На головну

Москва - 2004

  1.  Lt; Всньямін К. Москва / УБеньямін В. Твір мистецтва в епоху його техніческойвоспроізводімості. Ізбранниеессе. -М., 1996. - С. 165.
  2.  Lt; Всньямін К. Москва / УБеньямін В. Твір мистецтва в епоху його техніческойвоспроізводімості. Ізбранниеессе. -М., 1996. - С. 165.
  3.  А. К. Буров і Е. С. Зеленський. Лабораторія анізотропних структур. Москва. 1 954
  4.  А. К. Буров, Ле Корбюзьє, Г. П. Гольц, Н. Я. Коллі. Москва. +1928
  5.  А. Ю. Дворниченко, С. Г. Кащенко, М. Ф. Флорінський Вітчизняна історія (до 1917 г.) Москва, 2002 г.
  6.  Аналітик. Москва, Росія
  7.  Аналітик. Москва, Росія

УДК 650

Безпека життєдіяльності. Робоча програма, теми контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання. - М., МГТА, 2004.

Рекомендовано Інститутом інформатизації освіти РАО

Робоча програма, теми контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів факультету «Економіка і підприємництво» спецiальностi 0608, 0605, 0604, які навчаються за заочною формою в повні і скорочені терміни.

Автор: к. Т. Н., доцент Шеховцова Т. Є.

Рецензент: к. Т. Н., професор Калініна В. М.

Редактор: Свєшнікова Н. І.

© Московська Державна Технологічна Академія, 2004

Кафедра охорони праці та промислової екології, 2004

109004, Москва, Земляний вал, 73

Зміст Стор.

Предисловие.....................................................................................4

Робоча програма з дисципліни '' Безпека

жизнедеятельности''.........................................................................5

2. Перелік лабораторних робіт ............................................. ............. 12

3. Список літератури .............................................. .......................... 12

4. Вказівки до вибору і виконання контрольного завдання ........................ 14

5. Питання для виконання контрольної роботи ..................................... 16

6. Тематика науково - дослідних робіт (рефератів) ........................ 20

7. Завдання до контрольної роботи ............................................ ............... 22

8. Методичні вказівки щодо вирішення завдань ........................................... 36

8.1. Інженерно - технічні розрахунки з безпеки

праці (завдання 1 - 12) ........................................... .................... 36

8.2. Економічна оцінка працеохоронних заходів

(Завдання 13 -22) ............................................ .......................... 44

9. Рекомендації по самоперевірки засвоєння навчального

матеріалу та оцінки знань .............................................. ................ 49

10. Квитки для самоперевірки ............................................. .................. 50

11. Питання для здачі заліку ............................................ ................... 61

Приложения....................................................................................63

Передмова

Навчально-методичний посібник призначений для самостійної роботи студентів у міжсесійний період та підготовки їх до лабораторно-екзаменаційної сесії з дисципліни '' Безпека життєдіяльності ''.

Посібник включає Робочу програму курсу, складену відповідно до стандарту на дану дисципліну, перелік лабораторних робіт, список рекомендованої літератури (основної та додаткової). Відповідно до навчального плану студенти факультету ЕП спец. 0608, 0605, 0604 в міжсесійний період повинні виконати контрольну роботу, яка включає два теоретичних питання і дві задачі. У посібнику наведено перелік питань і завдання для розрахунку інженерно-технічних засобів захисту і економічної ефективності працеохоронних заходів та методичні вказівки щодо їх виконання. У посібник включені квитки програмованого контролю для самостійної перевірки засвоєння навчального матеріалу, а також питання для здачі заліку по курсу.

Необхідний довідковий матеріал для розрахунків наведено у відповідних Додатках, посилання на які дається в умови задач і в Методичних вказівках щодо їх виконання.

 
 МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГІЧНА |  Перелік лабораторних робіт |  Вказівки до вибору і виконання контрольного завдання |  В кінці контрольної роботи повинна бути вказана дата її виконання, а також особистий підпис студента. |  Тематика науково-дослідних робіт (рефератів) |  Завдання до контрольної роботи |  Методичні вказівки щодо вирішення завдань |  Інженерно-технічні розрахунки з безпеки праці |  V0 - граничне значення [1, гл. 11, § 5]. |  Економічна оцінка працеохоронних заходів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати