На головну

Аналіз і узагальнення підходів до визначення поняття "маніпуляція".

  1.  ABC-аналіз і аналіз стадій взаємин з покупцями
  2.  Cpeдcтвa аналізу ознак вторгнення
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Два підходу в психології - дві схеми аналізу
  5.  II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  6.  II. Базові поняття теорії ймовірностей
  7.  II. Збір і аналіз інформації з даної проблеми

При розгляді поняття "маніпуляція", як показує аналіз літератури використовується підхід, при якому виділяються основні ознаки, і на їх основі формуються критерії, що дозволяють сформувати робоче поняття.

З цією метою скористаємося результатами аналізу, проведеного Е. Л. Доценко, що дозволяє розкрити як сам підхід, так і основні значення поняття "маніпуляція".

В результаті аналізу виділені характеристики маніпуляції, що вживаються різними авторами, об'єднуються в групи ознак і узагальнюються в наступні інтегральні критерії, які можна використовувати для визначення поняття маніпуляції:

1) родова ознака - психологічний вплив; 2) ставлення до об'єктів маніпулювання як засобу досягнення власних цілей; 3) прагнення отримати односторонній виграш; 4) прихований характер впливу (як самого факту впливу, так і його спрямованості); 5) використання (психологічної) сили, гра на слабкостях (використання психологічної уразливості); 6) спонукання, мотиваційний привнесення (формування "штучних" потреб і мотивів для зміни поведінки в інтересах ініціатора маніпулятивного впливу); 7) майстерність і вправність у здійсненні маніпулятивних дій[73].

Досить складно в короткійдефініції врахувати всі виділені узагальнені критерії, що відображають характеристики маніпуляції як соціально-психологічного феномена взаємодії людей - прихованого психологічного примусу людини. Доводиться і серед цих критеріїв виділяти одні в якості більш істотних, інші менш значущих. Причому значимість одних не викликає сумніву, а інші не мають безумовного значення. Це вибір дослідника, викликаний необхідністю акцентування характеристик, які мають значення для проблеми, в контексті якої розглядається маніпуляція. Для ілюстрації можна навести ряд наступних формулювань поняття маніпуляції, виділених Е. Л. Доценко, який визначає її як:

- Вид психологічного впливу, майстерне виконання якого веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, не збігаються з його актуально існуючими бажаннями;

- Вид психологічного впливу, при якому майстерність маніпулятора використовується для прихованого впровадження в психіку адресата цілей, бажань, намірів, відносин або установок, не збігаються з тими, які є у адресата в даний момент;

- Вид психологічного впливу, спрямованого на зміну активності іншої людини, виконаного настільки майстерно, що залишається непоміченим їм;

- Вид психологічного впливу, спрямованого на неявне спонукання іншого до здійснення певних маніпулятором дій;

- Майстерне спонукання іншого до досягнення (переслідування) побічно вкладеної маніпулятором мети;

- Вид психологічного впливу, що використовується для досягнення одностороннього виграшу за допомогою прихованого спонукання іншого до здійснення певних дій.

Іноді, на його думку, в практичних цілях зручніше користуватися безпосередньо метафорою при визначенні даного поняття, сформулювавши його наступним чином: "Маніпуляція - це дії, спрямовані на" прибирання до рук "іншої людини, помиканіе їм, вироблені настільки майстерно, що у того створюється враження, ніби він самостійно керує своєю поведінкою "[74].
 Значення контролю за інформаційними потоками для соціального управління. |  Соціально-психологічні особливості політичної ситуації в російському суспільстві. |  Інформаційне середовище та інформаційно-психологічний вплив в умовах кардинальних змін російського суспільства. |  Взаємодія людини та інформаційного середовища: проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості. |  Особливості аналізу феномена таємного примусу особистості. |  Таємне примус особистості в різних культурно-історичних умовах. |  Використання таємного примусу особистості в різних сферах соціальної взаємодії. |  Загальна характеристика понятійного відображення проявів таємного примусу особистості. |  Аналіз, систематизація та уточнення основних понять, що відображають прояви таємного примусу особистості. |  Загальна характеристика наукового понятійного апарату, що відображає прояви таємного примусу особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати