Головна

Урок 10 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

по курсу «Психологія професійної діяльності»

1. Предмет психології та її основні напрямки.

2. Методи психології та їх характеристика.

3. Психіка і свідомість людини: короткий зміст.

4. Основні форми прояву психіки людини.

5. Визначення діяльності, її основні характеристики.

6. Відчуття та їх значення в професійній діяльності юриста.

7. Види відчуттів, їх характеристика.

8. Сприйняття і його роль у професійній діяльності юриста.

9. Увага: властивості і види.

10. Пам'ять і її значення в професійній діяльності юриста.

11. Класифікація видів пам'яті.

12. Шляхи, прийоми і засоби поліпшення пам'яті.

13. Уява: поняття і роль в роботі юриста.

14. Види уяви.

15. Поняття про мислення, його відмінність від інших пізнавальних процесів.

16. Види мислення, їх особливості.

17. Розумові операції.

18. Індивідуальні особливості мислення.

19. мова і її значення в юридичному праці.

20. Класифікація видів мови.

21. Здібності і їх значення в діяльності юриста.

22. Види здібностей.

23. Темперамент: поняття та значення в юридичній діяльності людини.

24. Типи темпераменту.

25. Характер: поняття та його види.

26. Основні ознаки волі як психологічного явища.

27. Вольові якості особистості.

28. Емоції та їх значення в роботі юриста.

29. Види емоційних станів людини.

30. Види почуттів людини.

31. Настрій і його види.

32. Мотив, потреба, мета - коротка характеристика.

33. Структура і основні параметри мотиваційної сфери людини.

34. Класифікація професій за Є. М. Климову.

35. Стрес: поняття і динаміка його протікання.

36. Види професійного стресу, коротка характеристика.

37. Психологія професійної діяльності.

38. Психологія досягнення успіху в професійній діяльності.

39. Психологія ділового спілкування.

40. Психологія ділових переговорів у професійній діяльності.

Урок 1

Wir lernen Fremdsprachen

Ich bin Ingnieur. Ich arbeite schon 3 Jahre als Ingenieur. Ich arbeite nur am Tage. Die Arbeit beginnt um 8 Uhr morgens. Am Abend besuche ich einen Kurs fur Fremdsprachen. Ich lernen Deutsch.

Ich besuche den Unterricht dreimal in der Woche. Ich wohne in der Nahe und gehe gewohlich zu Fu? zum Unterricht. Der Unterricht beginnt um 7 Uhr abends. Um 10 Uhr ist er zu Ende. Die Gruppe zahlt 12 Kursteilnehmer. Das sind Ingenieure, Lehrer, Arzte, Journalisten, Studenten und Geschaftsleute.

Es lautet. Der Lektor kommt und die Stunde beginnt.

Der Lektor sagt: "Guten Abend!" "Guten Abend", antworten wir. "Wer fehlt heute?" fragt er. Anna antwortet: "Heute fehlen 2 Teilnehmer. Wahrscheinlich sind sie krank."

Zuerst pruft der Lektor die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe ist heute leicht. Alle antworten gut. Wir sind immer sehr flei?ig.

Wir lesen und ubersetzen Texte. Die Texte sind nicht sehr schwer und wir lesen und ubersetzen richtig. Manchmal machen wir Fehler. Der Lektor korriegiert, er sagt: "Sie lesen falsch. Lesen Sie bitte noch einmal!" Wir lesen den Text noch ein Mal.

"Herr Below, kommen Sie an die Tafel!" sagt der Lektor. Below kommt an die Tafel. Er schreibt und wir schreiben auch. Um halb 9 lautet es wieder. Die Stunde ist zu Ende. Die Pause beginnt.

Ubung 1, Seite 93 (вправа 1, сторінка 93)

Ми вивчаємо іноземні мови

Я інженер. Я працюю інженером вже 3 роки. Я працюю тільки вдень. Робота починається о 8 годині ранку. Увечері я ходжу на курси іноземних мов. Я вчу німецьку.

Я ходжу на заняття 3 рази на тиждень. Я живу недалеко і зазвичай ходжу на заняття пішки. Урок починається о 7 годині вечора. О 10 годині він закінчується. У групі 12 слухачів. Це інженери, вчителі, лікарі, журналісти, студенти та бізнесмени.

Дзвенить дзвінок. Приходить учитель, і починається урок.

Учитель каже: «Добрий вечір!» «Добрий вечір!» - Відповідаємо ми. «Хто сьогодні відсутній?» - Запитує він. Анна відповідає: «Сьогодні відсутні 2 слухача. Можливо, вони хворі ».

Спочатку вчитель перевіряє домашнє завдання. Тексти не надто складні, і ми читаємо і перекладаємо їх правильно. Іноді ми робимо помилки.

Учитель виправляє, він говорить: «Ви читаєте неправильно. Прочитайте, будь ласка, ще раз! »Ми читаємо текст ще раз.

«Пан, Бєлов, йдіть до дошки!» - Каже вчитель. Бєлов йде до дошки. Він пише, і ми теж пишемо.

О 9 годині знову дзвонить дзвінок. Урок закінчується. Починається зміна.

а) визначте вид присудка

1 дієслівне присудок (виражене будь-яким дієсловом, крім sein)

2 складений іменний присудок (виражене тільки дієсловом sein)

б) визначте порядок слів

1 прямий (на першому місці підмет, на другому - присудок)

2 зворотний (на першому місці будь-який член речення, крім підмета, на другому - присудок)

Ich bin Ingnieur. - Складений іменний присудок (bin), прямий порядок слів

Ich arbeite schon 3 Jahre als Ingenieur. - Дієслівне присудок (arbeite), прямий порядок слів

Ich arbeite nur am Tage. дієслівний присудок (arbeite), прямий порядок слів

Die Arbeit beginnt um 8 Uhr morgens. - Дієслівне присудок (beginnt), прямий порядок слів

Am Abend besuche ich einen Kurs fur Fremdsprachen. - Дієслівне присудок (besuche), зворотний порядок слів

Ich lerne Deutsch.- дієслівне присудок (lerne), прямий порядок слів

Ich besuche den Unterricht dreimal in der Woche. - Дієслівне присудок (besuche), прямий порядок слів

Ich wohne in der Nahe und gehe gewohlich zu Fu? zum Unterricht.- дієслівне присудок (wohne), прямий порядок слів

Der Unterricht beginnt um 7 Uhr abends. - Дієслівне присудок (beginnt), прямий порядок слів

Um 10 Uhr ist er zu Ende. - Складений іменний присудок (ist), зворотний порядок слів

Die Gruppe zahlt 12 Kursteilnehmer. - Дієслівне присудок (zahlt), прямий порядок слів

Das sind Ingenieure, Lehrer, Arzte, Journalisten, Studenten und Geschaftsleute. - Складений іменний присудок (sind), прямий порядок слів

Es lautet. - Дієслівне присудок (lautet), прямий порядок слів

Der Lektor kommt und die Stunde beginnt. - Дієслівне присудок (kommt, beginnt), прямий порядок слів

Der Lektor sagt: "Guten Abend!" дієслівний присудок (sagt), прямий порядок слів

"Guten Abend", antworten wir. - Дієслівне присудок (antworten), зворотний порядок слів

"Wer fehlt heute?" fragt er. - Дієслівне присудок (fehlt, fragt), зворотний порядок слів

Anna antwortet: "Heute fehlen 2 Teilnehmer. - Дієслівне присудок (antwortet), прямий порядок слів, дієслівне присудок (fehlen), зворотний порядок слів

Wahrscheinlich sind sie krank. "- Складений іменний присудок (sind), зворотний порядок слів

Zuerst pruft der Lektor die Hausaufgabe. - Дієслівне присудок (pruft), зворотний порядок слів

Die Hausaufgabe ist heute leicht. - Складений іменний присудок (ist), прямий порядок слів

Alle antworten gut. - Дієслівне присудок (antworten), прямий порядок слів

Wir sind immer sehr flei?ig. - Складений іменний присудок (sind), прямий порядок слів

Wir lesen und ubersetzen Texte. дієслівний присудок (lesen und ubersetzen), прямий порядок слів

Die Texte sind nicht sehr schwer - складений іменний присудок (sind), прямий порядок слів und wir lesen und ubersetzen richtig. - Дієслівне присудок (lesen und ubersetzen), прямий порядок слів

Manchmal machen wir Fehler.- дієслівне присудок (machen), зворотний порядок слів

Der Lektor korriegiert, er sagt: "Sie lesen falsch. - Дієслівне присудок (korriegiert, sagt, lesen), прямий порядок слів

Lesen Sie bitte noch einmal! "- Дієслівне присудок (Lesen), зворотний порядок слів

Wir lesen den Text noch ein Mal. - Дієслівне присудок (lesen), прямий порядок слів

"Herr Below, kommen Sie an die Tafel!" sagt der Lector. - Дієслівне присудок (kommen, sagt), зворотний порядок слів

Below kommt an die Tafel. - Дієслівне присудок (kommt), прямий порядок слів

Er schreibt und wir schreiben auch. дієслівний присудок (schreibt, schreiben), прямий порядок слів

Um halb 9 lautet es wieder. - Дієслівне присудок (lautet), зворотний порядок слів

Die Stunde ist zu Ende. - Складений іменний присудок (ist), прямий порядок слів

Die Pause beginnt. - Дієслівне присудок (beginnt), прямий порядок слів

Ubung 2, Seite 93

Ich bin Ingenieur von Beruf

Ich arbeite in einem Betrieb (на підприємстві)

Ich arbeite schon drei Jahre.

Ich arbeite nur am Tage.

Die Arbeit beginnt um acht Uhr morgens.

Ja, ich besuche einen Fremdsprachenkurs.

Ich lerne Deutsch.

Ich spreche schon etwas Deutsch.

Der Unterricht beginnt um sieben Uhr abends.

Um zehn Uhr ist er zu Ende.

Nein, ich bin Kursteilnehmer.

Nein, ich besuche einen Kurs fur Fremdsprachen.

Ich gehe zum Unterricht am Abend.

Die Gruppe ist gro?, sie zahlt zwolf Kursteilhehmer.

Im Deutschunterricht lesen sie und ubersetzen Texte.

Der Lektor pruft die Hausaufgabe.

Die Hausaufgabe ist heute leicht.

Die Studenten sind immer sehr flei?ig.

Manchmal machen sie Fehler.

Der Lektor korrigiert die Fehler.

Der Lektor hei?t (ім'я вчителя).

Ich hei?e (Ваше ім'я).

Ubung 3, Seite 93

ich besuche

du besuchst

er besucht

sie besucht

es besucht

ihr besucht

wir besuchen

sie besuchen

Sie besuchen

ich frage

du fragst

er fragt

sie fragt

es fragt

ihr fragt

wir fragen

sie fragen

Sie fragen

ich fehle

du fehlst

er fehlt

sie fehlt

es fehlt

ihr fehlt

wir fehlen

sie fehlen

Sie fehlen

ich komme

du kommst

er kommt

sie kommt

es kommt

ihr kommt

wir kommen

sie kommen

Sie kommen

ich beginne

du beginnst

er beginnt

sie beginnt

es beginnt

ihr beginnt

wir beginnen

sie beginnen

Sie beginnen

ich schreibe

du schreibst

er schreibt

sie schreibt

es schreibt

ihr schreibt

wir schreiben

sie schreiben

Sie schreiben

ich korrigiere

du korrigierst

er korrigiert

sie korrigiert

es korrigiert

ihr korrigiert

wir korrigieren

sie korrigieren

Sie korrigieren

ich antworte

du antwortst

er antwortet

sie antwortet

es antwortet

ihr antwortet

wir antworten

sie antworten

Sie antworten

ich arbeite

du arbeitest

er arbeitet

sie arbeitet

es arbeitet

ihr arbeitet

wir arbeiten

sie arbeiten

Sie arbeiten

ich ubersetze

du ubersetzt

er ubersetzt

sie ubersetzt

es ubersetzt

ihr ubersetzt

wir ubersetzen

sie ubersetzen

Sie ubersetzen

ich gru?e

du gru?t

er gru?t

sie gru?t

es gru?t

ihr gru?t

wir gru?en

sie gru?en

Sie gru?en

ich sitze

du sitzt

er sitzt

sie sitzt

es sitzt

ihr sitzt

wir sitzen

sie sitzen

Sie sitzen

Ubung 4, Seite 93

spreche

lernen

arbeitet

macht

pruft

ubersetzt

schreiben

antwortet

kommst

gru?t

arbeitet

lernen

macht

fragt

beginnt

korrigiert

Ubung 5, Seite 93

er

sie

es

er

sie

es

sie

Ubung 6, Seite 93

besuchst du, arbeitest du, lernst du, gehst du

besucht ihr, arbeitet ihr, lernt ihr, kommt ihr

besuchen Sie, arbeiten Sie, lernen Sie, kommen Sie

besuchen Sie, arbeiten Sie, lernen Sie, kommen Sie

Ubung 7, Seite 94

Wir lernen Englisch

Der Lehrer fragt, wir antworten

Ich spreche Deutsch

Wann beginnt der Unterricht?

Er antwortet richtig

Peter arbeitet am Morgen

Wo arbeitest du?

Sie lesen und ubersetzen

Die Studentin ubersetzt gut

Wer fehlt heute?

Studierst du? - Ja, ich studiere an der Universitat

Was fragt ihr?

Der Unterricht beginnt.

Kommen Sie heute am Tage!

Sprechen Sie Deutsch

Antworten Sie richtig!

Lesen Sie bitte noch einmal!

Ubung 8, Seite 94

sind

bin

ist / sind

bist

ist

ist

seid

ist

ist

sind

sind

sind

ist

sind

Ubung 9, Seite 94

wie lange

was

was

wann

wie

wer

wie lange

wer

Ubung 10, Seite 94

Das ist ein Bleistift, ein Heft, ein Buch, eine Tafel, ein Kugelschreiber, Bucher, Bleistifte, Hefte

Das ist Monika Weker, Herr Kramer, Professor Neumann

Er ist Student, Lehrer, Ingenieur, Arzt

Ubung 11, Seite 95

grun

blau

schwer

gut

leicht

gro?

Ubung 12, Seite 95

ein, der

eine, die

eine, die

-, Die

-, Die

-

-

-

-

-

-, -

-

Ubung 13, Seite 95

Er ist Student.

Ich bin Ingenieur von Beruf.

Wir sind schon Studenten.

Der Unterricht ist zu Ende.

Wir zahlen 10 Teilnehmer. / Wir sind 10 Teilnehmer.

Er ist sehr flei?ig.

Bist du krank?

Wann ist die Arbeit zu Ende?

Die Hausaufgabe ist leicht.

Bist du Ingenieur?

Was ist er (von Beruf)? - Er ist Lehrer.

Was ist sie (von Beruf)? - Sie ist Lehrerin.

Ist das ein Kugelschreiber? - Ja, das ist ein Kugelschreiber.

Ist der Kugelschreiber gut? - Ja, er ist gut.

Ist das Heft blau? - Ja, es ist blau.

Ist das Buch grun? - Nein, es ist schwarz.

Das ist ein Bleistift. Er ist grun.

Das ist ein Buch. Das Buch ist gro?.

Ubung 14, Seite 95

arbeiten - der Arbeiter, die Arbeiterin

ubersetzen - der Ubersetzer, die Ubersetzerin

besuchen - der Besucher, die Besucherin

Ubung 15, Seite 95

einen Fremdsprachenkurs

als Lehrerin

am Morgen und am Tage, ... am Abend

geht ... zu Fu?

kommen Sie an die Tafel

zum Interricht

ist zu Ende

ist ... von Beruf

Ubung 16, Seite 96

- Der Unterricht beginnt um 9 (neun) Uhr, nicht wahr? - Урок починається в 9, правда?

- Das stimmt. - Правда.

2.

- Er geht gewohnlich zu Fu? zum Unterricht, stimmt das? - Він йде зазвичай на урок пішки, правда?

- Das stimmt. - Правда.

3.

- Sie besucht abends einen Deutschkurs, nicht wahr? - Вона ходить ввечері на курси німецької мови, правда?

- Das stimmt. - Правда.

- Anna arbeitet hier schon drei Jahre lang. - Анна працює тут вже 3 роки, правда?

- Das stimmt. - Правда.

- Ira Smirnowa ist schon Studentin, nicht wahr? - Іра Смирнова вже студентка, правда?

- Das stimmt. - Правда.

Ubung 17, Seite 96

a)

1. Ich arbeite am Institut zweimal in der Woche.

2. Was machst du abends?

3. Gehst du heute zum Unterricht? - Ja, am Abend.

4. Was ist er von Beruf? Und als was arbeitet er?

5. Es lautet und der Unterricht beginnt.

6. Am Morgen und am Tage arbeite ich.

7. Am Abend gehe ich zum Unterricht.

8. Pawel wohnt in der Nahe und geht zum Unterricht immer zu Fu?.

9. Arbeitet er dreimal in der Woche? - Ja, das stimmt.

10. Wir zahlen / wir sind 10 Studenten.

11. "Kommen Sie an die Tafel!", Sagt der Lehrer.

12. Wie lange studieren Sie Deutsch? - Ich studiere Deutsch schon 3 Jahre. Ich spreche schon gut Deutsch.

13. Sie verstehen Englisch und sprechen gut Franzosisch.

14. "Wer fehlt heute?", Fragt der Lehrer. "Heute fehlt Oleg Morosow. Wahrscheinlich ist er krank.", Antwortet Anna.

15. Die Studenten sind flei?ig.

16. Wann ist der Unterricht zu Ende.

17. Wie hei?en Sie? - Ich hei?e Maria.

18. Wie hei?t er? - Er hei?t Pawel Andrejewich.

19. Wie hei?t das Buch? - Das Buch hei?t "Wir lernen Fremdsprachen".

20. Sprechen Sie Englisch? - Ja, ich spreche schon etwas Englisch.

21. Sie lesen falsch. Lesen Sie bitte noch einmal!

b)

Ira Smirnowa ist schon Studentin. Sie studiert am Institut fur Fremdsprachen. Sie studiert Deutsch und Englisch. Der Unterricht im Institut beginnt um 9 Uhr morgens. Zum Unterricht geht Ira gewohnlich zu Fu?. Sie wohnt in der Nahe. Es lautet.Der Lehrer kommt. Zuerst pruft er die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe ist leicht. Die Studenten antworten richtig. Nur Studentin Petrowa macht noch Fehler. Der Lehrer korrigiert die Fehler und sagt: "Olja Petrowa, lesen Sie bitte noch einmal!"

Розмова з Анною

- Анна, де ви працюєте?

- Я працюю на фірмі.

- Як називається фірма?

- Фірма називається «Пакувальні машини Бухманн».

- Ким ви працюєте?

- Я секретар начальника.

- Що це означає? Які у вас обов'язки?

- Це значить готувати проведення ділових зустрічей, спілкуватися з клієнтами з нашої країни і з-за кордону, оформляти договори, відвідувати виставки, переводити ділові листи, диктувати на магнітофон ...

- Друкувати на машинці?

- Ні, що ви! Я працюю на комп'ютері. Я ходжу два рази в тиждень на комп'ютерні курси.

- Що ви там навчаєте?

- Я отримую загальну інформацію про використання комп'ютерів в офісі, про комп'ютерні мови і про обслуговування комп'ютерів.

- І як вам це?

- Мені це подобається.

- Якими мовами ви розмовляєте?

- Я володію усним і письмовим англійським і французьким і тут я вивчаю німецьку.

урок 2

Ubung 1, Seite 107

В класі

Тут кімната. Це класна кімната. Вона розташована нагорі. Клас великий і світлий. Тут є 3 вікна. Вікна широкі і високі. Стеля білий. Стіни світло-зелені. Зверху висять 6 світильників. Попереду висить дошка. Дошка чорна. Справа двері. Двері коричнева. Над нею висить годинник. Годинники круглі. Зліва висить багато таблиць і картин. Тут стоять також багато столів та стільців.

Сьогодні у студентів 3 уроки німецької. Спочатку приходить студентка Маслова. Вона відкриває вікно і провітрює кімнату. Вона приносить шматок крейди і губку. Потім вона пише дату на дошці. Тепер все у порядку.

О 9 годині студенти входять в клас. Потім приходить учитель, і урок починається.

Студенти вітають вчителя, і вчитель говорить: «Добрий день, сідайте! Сьогодні все присутні? », Запитує він. «Так, сьогодні є всі студенти, ніхто не відсутній», відповідає студентка Маслова. "Це добре. Спочатку перевіримо домашнє завдання. У вас є сьогодні домашнє завдання, пан Крилов? »-« Так, у нас сьогодні переклад ». - «Він складний?» - «Ні, переказ не складний. Але текст складний. Я не розумію одного пропозиції », говорить він.

«Ви не знаєте слів?» - Запитує вчитель, - «Вам потрібен словник?» - «Ні, мені не потрібен словник, я знаю все слова, але одного пропозиції я не розумію.» - «А ви, Олег, теж не розумієте цю пропозицію? »-« Ні, я розумію пропозицію », - відповідає Олег. - «Тоді відкривайте книгу і переводите пропозицію», - каже вчитель. Олег відкриває книгу, переводить пропозицію і пояснює правило. «Тепер все зрозуміло, пан Крилов?» - «Так, спасибі, тепер я все розумію». «Ну добре, читайте текст ще раз, Олег. Але не так швидко, будь ласка. Повільно, але вірно. Ви читаєте дуже тихо. Читайте голосно. Звертайте увагу на вимову! »

Багато студентів читають текст, потім переводять текст і відповідають на питання до тексту.

Потім студенти повторюють граматику і тренують слова. Іноді вчитель показує картинки, і студенти описують ці картинки по-німецьки.

Сьогодні вчитель показує фотографію і каже: «Тут ви бачите кімнату. Тут живуть 2 студента. Вони з Німеччини. Вони вчаться в університеті в Берліні ». Учитель запитує дівчину. «Як вам ця кімната?» - «Ця кімната невелика, але світла і затишна. Ці меблі красива і практична », - відповідає дівчина.

Потім деякі студенти йдуть до дошки. Учитель диктує слова. Студенти будують приклади і пишуть ці приклади на дошці. Наприкінці студенти отримують домашнє завдання.

Урок триває 3 години. О 12 годині він закінчується. «До побачення!» - Каже вчитель. - «До побачення!» Студенти закривають книги і зошити і виходять з кімнати.

Іменники в знахідному відмінку:

- Hier gibt es 3 Fenster

- Heute haben die Studenten 3 Stunden Deutsch

- Sie offnet das Fenster und luftet das Zimmer.

- Sie bringt ein Stuck Kreide und einen Schwamm.

- Dann schreibt sie das Datum an die Tafel.

- Um 9 Uhr betreten die Studenten den Ubungsraum.

- Die Studenten begru?en den Lektor.

- Nehmen Sie Platz!

- Prufen wir zuerst die Hausaufgabe.

- Haben Sie heute Hausaufgaben?

- Wir haben heute eine Ubersetzung.

- Einen Satz verstehe ich nicht.

- Kennen Sie die Worter nicht?

- Brauchen Sie ein Worterbuch?

- Nein, ich brauche kein Worterbuch, ich kenne alle Worter, aber ich verstehe den Satz nicht.

- Und Sie Oleg, verstehen Sie den Satz auch nicht?

- Doch, ich verstehe den Satz.

- Dann offnen Sie das Buch und ubersetzen Sie den Satz.

- Oleg offnet das Buch, ubersetzt den Satz und erklart die Regel.

- Nun gut, lesen Sie den Text noch einmal.

- Beachten Sie die Aussprache.

- Viele Studenten lesen den Text, dann ubersetzen sie diesen Text und beantworten einige Fragen zum Text.

- Danach wiederholen die Studenten Grammatik und uben Worter.

- Manchmal zeigt der Lektor Bilder und die Studenten beschreiben diese Bilder deutsch.

- Heute zeigt der Lektor ein Foto.

- Da sehen Sie ein Zimmer.

- Der Lehrer fragt ein Madchen.

- Wie finden Sie dieses Zimmer.

- Dann gehen einige Studenten an die Tafel.

- Der Lektor diktiert Worter.

- Die Studenten bilden Beispiele und schreiben diese Beispiele an die Tafel.

- Manche machen Fehler.

- Dann verbessert der Lektor diese Fehler.

- Zuletzt bekommen die Studenten Hausaufgaben.

- Der Unterricht dauert 3 Stunden.

- Die Studenten schlie?en die Bucher und Hefte und verlassen das Zimmer.

Ubung 2, Seite 107

Der Ubungsraum ist oben.

Das Zimmer ist gro? und hell.

Es hat 3 Fenster.

Die Fenster sind breit.

Die Decke ist wei?.

Oben hangen 6 Leuchten.

Пропущено в підручнику

Vorn hangt eine Tafel

Die Tur ist rechts.

Links hangen viele Tabellen und Bilder.

Viele Tische und Stuhle stehen noch im Zimmer.

Die Studenten haben 3 Stunden Deutsch.

Zuerst kommt die Studentin Maslowa.

Die Studentin offnet das Fenster und luftet das Zimmer.

Um 9 Uhr betreten die Studenten den Ubungsraum.

Der Lehrer sagt: "Guten Tag, nehmen Sie Platz!"

Die Studenten nehmen Platz.

Sie haben Hausaufgaben.

Die Hausaufgaben sind nicht schwer.

Wadim versteht einen Satz nicht.

Oleg ubersetzt den Satz richtig.

Die Studenten wiederholen die Grammatik.

Sie uben Worter.

Der Lehrer zeigt Bilder und Fotos.

Das Madchen sagt: "Das Zimmer ist nicht gro? aber hell und gemutlich".

Die Studenten kommen aus Deutschland.

Einige Studenten kommen an die Tafel.

Der Lektor diktiert Worter.

Die Studenten schreiben Beispiele an die Tafel.

Der Unterricht dauert 3 Stunden.

Ubung 3, Seite 107

a)

ein

den

das, den

den

die, die

die

einen

ein (ein, ein, eine)

b)

einen Studenten

antwortet, schreibt, einen

besuche, den

Zeigen, den, den

schlie?e, das (die), die

machen, die

sagt, ein, versteht, das

das, bildet, ein

dauert, eine

verbessere, die, schlie?e, das

Ubung 4, Seite 107

wer

was

was, wer

was, wer

was, wer

wen

was

Ubung 5, Seite 108

a)

Der Lehrer und die Studenten kommen zum Unterricht.

Heute fehlt niemand.

Oleg erlkart die Regel.

Die Studenten ubersetzen den Satz.

Der Lektor fragt einen Studenten.

Er begru?t die Studenten.

Die Studenten wiedeholen die Grammatik.

Eine Studentin schreibt einen Satz.

Der Lehrer korrigiert die Fehler.

Die Kursteilnehmer uben die Worter.

Der Lektor diktiert Satze.

б)

Der Lehrer pruft die Hausaufgabe, erklart die Regel, verbessert die Aussprache, diktiert Satze, stellt Fragen

Die Studenten machen Fehler, bilden Satze, schreiben ein Diktat, schreiben Ubungen, beantworten die Fragen

в) Ein Student braucht ein Lehrbuch, ein Worterbuch, ein Heft, einen Bleistift, einen Kugelschreiber, einen Kassetenrekorder, eine Tafel

Ubung 6, Seite 108

a)

Bleistifte

Satze

Bucher

Worter

Ubungen

Studenten

б)

die Regeln

diese Studenten

diese Fehler

diese Satze

die Zimmer

die Zimmer

die Hausaufgaben

diese Worter

keine Bleistifte

keine Worterbucher

keine Bucher

Fehler

Beispiele

Ubungen

Fremdsprachen

die Regeln

Ubung 7, Seite 109

Die Zimmer sind gro? und hell.

Hier gibt es einige Fenster.

Hier stehen Tische und Stuhle.

Die Turen sind braun.

Die Wande sind hellgrun.

Vorn hangen Tafeln.

Hier gibt es einige Uhren.

Diese Studenten arbeiten immer flei?ig.

Die Antworten sind richtig.

Die Ubersetzungen sind leicht.

Diese Fragen sind schwer.

Ich habe Bucher, Hefte, Bleistifte, Kugelschreiber.

Sie schreiben diese Satze falsch.

Diese Studenten lernen Englisch.

Er besucht die Freunde.

Die Madchen wiederholen die Regeln.

Die Ubungsraume sind gro? und hell.

Diese Studenten antworten immer richtig.

Hier liegen Worterbucher.

Ubung 8, Seite 109

Wen fragt der Lehrer. - Der Lehrer fragt einen Kursteilnehmer (einen Studenten, ein Madchen).

Was ubersetzen Sie? - Wir ubersetzen diesen Text (diese Ubung, diesen Satz).

Wir studieren eine Fremdsprache.

Der Lehrer pruft die Hausaufgabe.

Die Studenten machen Fehler.

Ich verstehe diesen Satz (dieses Wort, diese Regel).
 Урок 10 3 сторінка |  Урок 10 4 сторінка |  Урок 10 5 сторінка |  Урок 10 6 сторінка |  Урок 10 7 сторінка |  Урок 10 8 сторінка |  Урок 10 9 сторінка |  Урок 10 10 сторінка |  Урок 10 11 сторінка |  Урок 10 12 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати