загрузка...
загрузка...
На головну

організація занять

  1.  FH 25 10 Організація управління.
  2.  II. Технічна оснащеність підприємства: суть, організація, особливості, матеріальне забезпечення
  3.  III. Медична психологія; лікування психічних розладів; організація психіатричної допомоги.
  4.  III. Медична психологія; лікування психічних розладів; організація психіатричної допомоги.
  5.  III. Організація і етапи статистичного дослідження
  6.  III. Розподіл навчального часу по семестрах, тем і видів навчальних занять
  7.  O Система показників оцінки рівня продуктивності праці в сільськогосподарських організаціях

Для виконання кожної роботи виділяється 4 години аудиторних занять, відповідно до розкладу, і 4 години самостійної роботи студентів.

Час для самостійної роботи використовується студентом для:

· Попереднього вивчення теорії і методів вирішення відповідної проектної задачі за матеріалами лекційного курсу і рекомендованої літератури;

· Підбору і систематизації інформації, необхідної для вирішення поставленого завдання. Як джерела цієї інформації можуть служити навчально-методичні матеріали кафедри (див. Список рекомендованої літератури), періодичні науково-технічні друковані та Інтернет-видання.

час аудиторних занять використовуються для:

· Знайомства викладача з результатами самостійної роботи студента (тобто з виконаними розділами КР), їх контролю, аналізу та видачі рекомендацій щодо виправлення помічених помилок і недоліків, а також для пояснення методики їх виправлення;

· Роботи студента над виправленням помилок, зазначених викладачем, і над подальшим вирішенням завдань, передбачених тематикою ЛПР;

· Оформлення студентом виконаного завдання (розділу курсової роботи);

· Здачі роботи викладачеві.

Так як вивчення теорії та методів розв'язання відповідних проектних завдань має передувати їх розгляду на практичних заняттях, лектор в лекційному курсі, а викладач, провідний ЛПР, на першому практичному занятті знайомлять студентів з темами практичних занять, графіком їх виконання та переліком рекомендованої літератури.

Вимоги до оформлення і здачі курсової роботи (а саме її розділами звітує студент за виконання ЛПР) коротко перераховані в розділі 4, а більш детально викладені в методичному посібнику з виконання КР [5].

При проведенні та виконанні лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Проектування літаків» викладачам і студентам слід звернути особливу увагу на своєчасне ритмічне виконання курсової роботи, так як не виконання її в установлений строк автоматично тягне за собою не допуск студента до весняної екзаменаційної сесії.

Для забезпечення успішного своєчасного завершення студентом КР, навчальний процес побудований таким чином, що матеріал, необхідний для виконання відповідних розділів роботи і обговорення їх з викладачем на ЛПР, в лекційному курсі налічується заздалегідь, що дозволяє студенту відразу після конкретної лекції виконувати відповідний розділ КР.

Так як склад і методика виконання курсової роботи досить докладно розглянуті в лекційному курсі, а також описані в рекомендованій літературі [1, 4, 5, 7], в цьому посібнику основна увага буде приділена розгляду питань, що не знайшли відображення в названих джерелах. Зокрема, буде відображена специфіка проектування легких літаків [6] і наведені статистичні дані як по самим літакам, так і по їх двигунів.

Як приклад виконання КР в Додатку 3 буде показаний процес формування вигляду пасажирського літака, що використовує як паливо зріджений водень [9]. Теоретичні питання проектування літаків відображені в даному посібнику в мінімальному обсязі, необхідному для виконання відповідних розділів курсової роботи.

 ПРОЕКТУВАННЯ ЛІТАКІВ |  Навчальний посібник до лабораторно-практичних робіт |  Гл. 1. ЛПР1. Підготовка вихідних даних для проектування. |  Приклад Технічного завдання на проектування гіпотетичного легкого пасажирського літака |  І методичного доробку |  Вибір схеми літака, типу і кількості двигунів |  Визначення основних проектних параметрів літака |  Легкого пасажирського літака. |  Початкові дані |  Схема побудови області існування літака |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати