Головна

ВСТУП

  1.  D. Недостатнє введення інсуліну
  2.  Foreword / Введення
  3.  I. Вступ
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
  6.  I. Вступ.
  7.  I. Вступ.

Для фахівця в галузі фінансів і кредиту, управлінського обліку та інших економічних спеціальностей дуже важливими є знання і практичні навички інвестиційного аналізу і оцінки ефективності інвестиційних проектів. Основи даних знань викладаються в курсі «Бізнес-планування». У свою чергу, методологія складання і визначення ефективності бізнес-плану базується на технологіях маркетингу, формулах і моделях фінансової математики, показниках фінансового аналізу, імовірнісних моделях.

У цьому посібнику відповідно до порядку і хронологією складання бізнес-плану розглядаються сутність і особливості практичного застосування діючих методологій.

Таким чином, мета цієї роботи - навчити студентів самостійно здійснювати бізнес-планування та розраховувати ефективність інвестиційних проектів.

При цьому зміст курсу адаптовано під міжнародні стандарти UNIDO, розглядаються особливості розрахунку показників ефективності, які мають значний досвід практичного використання в фінансово-кредитних установах.

Навчальний посібник розроблений відповідно до програми курсу «Інвестиційний аналіз» і включає наступні розділи:

1. Планування маркетингу;

2. Оперативний план виробництва;

3. План капітальних вкладень;

4. Фінансовий план;

5. Фінансування проекту;

6. Діагностика фінансового стану підприємства;

7. Аналіз ефективності інвестицій. Критерії «Кеш-фло»

Кожен розділ включає в себе «введення», в якому наведено основні визначення по розділу. Теоретичні питання розбираються на практичних прикладах.

Навчальної посібник призначений для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» та «Фінанси і кредит» очної та заочної форм навчання.

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ




 Виявлення незадоволених потреб ринку |  Аналіз потенціалу підприємства |  аналіз макрооточення |  конкуренти |  Оцінка привабливості ринку та конкурентоспроможності підприємства. |  сегментація ринку |  оцінка прибутковості |  багатокритеріальний відбір |  матричні моделі |  Реклама |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати