На головну

Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки діяльності

  1.  B. Повільно діючі протіворевматоідние кошти
  2.  FF 15 СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.  FS 15 СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ
  4.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  5.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  6.  II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  7.  II. 6.1. Визначення поняття діяльності

Безпека - Стан об'єкта захисту, при якому вплив на нього всіх потоків речовини, енергії та інформації не перевищує максимально допустимих значень.

Реалізація принципу безпеки життєдіяльності в даний час неможлива без наукового підходу і включає такі основні завдання:

- Розробка і впровадження найбільш ефективних систем і методів захисту від небезпек;

- Формування системи контролю небезпек і управління стан безпеки техносфери і біосфери;

- Розробка і здійснення заходів щодо ліквідації наслідків прояву небезпек;

- Організація навчання населення основам безпеки і підготовки фахівців з безпеки життєдіяльності.

Таким чином, одна з основних задач науки про безпеку життєдіяльності - превентивний аналіз джерел і причин виникнення небезпек, прогнозування та оцінка їх наслідків в просторі і в часі.

Перераховані завдання на практиці перетворюються в наступні засоби і методи реалізації безпеки життєдіяльності:

- Опис життєвого простору його зонуванням за значеннями негативних чинників на основі проведеної експертизи джерел негативних впливів, їх взаємного розташування і режиму дії, з урахуванням кліматичних, географічних та інших особливостей регіону;

- Формування вимог безпеки і екологічності до джерел негативних факторів - призначення гранично допустимих викидів, скидів, енергетичних впливів, допустимого ризику та ін .;

- Організація моніторингу стану довкілля та інспекційного контролю джерел негативних впливів;

- Розробка і використання коштів екобіозащіти;

- Реалізація заходів щодо ліквідації наслідків аварій та інших НС;

- Навчання населення основам БЖД в школах, вузах, на виробництві та підготовка фахівців усіх рівнів і форм діяльності до реалізації вимог безпеки і екологічності.

В даний час в нашій країні та світі існують такі діючі системи безпеки, підкріплені спеціальними законами і підзаконними актами:

- Система особистої та колективної безпеки людини в процесі його життєдіяльності;

- Система охорони природного середовища;

- Система державної безпеки;

- Система глобальної безпеки.

Історичним пріоритетом мають системи забезпечення безпеки людини, так вони є фундаментом для вирішення проблем безпеки на більш складних рівнях: техносферной, регіональному, біосферному, глобальне.
 Н. А. Мельникова, М. В. Лапшина, Н. В. Громова |  Безпека життєдіяльності |  ВСТУП |  Безпека життєдіяльності |  несприятливих факторів |  Аксіома про потенційну небезпеку |  Загальна характеристика та класифікація надзвичайних ситуацій |  Стадії розвитку надзвичайних ситуацій |  Принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях |  У надзвичайних ситуаціях (РСЧС) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати