загрузка...
загрузка...
На головну

Підготовка вихідних даних для проектування

 1.  I. Створення таблиць в базі даних
 2.  I. Статистична обробка даних вимірювання росту.
 3.  III. 5. Будівництво тимчасових під'їзних шляхів, обсяги робіт. Підготовка кар'єрів до роботи
 4.  IV. Порушення виконавчого виробництва та підготовка до примусового виконання
 5.  IV. Передзмагання боксер
 6.  IV.10 Підготовка до Церемонії
 7.  VII. Бази даних

Безпосередньо процесу проектування літака передує ряд етапів, які формують вихідні дані для проектування. Найбільш істотними з них є:

 • Аналіз передумов створення даного літака.
 • Формування технічного завдання (ТЗ) на проектований літак.
 • Аналіз ТЗ, вибір прототипів проектованого літака, збір і аналіз їх статистичних даних.
 • Формування науково-технічного та методичного доробку.

Два перші з перерахованих етапів є завданнями «зовнішнього проектування» і виконуються державними установами та спеціалізованими науково-дослідними інститутами, які враховують як внутрішні потреби країни, так і її зовнішньоекономічні та оборонні завдання.

Так, наприклад, виходячи з існуючого і прогнозованого обсягу внутрішніх і міжнародних вантажопасажирських авіаперевезень, вирішується завдання формування потрібного парку повітряних суден і їх раціональних льотно-технічних характеристик. У нових економічних умовах це завдання можуть вирішувати відповідні підрозділи авіакомпаній.

Аналогічно, для військових літаків з урахуванням політичної обстановки і військової доктрини розробляються стратегії застосування авіації в можливих конфліктах і на підставі аналізу операцій і теорії ігор формуються вимоги до кількості та льотно-технічними характеристиками різних видів військових літаків.


Слід зазначити, що хоча два названих етапу і не відносяться до процесу «внутрішнього проектування», в рамках якого виконується курсова робота, студент повинен мати уявлення про завдання, що вирішуються на цих стадіях розробки проекту, тим більше що ці питання розглядаються в лекційних курсах «Проектування і ефективність авіаційних комплексів »і« Проектування літаків ». Крім того, останнім часом спостерігається все більше взаімопересеченіе і взаємопроникнення завдань внутрішнього і зовнішнього проектування.

Основні етапи початковій стадії внутрішнього проектування, а саме етапи розробки Технічного пропозиції, В рамках якого виконується спочатку курсова робота, а потім і дипломний проект, показані на рис. 1.1.

Починається розробка Технічного пропозиції (в нашому випадку курсової роботи) з попередніх досліджень, змістом яких є:

1.- формування (з обов'язковим урахуванням вимог завдання на курсову роботу) попереднього ТЗ на проектування літака;

2.- формування науково-технічного та методичного доробку;

3.- вибір схеми літака, типу і числа його двигунів.

Перший пункт попередніх досліджень необхідний, так як в завданні на курсову роботу дається лише мінімальний перелік вимог до проектованого літака (m цел.нагр, N пас., ЛТХ потребн. І т.п.). Решта ж вимоги, які регламентуються технічним завданням (такі, наприклад, як ресурсні характеристики, склад екіпажу, вимоги до комфорту пасажирів та ін.) Повинні бути сформульовані самим студентом.

Отже, основним документом, що визначає потрібні характеристики майбутнього літака, є технічне завдання (ТЗ)на його проектування. Для військових літаків воно оформляється у вигляді тактико-технічних вимог (ТТТ)до літака.


 НІ

Мал. 1.1. Блок-схема попереднього проектування.


Структура технічного завдання, зміст його загальної і спеціальної частин, а також враховуються в процесі проектування обмеження представлені на рис. 1.2.

Технічне завдання на проектування пасажирського літака повинно містити:

1. Призначення проектованого літака, включаючи умови його застосування (в тому числі характеристики використовуваних аеродромів).

2. Загальні вимоги - у вигляді вказівок на норми льотної придатності та інші стандарти, якими необхідно керуватися в процесі проектування.

3. Необхідні льотно-технічні характеристики.

4. Необхідні ресурсні характеристики.

5. Склад екіпажу літака.

6. Необхідний рівень комфорту в кабіні пасажирів.

7. Склад обладнання літака.

8. Вимоги до силовій установці.

9. Загальні вимоги до системи технічного обслуговування.

10. Характеристики технічного рівня літака.

Попереднє формування ТЗ (а тільки таке потрібне в роботі) виконується студентом шляхом аналізу і порівняння статистичних даних літаків аналогічного класу, тобто літаків-прототипів. Такий підхід дозволяє використовувати узагальнений досвід світового літакобудування.

. У число прототипів, як правило, включаються літаки аналогічного призначення, що володіють характеристиками, максимально близькими до проектованого літака.

Наприклад, для магістрального пасажирського літака критерієм вибору прототипу буде близькість величин:

максимальної пасажиромісткості (або маса коммерч.нагр.),

розрахункової дальності польоту lрасч, крейсерських швидкості і висоти польоту,

умов базування: Lвпп, Vзп і Vпос.

 Визначає загальні вимоги до всіх літаків даного призначення і класу (розмірності). Наприклад, співвідношення характерних швидкостей, градієнти набору висоти при зльоті, співвідношення Су і т.д.Определяют розрахункові випадки, значення коеф. fОпределяют норми по шуму, емісії та т.п.Определяют спеціальні вимоги ВВС

Перелік норм, які використовуються при проектуванні літака.

§ АП-21 - процедура сертифікації

§ АП-21FG - сертифікація для виробництва

§ АП-23 - ЛЕГКІ ЛІТАКИ

§ АП-25 - ТРАНСПОРТНІ ЛІТАКИ

§ АП-183 - представники авіаційної влади

§ Норми по шуму

§ Норми по емісії

та інші

для військового (наприклад, ударного) літака відповідними величинами будуть:

маса цільової навантаження- mцелев. нагр;

бойовий радіус дії Rбоев .;

довжина розбігу L разб., довжина пробігу Lпроб;

максимальна швидкість польоту V max. на висоті H;

крейсерська швидкість польоту V Крейс на висоті H Крейс;

максимальна експлуатаційна перевантаження nу.

Необхідно також вказати при цьому період розробки літака, тобто визначити його покоління, що впливає на рівень науково-технічних досягнень, використаних при його створенні.

По кожному з літаків-прототипів підбирається, обробляється і систематизується інформація про особливості схеми і конструкції, їх геометричним, масовим і аеродинамічних характеристик, силовій установці, склад устаткування і систем, а також ЛТХ.

Слід звернути особливу увагу на три основних проектних параметра літака, величини яких повинні обов'язково бути присутнім в таблиці: злітну навантаження на крило, злітну тяговооруженность і відносну масу палива. Якщо з яких-небудь причин їх не вдалося знайти в технічній літературі, їх величини обчислюються на підставі наведених даних по відомим формулам [1].

Отримана статистична інформація дозволяє обґрунтовано звузити поле пошуку при виборі схеми літака, типу і кількості двигунів, діапазону варіювання проектних параметрів. Приклад оформлення результатів подібної роботи представлений в таблиці 1.1 Додатку 3 до даного посібника.

 ПРОЕКТУВАННЯ ЛІТАКІВ |  Навчальний посібник до лабораторно-практичних робіт |  Гл. 1. ЛПР1. Підготовка вихідних даних для проектування. |  Мета і завдання лабораторно-практичних робіт |  І методичного доробку |  Вибір схеми літака, типу і кількості двигунів |  Визначення основних проектних параметрів літака |  Легкого пасажирського літака. |  Початкові дані |  Схема побудови області існування літака |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати