Головна

Rср 18,75

від середнього арифметичного значення Rср.

Отже, величина міцності бетону з імовірністю 0,99 знаходиться у межах:

Rср - ε = 18,75 - 1,53 = 17,22 МПа

Rср + ε = 18,75 + 1,53 = 20,28 МПа

Приймаємо Rср = 18,75 МПа


Додаток 1

Таблиця1.

Позасистемні одиниці, що допускаються до застосування нарівні

з одиницями СІ

Найменування величини Одиниця
Найменування Позначення Співвідношення до одиниці СІ
Міжнародне Вітчизняне
Маса тонна атомна одиниця маси t u T а. е. м. 10-3 kg 1,66057·10-27 kg (приблизно)
Час хвилина година доба min h d мин ч сут 60 s 3600 s 86400 s
Плоский кут градус   хвилина   секунда   град** ...о   ...'   ...''   ...g (gon) ...о   ...'   ...''   град (π/180) rad = = 1,745329...10-2 rad (π /10800) rad = = 2,908882...10-4 rad (π /64800) rad I = 4,848137...10-6 rad (π /200) rad
Об'єм, місткість*** літр 1 л 10-3 m3
Довжина Астрономічна одиниця світловий рік   парсек ua   ly   pc а. е.   св. рік   пк 1,45598·1011 m (приблизно) 9,4605·1015 m (приблизно) 3,0857·1016 m (приблизно)
Оптична сила діоптрія - дптр 1 m-1
Площа гектар ha га 104 m2
Енергія електрон-вольт eV еВ 1,60219·10-19 J (приблизно)
Повна міцність вольт-ампер V·A B·A  
Реактивна міцність вар var вар  

Додаток 1

Таблиця2.

Одиниці, що тимчасово допускаються до застосування

Найменування величини Одиниця Примітка
Наймену-вання Позначення Співвідношення з одиницею СІ
Міжна-родне вітчизняне
Довжина морська миля - миля 1852 m (точно) У морській навігації
Маса карат - кар 210 kg (точно) Для дорогоцін-них каменів і перлин
Лінійна щільність текс tex текс 10-6 kg/m (точно) У текстильній промисловості
Швидкість вузол kn уз 0,514(4) m/s У морській навігації
Частота обертання оберт у секунду - об/с 1 s-1  
оберт у хвилину - об/хв 1/60 s-1 = = 0,015(6) s-1  
Тиск бар bar бар 105 Pa  
Натуральний логарифм безрозмірного відношення фізичної величини до однойменної фізичної величини, прийнятої за вихідну непер Np Нп 1 Np = 0,8686...B= =8,686...dB  

Додаток 2

Таблиця 3

Значення функції Лапласа

0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0                  
3,5                  
4,0                  

 


Додаток 3

Таблиця 4

Розподіл Стьюдента

Значення коефіцієнта tр для випадкової величини, що має розподіл Стьюдента з k = n - 1 ступенями свободи

к Р
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657
0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4.303 6,965 9,925
0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3, 182 4,541 5,841
0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
0,128 0,259 0 394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845

Продовження таблиці 4

Розподіл Стьюдента

Значення коефіцієнта tр для випадкової величини, що має розподіл Стьюдента з k = n - 1 ступенями свободи

к Р
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831
0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819
0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807
0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,707
0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787
0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779
0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771
0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763
0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756
0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,699 2,042 2,457 2,750
0,12566 0,25335 0,38532 0,52440 0,67449 0,84162 1,03643 1,28155 1,64485 1,95996 2,32634 2,57582

Таблиця 5

Розподіл Стьюдента

Значення для різних tр

k tp k tp
2,0 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 3,0 3,5
0,7048 0,7578 0,7952 0,8228 0,9314 0,9720 0,9890 0,9956
0,8164 0,8764 0,9046 0,9276 0,9392 0,9737 0,9898 0,9960
0,8606 0,9122 0,9424 0,9606 0,9348 0,9740 0,9904 0,9964
0,8838 0,9332 0,9600 0,9752 0,9360 0,9754 0,9910 0,9968
0,8980 0,9454 0,9700 0,9828 0,9372 0,9764 0,9916 0,9970
0,9076 0,9534 0,9760 0,9872 0,9382 0,9770 0,9920 0,9972
0,9144 0,9590 0,9800 0,9900 0,9392 0,9776 0,9924 0,9974
0,9194 0,9630 0,9830 0,9920 0,9400 0,9782 0,9926 0,9976
0,9234 0,9662 0,9850 0,9932 0,9408 0,9788 0,9930 0,9978
0,9266 0,9686 0,9866 0,9942 0,9545 0,9876 0,9973 0,9995
0,9292 0,9704 0,9880 0,9950          

Додаток 4

Таблиця 6

Інтегральна функція - розподілу Пирсона

Значення для різних k і Р

k Р
0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
0,000157 0,000628 0,00393 0,0158 0,0642 0,148 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635
0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210
0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,345
0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,195 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277
0, 554 0,752 1,145 1,610 2,343 3,000 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086
0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 3,828 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812
1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 4,671 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475
1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 5,527 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090
2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 6,393 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666
2,558 3,059 3,940 4,865 6,179 7,267 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209
3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 8,148 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725
3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 9,034 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217
4,107 4,765 5,892 7,042 8,634 9,926 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688
4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 10,821 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141
5,229 5,985 7,261 8,547 10,307 11,721 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578
5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 12,624 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000
6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 13,531 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409
7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 14,440 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805
7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 15,352 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191
8,260 9,237 10,851 12,444 14,578 16,266 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566
8,897 9,915 11,591 13,240 15,445 17,182 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932
                             

Продовження таблиці 6

Інтегральна функція - розподілу Пирсона

Значення для різних k і Р

k Р
0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 18,101 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 37, 659 40,289
10,196 11,293 13,091 14,848 17,187 19,021 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638
10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 19,943 23,337 27,096 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980
11,524 12,697 14,611 16,473 18,940 20,867 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314
12,198 13,409 15,379 17,292 19,820 21,792 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642
12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 22,710 26, 336 30,319 32,912 36,741 40,113 44,140 46,963
13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 23,647 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278
14,256 15,574 17,708 19,768 22,475 24,577 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588
14,953 16,306 18,493 20,599 23, 364 25,508 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892
                             

Список літератури

1. Саранча Г. а., Якимчук Г. к. Метрологія, стандартизація та управління якістю: Підручник. - Київ: «Основа», 2004. 376с.

2. Кирилюк Ю.Є., Якимчук Г. в., Бугай Ю. м. Взаємозамінність стандартизації та технічні вимірювання: Підручниу. - Київ: «Основа», 2003. 212с.

3. Бурдун Г. д., Марков Б. н. Основы метрологыъ,-2-е изд. доп.-М., издательство

стандартов, 1975.-336 с.

4. Шинкевич И. ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества.-

М., Издательство стандартов,-1987-272 с.

5. Горчаков Г. и., Муратов Е. г. Основы стандартизации и колнтроля качества.-

Учебное пособие для вузов- М., Стройиздат., 1977-292 с.

6. Васильев А. с. Основы метрологии и техническте измерения.-2-е изд.- М.,

Машиностроение, 1988-240 с.

7. Таныгин В. а. Основы стандартизации и управление качеством.-2-е изд.- М.,

Издательство стандартов, 1989-208 с.

8. Бурдун Г. д. Справочник по Международной системе единиц.-Изд. 2-е- М.,

Издательство стандартов, 1977 - 232 с.

9. Иванов В. а., Марусина М. я., Ткалич В. л. Прикладная метрология:

Учебное пособие. - СПб.: СПбГИТМо (ТУ), 2003. - 104 с.

10. ким К. к., Анисимов Г. н., Барбарович В. ю., Литвинов Б. я. Метрология,

стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника: Учебное

пособие. - СПб.: Питер, 2008. - 368 с.

11. шабалин С. а. Прикладная метрология в вопросах и ответах. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 192 с.

   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   Наступна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Денна та заочна форми навчання | Розв'язання завдань по темі | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 «Інтервальні оцінки результатів | Розв'язання завдань по темі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати