Головна

Арзамаський філія

  1.  FP 41 25 Е Компетенція Ради філії ниж.
  2.  Діяльність іноземного інвестора на території РФ через філії
  3.  Завідувач філією бібліотеки, централізованої бібліотечної системи
  4.  Завідувач філією музею
  5.  Інститут сходознавства (Санкт-Петербурзький філія) РАН
  6.  Кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Кемеровського інституту (філії) РГТЕУ Ю. Г. Волгін,

Imagine you work in the management development department of one of the six multinationals which take part in the London Business School programme. Write a description of the programme, asking for applications from managers in the company: this will be circulated on the company's intranet around the world.

рекомендована література

1. Основна:

1. Агабекян, І. П. Англійська для менеджерів / І. П. Агабекян. - Изд. 8-е, исправ. - Ростов н / Д: Фенікс, 2008. - 414 с.

2. Глушенкова, Є. В. Англійська для студентів економічних спеціальностей: підручник / Є. В. Глушенкова, Є. М. Комарова. - 2-е изд., Испр. - М .: ТОВ «Видавництво АСТ»: ТОВ «Видавництво Астрель», 2004. - 350 с.

3. Голіцинський, Ю. Б. Граматика: збірник вправ / Ю. Б. Голіцинський. - 3-е изд., - СПб. : КАРО, 2003. - 512 с.

4. Pilbeam, Adrian. Market Leader. International Management / Adrian Pilbeam. England: Pearson Education Ltd, 2003

2. Додаткова література:

1. Англо-російський економічний словник / під ред. І. Ф. Жданової, Е. Л. Вартумян. Изд.3-е - М., 2000..

2. Applied Economics. Princeton, USA, 1990.

3. Cobuild, Collins. Student's Grammar Practice Material / Collins Cobuild. England: Dave Willis Harper Collins Publishers Ltd, 1991.

4. David, Fred R. Strategic Management / Fred. R. David. Prentice-Hall International.

5. Evans, Virginia. Round-Up. English Grammar Practice / Virginia Evans. England: Addison Wesley Longman Ltd, 2001..


навчальне видання

Тетяна Олександрівна Данилова

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

(англійською мовою)

Навчально-методичний посібник

Редактори:

___ Підписано до друку

Формат 60x84 1/16. Ум. п. л. - 4. Уч.-вид. л. - 3.3.

Папір офсетний. Друк офсетний. Замовлення Тираж 500 прим.

ГОУВПО «Північно-Кавказький державний технічний університет»

 355029, м Ставрополь, пр. Кулакова, 2

Видавництво ГОУВПО «Північно-Кавказький державний технічний університет»

Надруковано в друкарні ГОУВПО «СевКавГТУ»

Арзамаський філія
 Екологічні групи організмів |  Заняття № 3. Популяції та екосистеми 2 ч |  Число спійманих тварин |  Завдання для самостійної роботи |  Екологічні кризи в розвитку біосфери і цивілізацій |  Завдання для самостійної роботи |  Використання і охорона 2 ч |  Довідка. Очистка стічних вод |  Класифікація способів очищення забруднених нафтою вод |  Завдання для самостійної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати