
 всього:  30 294

Дані про дітей, повернутих батькам за час реалізації Декрету:

 область  Число дітей, повер щенних народите лям, відновленим в батьківських правах за рішенням суду в 2008 р  Число дітей, повернутих батькам, за рішенням суду в 2008 р  Число дітей, повернутих батькам за рішенням КДН в 2008 р  Число дітей, повернуто них батькам, відновленим в батьківських правах за рішенням суду в 2007 р  Число дітей, повер щенних народите лям, за рішенням суду в 2007 р  Число дітей, повер щенних народите лям по рі ню КДН в 2007 р
 Брестська
 Вітебська
 Гомельська
 Гродненська
 Мінська
 м.Мінськ
 Могилевська
 всього

23 січня 2008 року проведено міжвідомчу круглий стіл з питання відібрання дітей у батьків і організації роботи по відновленню дитячо-батьківських відносин, повернення дітей в сім'ї.

Сектори (відділи) охорони дитинства створені в 85 районних (міських) відділах освіти. У них працювало 326 фахівців (в середньому по 3,8 чол.), З них 123 державних службовців, 171 методист, 13 соціальних педагогів, 13 психологів, 6 інших фахівців. У 20 відділах освіти в штатах були відсутні фахівці з охорони дитинства (державні службовці). Всього в районних (міських) відділах освіти республіки працювало 462 фахівця з охорони дитинства (в 1990 році - 173 фахівця).

У звітному періоді тривало якісне вдосконалення діяльності установ, що якнайкраще відповідає особливостям кожного регіону, потреб сім'ї і дітей. Роботу з соціальної реабілітації неповнолітніх, які перебувають в соціально небезпечному положенні, і дітей, визнаних такими, що потребують державного захисту,здійснювали 144 соціально-педагогічних установи системи освіти: 99 соціально-педагогічних центрів, що включають в свою структуру дитячі соціальні притулки, 9 самостійних соціально-педагогічних центрів, 36 самостійних дитячих соціальних притулків.

За 2008 рік дитячі соціальні притулки прийняли на реабілітацію близько 8 тисяч дітей. З 5680 дітей, реабілітація яких була завершена за станом на 1 січня 2009 року, 3507 (62%) були повернуті в рідну сім'ю, 1 387 - в заміщають сім'ї.

Фахівцями соціально-педагогічних центрів за 2008 рік надано допомогу 79 тисячам дітей, більше 52 тисячам батьків, 56 тисячам освітян.

На що відбулося 26 листопада 2008 року засіданні Президії Верховного Суду Республіки Білорусь було обговорено роботу судів м Мінська щодо виконання Декрету Президента Республіки Білорусь від 24 листопада 2006 № 18 «Про додаткові заходи щодо державного захисту дітей у неблагополучних сім'ях» і прийнята відповідна постанова.

За результатами обговорення практики стягнення судами витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні, з метою правильного і однакового застосування законодавства, забезпечення виконання судових постанов Пленумом Верховного Суду Республіки Білорусь було прийнято постанову від 19 грудня 2008 року № 13 «Про практику стягнення судами витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні ».

Відповідно до частини першої пункту 1 названої постанови суди при розгляді справ, які зачіпають інтереси неповнолітніх дітей, зобов'язані повною мірою використовувати надані законодавством можливості для підвищення відповідальності батьків, які не виконують обов'язків по вихованню та утриманню своїх дітей; у випадках, якщо діти залишаються без піклування батьків, - вживати заходів для їх державної захисту.

При цьому пунктом 24 цієї постанови судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Республіки Білорусь, обласним, Мінському міському судам було вказано на необхідність забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства про захист прав і законних інтересів неповнолітніх дітей, систематичний аналіз судової практики, своєчасне усунення помилок в роботі судів, внесення пропозицій з метою її вдосконалення.

Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь проведено аналіз прокурорського нагляду за відповідністю закону судових постанов у кримінальних справах щодо осіб, які вчинили злочини проти укладу сімейних відносин і інтересів неповнолітніх, а також практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років.

У 2008 році органами прокуратури проведено 2125 перевірок дотримання законодавства про забезпечення прав дітей, профілактики злочинності та правопорушень неповнолітніх, за результатами яких внесено 1 543 подання та 675 приписів, принесено 242 протесту, притягнуто до дисциплінарної, матеріальної та адміністративної відповідальності 2517 осіб, до органів державної влади і управління направлено 477 інформацій.

У кожному обласному центрі Білорусі працюють уповноважені Національної комісії з прав дитини. Крім того, у всіх регіонах Білорусі діють громадські приймальні Національної комісії з прав дитини, де члени комісії періодично проводять виїзні прийоми дітей, їх законних представників, інших громадян з питань реалізації прав дітей, їх захисту та підтримки.

У 2008 році, оголошеним в країні Роком здоров'я, проведено VI республіканський дитячий форум «Діти Білорусі: ми вибираємо здоров'я». Була організована традиційна зустріч депутатів Національних зборів Республіки Білорусь, Національної комісії з прав дитини, членів Уряду Республіки Білорусь, керівників міністерств та інших республіканських органів державного управління, місцевих виконавчих і розпорядчих органів з дітьми з різних регіонів республіки, на якій обговорювалися питання захисту прав та законних інтересів дітей і молоді, організації роботи всіх зацікавлених із запобігання дитячій бездоглядності та правопорушень.

Традицією стало проведення міжнародних дитячих форумів. З 2005 року щорічно на базі Національного дитячого оздоровчого табору «Зубренок» проводиться міжнародний форум "Дружба без кордонів". Форум збирає лідерів дитячих громадських об'єднань і ініціатив Білорусі, Росії, Казахстану, України, Латвії, Литви, Молдови та Польщі і ін.

Створено Дитячий правовий сайт, основною метою якого є створення адаптованої інформаційного середовища, що дозволяє дітям за допомогою інтерактивних засобів отримати необхідні систематизовані знання про правомірне поведінку, на основі ігрових ситуацій сформувати практичні навички вирішення конфліктних ситуацій правовими засобами.

У 2008 році приділялася увага розробці соціальних технологій та узагальнення сучасних методик і форм роботи з неблагополучними сім'ями і дітьми, що потребують державного захисту, розробці програмно-методичних матеріалів по соціально-педагогічної, корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які опинилися в екстремальній життєвій ситуації.

На базі Сморгонського соціально-педагогічного центру, Мінського обласного соціально-педагогічного центру, Рогачевского соціально-педагогічного центру проведено дослідження «Сучасні форми та методи профілактичної роботи з дітьми та сім'ями, які перебувають у соціально небезпечному становищі, і інноваційні форми роботи з ними». Узагальнено матеріал за наступними напрямками:

-діти В установах соціальної підтримки;

-мережна Підхід в роботі з сім'єю та реабілітація;

-соціологічних Розслідування;

-Робота З дітьми з алкогольних сімей;

-Розвиток Дитини і соціальна підтримка сім'ї;

-Система Роботи по влаштуванню дітей до прийомних сімей.
 Вступ |  контингент дітей |  Чисельність домашніх господарств з дітьми у 2008 році |  Освіта дітей |  Обдаровані діти |  Дозвілля дітей |  оздоровлення дітей |  Фізична культура, спорт і туризм - дітям |  Дитяча праця |  Діти - соціальні сироти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати