загрузка...
загрузка...
На головну

Глава 8. Складне речення

  1.  I 4.1 Складне доповнення
  2.  Pound; i і Глава 4. Вимірювання інтелекту
  3.  TC. Глава 5. Особистісні опитувальники
  4.  А) Пропозиція і словосполучення
  5.  Абзац і складне синтаксичне ціле
  6.  Абзац і складне синтаксичне ціле.
  7.  Абзац і складне синтаксичне ціле.

Ананьєв Б. Г. Вибрані психологічні праці: У 2-х т. / Под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. - М .: Педагогіка, 1980.

Бодалев А. А. Психологія про особистість. - М .: Изд-во МГУ, 1988.

Грановська Р. М. Елементи практичної психології. - СПб .: Світло, 1997..

Леонгард До. Акцентуйовані особистості. - Київ: Вища школа, 1989.

Личко А. Е. Психопатії та акцентуації характеру у підлітків. - Л .: Медицина, 1983.

Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. - СПб .: Пітер, 1999..

Теплов Б. М. Вибрані праці: У 2-х т. Т. 1. - М .: Педагогіка, 1985.

ЗМІСТ

Глава 8. Складне речення. 6

8.1 Структура пропозиції. 9

8.2 Додаткові підрядні речення і підрядні речення підлягають. 10

8.3 Означальні підрядні речення. 13

8.4 Обставинні підрядні речення. 18

8.5 Елементи, що організують текст. 19

8.6 Оглядові вправи до глави 8. 24

Глава 9. Умовний спосіб. 26

9.1 Типи умовних пропозицій. 29

9.1.1 Умовні речення I і 0 типу. 29

9.1.2 Умовні речення II типу. 31

9.1.3 Умовні речення III типу. 33

9.1.4 Умовні речення змішаного типу. 35

9.1.5 Умовні пропозиції з бессоюзной зв'язком. Мала ймовірність протікання події. 36

9.1.6 Спілки, що вводять підрядні речення умови. 38

9.2 Вираз побажань і жалю. 40

9.3 Основні випадки вживання конструкції (Should) + infinitive в якості присудка в підрядних реченнях. 44

9.4 Тести на різні випадки вживання умовного способу 48

Глава 10. Неособисті форми дієслова. 51

10 I Інфінітив. 51

10 I 1 Форми інфінітива. 51

10 I 2 Функції інфінітива в реченні. 53

10 I 2.1 Інфінітив у функції обставини мети, слідства і супутніх умов. 55

10 I 2.2 Інфінітив у функції визначення. Інфінітив після прикметників 59

10 I 2.3 Інфінітив в складеному присудок. 61

10 I 3 Інфінітив в непрямій мові. 64

10 I 4 Інфінітивні обороти .. 65

10 I 4.1 Складне доповнення. 65

10 I 4.2 Дієслова сприйняття в складному додатку. 67

10 I 4.3 Називний відмінок з інфінітивом. 67

10 G Герундій. 70

10 G 1 Форми герундія і його функції в реченні. 70

10 G 2 Інфінітив і герундій в функції доповнення. 72

10 G 3 Герундій у функції прийменниково доповнення. 79

10 G 4 Герундій у функції визначення. 82

10 G 5 Оглядові вправи на інфінітив і герундій. 84

10 P Причастя. 86

10 Р 1 Види, форми дієприкметників, їх функції в реченні. 86

10 Р 2 Причастя у функції визначення. 86

10 P 3 Прикметники, що закінчуються на -ing и -ed. 88

10 Р 4 Обставинні причетні обороти .. 90

10 Р 5 Оглядові вправи до розділу 10 Р. 97

10 IGP Тести на неособисті форми дієслова. 98

Глава 11. Порядок слів. 104

11.1 Порядок слів у позитивному і питальних речень. 104

11.2 Місце доповнення в реченні. 105

11.3 Місце прикметника в реченні Послідовність прикметників, що характеризують різні якості предмета. 106

11.3.1 Місце прикметника в реченні. 106

11.3.2 Послідовність прикметників, що характеризують різні якості предмета. 108

11.4 Місце прислівники в реченні. 109

11.4.1 Наречия способу дії. 110

11.4.2 Наречия частотності і ймовірності. 111

11.4.3 Наречия тривалості - already, still, yet, any more, any longer, no more 112

11.4.4 Наречия ступеня. 114

11.5 Короткі відповіді. Еліпси .. 115

11.6 емфатична конструкції. 117

Ключі до вправ. 122

Додаток 1. Завдання на переклад. 133

Додаток 2. Тести .. 148

Додаток 3. Вимоги до кандидатського іспиту. 172

Список використаної літератури .. 175

Глава 8. Складне речення

Складні пропозиції бувають:

· складносурядні
 Two is a company; three is none.
 Ask no questions and you will be told no lies.
 The day is short and the work is long. (Прислів'я)

· І складнопідрядними. Ми розглянемо найбільш важливі типи складнопідрядних речень.

Складнопідрядне речення - це ієрархічна синтаксична структура, яка складається з одного головного і, по крайней мере, одного підрядного речення.

Підрядне речення може приєднуватися до головного за допомогою

· Спілок або союзних слів:

Although Professor Green's course is very difficult, it attracts large students audiences.

Students who study engineering find jobs easily.

· Без допомоги спілок:

Were he better qualified he would apply for the job.

У складнопідрядні речення підрядне речення може виконувати функції підмета, присудка, доповнення, визначення, обставини. У таблиці наведено приклади цих типів складнопідрядних речень і зазначені типові союзи і союзні слова, які вводять підрядні речення певного типу.

Таблиця 8.1.
 структура пропозиції |  Додаткові підрядні речення і підрядні речення підлягають |  Означальні підрядні пропозиції |  Обставинні підрядні речення |  Елементи, що організують текст |  The nightmare of population growth |  Оглядові вправи до глави 8 |  Вживання умовного способу в складних пропозиціях. |  Умовні речення I і 0 типу |  Умовні речення II типу |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати