загрузка...
загрузка...
На головну

Оформлення і здача виконаних завдань

  1.  II. Перелік тем - завдань для написання рефератів.
  2.  VII. За зразками завдань, виконаних Вітею X. (13 ле відновите можливі інструкції, цілі і завдання созда | згідно цих методик.
  3.  А) Повноваження агента і їх оформлення
  4.  Апаратурнеоформлення процесів ректифікації
  5.  Валютні операції уповноважених банків, що здійснюються з оформленням паспорта угоди
  6.  ВИДИ ТЕСТІВ І ФОРМИ тестових завдань
  7.  Питання 4. Облік грошових коштів, оформлення і касові документи.

Письмовий звіт, який пред'являється студентом викладачеві по кожній ЛПР, являє собою повністю оформлений відповідний розділ курсової роботи, Що включає підрозділи, передбачені навчальним посібником [5] і складається з текстового, розрахункового та графічного матеріалу. Обсяг розділу - 6-8 сторінок.


У разі незадовільної оцінки викладачем виконаної роботи, студент усуває такі письмові зауваження та повторно представляє доопрацьований розділ на черговому занятті.

Прийняті і оформлені розділи повертаються студенту і включаються їм в курсову роботу, а після відповідного доопрацювання та доповнення використовуються при виконанні дипломного проекту.

У якості графічної частини курсової роботи студент виконує креслення, що представляє собою загальний вид спроектованого літака, на якому зображені елементи компонування (див. Приклад в Додатку 3 до даного посібника). Зокрема, на кресленні має бути показано розміщення цільової навантаження (наприклад, пасажирів), екіпажу, двигунів, шасі, обладнання, допоміжної силової установки, а також інших агрегатів і систем, що забезпечують нормальну експлуатацію літака. На кресленні наносяться габаритні та інші необхідні розміри літака, а також тонкими лініями показуються осі основних елементів конструктивно-силових схем агрегатів планера. Рухливі елементи (наприклад, шасі) показуються в крайніх положеннях (прибраному і випущеному).

На полі креслення наноситься таблиця, в якій відображаються льотно-технічні та вагові характеристики літака, а також дані його силової установки. При цьому до відповідних граф таблиці замети не необхідні характеристики з ТЗ, а реальні величини, отримані в результаті аеродинамічного і вагового розрахунків.

Студент, який пред'явив викладачеві і захистив перед ним все виконані і належним чином оформлені розділи і графічні матеріали курсової роботи, отримує залік з даного циклу лабораторні Мальчевським В. В но-практичних робіт. У разі дострокового виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Проектування літаків», залік з даного циклу ЛПР проставляється автоматично.

 Легкого пасажирського літака. |  Початкові дані |  Схема побудови області існування літака |  Визначення злітної маси літака |  Компонування і креслення загального вигляду літака |  Аеродинамічна компоновка літака |  лінійна компоновка |  Вільна (довільна) компоновка |  Форма центрувальними відомість літака |  Конструктивно-силова компоновка літака |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати