Головна

Найважливіші об'єктивні і суб'єктивні чинники, що впливають на розробку змісту освіти

  1.  F54 Психологічні та поведінкові фактори, пов'язані з порушеннями або хворобами, класифікованими в інших рубриках.
  2.  FE 26 Е ВІДДІЛ ОСВІТИ Уніон
  3.  FE 27 15 Е Функції Відділу освіти конференції.
  4.  III. Проносні засоби, що впливають на товстий кишечник
  5.  IV. Поєднання порушеного освіти і порушеного проведення збудження.
  6.  V 15 20 Використання десятини в системі освіти.
  7.  Адвентистська СИСТЕМИ ОСВІТИ

Положення про те, що виховання виникло і розвивалося під впливом потреб суспільства, цілком відноситься і до змісту освіти підростаючих поколінь. Ці потреби виступають як об'єктивний фактор, впливає на визначення змісту освіти. Ще в XIX в., Наприклад, в більшості країн світу шкільну освіту обмежувалося лише вивченням основ рахунку, письма і читання. Але з розвитком технічних основ виробництва, науки і духовного життя суспільства вимоги до змісту шкільної освіти зростали. Під впливом цього став розширюватися обсяг і підвищуватися теоретичний рівень природничо-математичних знань, засвоюваних у школі, більш грунтовно вивчатися предмети гуманітарного циклу - мова, література, історія та ін. В зв'язку з розвитком виробництва рівень вимог до загальнонаукової, технічної та професійної підготовки молоді поступово підвищувався, і в даний час майже у всіх країнах світу не припиняються пошуки шляхів вдосконалення змісту шкільної освіти, його модернізації.

До об'єктивних соціальних факторів, впливає на зміст освіти, відносяться також зміни в розвитку науки і техніки, які супроводжуються розробкою нових теоретичних ідей і корінними технологічними вдосконаленнями, прикладом чого є відбувається в даний час науково-технічна революція (НТР). Таких змін в шкільній освіті зажадали також розвиток молекулярної біології і генетики, розробка теорії реактивного руху, розщеплення атомного ядра, отримання і використання нових хімічних речовин, широке впровадження у всіх сферах виробництва обчислювальної техніки і мікроелектроніки.

Однак на зміст освіти великий вплив робить і фактор суб'єктивний, зокрема, політика та ідеологія суспільства. Так, наприклад, не далі, як в середині XIX в. деякі державні діячі Росії намагалися доводити, що простому народу ( «кухарчині дітям») освіта не тільки не приносить користі, але навіть шкодить, бо породжує «бродіння умів» і викликає обурення існуючим ладом.

Не менше значення при визначенні змісту освіти має і такий суб'єктивний фактор, як методологічні позиції вчених. В якості основи різних позицій і поглядів з питань змісту освіти виступає то, як той чи інший вчений трактує питання про розумовий розвиток учнів під впливом навчальної роботи. У зв'язку з цим розглянемо найбільш відомі теорії освіти, які розроблялися в педагогіці в минулому і зробили помітний вплив на зміст освіти.

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ |  РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  Об'єкт, предмет педагогіки, завдання та категоріальний апарат педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Методологічні основи педагогіки |  Предметна зв'язок. |  Сучасні освітні парадигми |  Порівняльна характеристика традиціоналістської і гуманістичної парадигм освіти |  Поняття, функції та основні категорії дидактики, дидактика вищої школи. |  Одним із завдань дидактики є встановлення закономірностей навчання і, тим самим робити процес навчання для нього більш усвідомленим, керованим, ефективним. |  Педагогіка вищої школи, її специфіка та категорії |  Принципи навчання як основний орієнтир у викладацькій діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати