На головну

Методичні вказівки щодо вирішення завдань

  1.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  2.  FH 06 Е ЗАВДАННЯ
  3.  FR 02 Е МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  4.  FW 15 10 Завдання.
  5.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6.  I. Методичні основи
  7.  I. Методичні рекомендації

Перш ніж приступити до вирішення завдань, необхідно вивчити відповідний розділ підручника. У методичних вказівках дається посилання на основний підручник автора Денисенко Г. Ф., який призначений для інженерно-економічних спеціальностей. При відсутності цього підручника можна користуватися іншими, зазначеними в списку рекомендованої літератури.

Майже у всіх розрахунках використовуються гігієнічні нормативи (по мікроклімату, шуму, вібрації, освітлення і т. Д.), тому треба розібратися в принципі нормування різних показників і вміти користуватися відповідними нормативно-технічними документами (НТД).

Умова завдання листується повністю так, як воно приведено в посібнику, потім послідовно виписуються чисельні значення величин відповідно до номером варіанта.

Розрахункові формули спочатку має бути поданий в загальному вигляді з розшифровкою умовних позначень і вказівкою одиниць вимірювання. Потім в формули підставляються числові значення відповідних величин. Якщо при розрахунку використовуються нормовані параметри, то слід дати посилання на НТД і необхідні пояснення як цей показник був знайдений, т. Е що враховувалося при його визначенні. При використанні констант, різних коефіцієнтів і т. П слід давати посилання на джерело.
 МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГІЧНА |  АКАДЕМІЯ |  Москва - 2004 |  Вступ |  Перелік лабораторних робіт |  Вказівки до вибору і виконання контрольного завдання |  В кінці контрольної роботи повинна бути вказана дата її виконання, а також особистий підпис студента. |  Тематика науково-дослідних робіт (рефератів) |  V0 - граничне значення [1, гл. 11, § 5]. |  Економічна оцінка працеохоронних заходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати