На головну

Вказівки до вибору і виконання контрольного завдання

  1.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  2.  II. Завдання для самостійного рішення.
  3.  II. Завдання для самостійного рішення.
  4.  II. Завдання для самостійного рішення.
  5.  II. Вказівки до виконання контрольних робіт
  6.  V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
  7.  XI. Проаналізуйте психокорекційні можливості наступного психотехнического завдання '.

Відповідно до навчального плану студенти - заочники спец. 0608, 0605, 0604 з дисципліни "Безпека життєдіяльності" виконують одну контрольну роботу, яка включає два теоретичних питання і дві задачі.

До виконання контрольної роботи слід приступити після вивчення курсу відповідно до Робочої програми.

Вибір варіанту контрольного завдання проводиться за двома останніми цифрами шифру (цифри, що показують рік прийому до вищого навчального закладу, не враховуються) - на перетині відповідних рядка та стовпця (табл. 1). Наприклад, студент, який має шифр 2053-ЕП-96, виконує контрольну роботу, що включає питання 35 і 72, завдання 5.4 і 20.7.

Робота, виконана не у відповідності з шифром, що не рецензується. номери варіантів питань і завдань треба вказати на першій сторінці контрольної роботи.

Відповіді на питання повинні бути повними і детальними, але по суті. При необхідності викладається слід супроводжувати схемами, малюнками, таблицями.

За бажанням може бути виконана робота з науково-дослідною темою, яку студент вибирає самостійно. Тематика науково-дослідних робіт приведена в розділі 6. В цьому випадку необхідні відомості збираються на підприємстві за місцем роботи або за літературними джерелами. Науково-дослідну роботу оформляють у вигляді реферату зі схемами, таблицями і т.д.

Виконання контрольного завдання вимагає самостійної роботи з навчальної, довідкової та нормативно-технічною літературою, тому в кінці кожної відповіді слід дати список літератури із зазначенням необхідних вихідних даних (автора, видавництва, року видання) та номера використаної глави, параграфа і т.п.
 МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГІЧНА |  АКАДЕМІЯ |  Москва - 2004 |  Вступ |  Тематика науково-дослідних робіт (рефератів) |  Завдання до контрольної роботи |  Методичні вказівки щодо вирішення завдань |  Інженерно-технічні розрахунки з безпеки праці |  V0 - граничне значення [1, гл. 11, § 5]. |  Економічна оцінка працеохоронних заходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати