Головна

Конкретні завдання.

  1.  FW 15 10 Завдання.
  2.  II. РІШЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЗАВДАННЯ.
  3.  Аналіз вирішення даного завдання.
  4.  Виконаємо аналіз на чутливість отриманого оптимального рішення вихідної завдання.
  5.  Геометрична сторона задачі.
  6.  Графік роботи водосховища в розрахунковий і конкретні роки
  7.  Додаткові завдання.

 3.1. Студент повинен знати.

3.1.1. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості крові.

3.1.2. Будова гемоглобіну і його похідних.

3.1.3. Синтез і розпад гемоглобіну.

3.1.4. Діагностичне значення визначення білірубіну в сироватці крові.

 3.2. Студент повинен вміти:

3.2.1. Користуватися пипетками, мірним посудом, бюретками, працювати на фотоелектроколориметри.

4. Мотивація: Знання і навички придбані на занятті необхідні при вивченні різних гігієнічних і клінічних дисциплін в їх майбутній роботі в якості лікарів лікувального профілю.

5. Завдання для самопідготовки:

Студенти повинні вивчити рекомендовану літературу, використовуючи питання для самопідготовки.

Основна література:

5.1. Повторити лекційний матеріал по темі: обмін хромопротеїни

5.2. Використовувати підручник: Березів Т. Т., Коровкін Б. Ф. Біологічна хімія. М., Медицина, 1998 р, с.77-84, 590 -593, 610 - 614, 628 - 637.

5.3. Северин Е. С. Біохімія М., ГЕОТАР-МЕД, 2003 року, с. 45-55, 273, 636-664.

 Додаткова література:

5.3 Циганенко А. Я., Жуков В. І., Мясоєдов В. В. та ін. ?Клініческая біохімія?, Навчальний посібник, М., ?Тріада-Х?, 2002р. с. 148-156.

5.4. Кольман Я., Рем К. Г. ?Наглядная біохімія?. М. ?Мір?, 2000р., С. 194-196, 268-284.

5.5. Мусіл Я., Новакова О., Кунц К. ?Современная біохімія в схемах?. М. ?Мір?, 1984р., С. 95-101, 183-191.

5.6. Вивчити матеріали стенду ?Устройство і принцип роботи фотоелектроколоріметра?.

5.7. Підготуватися до перевірочного контролю.

6. Питання для самопідготовки:

6.1. Хімічний склад крові.

6.2. Фізико - хімічні властивості крові.

6.3. Класифікація та функції білків крові.

6.4. Характеристика хромопротеїни (будова, властивості, функції).

6.5. Гемсодержащих білки: будова, властивості, функції.

6.6. Гемсодержащих ферменти: будова, властивості, функції. Приклади гемсодержащих ферментів.

6.7. Нормальні і патологічні похідні гемоглобіну, механізм їх утворення.

6.8. Кооперативний ефект на прикладі оксигенації гемоглобіну. Фактори, що впливають на спорідненість гемоглобіну до кисню.

6.9. Метгемоглобін: будова, освіта, властивості, реакції відновлення.

6.10. Метгемоглобінемії: визначення, класифікація, лікування. Які ензімопатії можуть бути причиною метгемоглобінемія?

6.11. Гемоглобинопатии (серповидноклітинна анемія) і таласемії.

6.12. Дихальна функція крові.

6.13. Етапи синтезу гема.

6.14. Порфирія, діагностика Порфирій, класифікація.

6.15. Етапи розпаду гемоглобіну.

6.16. Що таке ?прямой? і ?непрямой? білірубін: механізми утворення, властивості.

6.17. Діагностичне значення визначення ?общего білірубіна? і його фракцій в сироватці крові.

6.18. Види жовтяниць і їх диференційна діагностика.

6.19. Принцип методу визначення білірубіну в сироватці крові.

7. Етапи заняття, контроль засвоєння і розподілу навчального часу.

 етапи заняття  форма засвоєння  час
 7.1. Постановка задачі.7.2. Контроль вихідного рівня знаній.7.3. Розбір теоретичного матеріала.7.4. Придбання практичних навиков.7.5. Підведення підсумків заняття.  Викладає преподаватель.Тестовий контроль. Опитування студентів, дискусія. Виконання лабораторної работи.Ізлагает викладач.  5 хв.

 Приклад квитка перевірочного контролю:

1) гемсодержащих ферменти: будова, властивості, функції. Приклади гемсодержащих ферментів.

2) Що таке ?прямой? і ?непрямой? білірубін сироватки крові, місце їх утворення і діагностичне значення.
 Санкт-Петербурзька державна медична |  Кількісне визначення загального білірубіну в сироватці крові за методом Ендрассіка і Клехгорна. |  Загального білірубіну в сироватці крові |  ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ |  тест 12 |  доповнити |  УСТАНОВИТЕ ВІДПОВІДНІСТЬ |  ЗАВДАННЯ 1 |  ЗАВДАННЯ 12 |  Небілкові компоненти крові |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати