На головну

Використання і охорона 2 ч

  1.  IV. Використання екскрементів виробництва
  2.  IV. ОХОРОНА ПРАЦІ, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ПРОТИПОЖЕЖНА ЗАХИСТ НА проектованого об'єкта.
  3.  V 15 20 Використання десятини в системі освіти.
  4.  V 15 ВИКОРИСТАННЯ Десятинної
  5.  А) Переведіть текст на російську мову з використанням англо-російської мови.
  6.  А) Переведіть текст на російську мову з використанням англо-російської мови.
  7.  А) Переведіть текст на російську мову з використанням англо-російської мови.

мета:вивчити проблеми використання і охорони водних і ґрунтових ресурсів, методи очищення питної води і стічних вод, заходи з охорони ґрунтів.

план заняття

I. Питання для обговорення:

1. Гідросфера. Роль води. Розподіл води в природі.

2. Використання водних ресурсів. Проблема дефіциту прісної води.

3. Забруднення вод.

4. Заходи з очищення та охорони вод. Скористайтеся довідкою, відповідаючи.

вивчити антропогенний вплив на літосферу, методи раціонального використання і охорони ґрунтів і надр.

5. Роль грунту. Сучасний стан грунтів. Виконайте схему (рис. 19).

6. Ерозія ґрунту. Заходи щодо захисту грунтів від ерозії.

7. Засоление, заболочування грунтів, опустелювання.

8. Забруднення грунтів.

II.Прокоментуйте малюнок 17.

III.Тестовий контроль.

Мал. 17. Екологічні наслідки забруднення Світового океану (Ізраель, 1985)
 Арзамаський філія |  Екологічні групи рослин по мірі адаптації до умов |  Екологічні групи організмів |  Заняття № 3. Популяції та екосистеми 2 ч |  Число спійманих тварин |  Завдання для самостійної роботи |  Екологічні кризи в розвитку біосфери і цивілізацій |  Класифікація способів очищення забруднених нафтою вод |  Завдання для самостійної роботи |  Перелік державних заказників Нижегородської області |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати