Головна

Оцінка напруженості трудового процесу

  1.  C. Оцінка праці підлеглих.
  2.  Fork, створюючи тим самим копію нашого процесу. У такій ситуації функція open повертає 0 для дочірнього
  3.  I. САМОСОЗНАНИЕ І САМООЦІНКА В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
  4.  II. принципи процесу
  5.  III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  6.  IV етап. Комплексна оцінка результатів.
  7.  IV. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу

Оцінка напруженості трудового процесу проводиться згідно з таблицею І.6 або таблиці 11 додатка 1 [44] з оцінкою всіх показників, наведених в пункті 4 Карти (підпункти 4.1.4-4.5.1). У тому випадку, якщо в зв'язку з характером виконуваної роботи будь-якої показник не представлений (наприклад, відсутня ступінь ризику для власного життя або зосереджене спостереження і інші), в графі 2 пункту 4 карти по даному показнику робиться прочерк, в графі 3 пункту 4 карти ставиться 1-й клас (оптимальний).

Т а б л і ц а І.5 - Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

 Показники тяжкості трудового процесу  Клас умов праці
 оптимальний, 1-й  допустимий, 2-й  шкідливий, 3-й
 1-го ступеня  2-го ступеня
1 Фізична динамічне навантаження (зовнішня механічна робота за зміну), кг х м = кгм
 1.1 При регіональної навантаженні з переважним участю м'язів рук і плечового пояса) при переміщенні вантажу на відстані до 1 м: для мужчіндля жінок  До 2500До 1500  До 5000До 3000  До 7000До 4000  Більш 7000Более 4000
 1.2 При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг): 1.2.1 При переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м: для мужчіндля жінок  До 12500До 7500  До 25000До 15000  До 35000До 25000  Більш 35000Более 25000
 1.2.2 При переміщенні вантажу на відстань більше 5 м: для мужчіндля жінок  До 24000До 14000  До 46000До 28000  До 70000До 40000  Більш 70000Более 40000
6 Нахили корпусу
 6.1 Нахили корпусу (вимушені більше 30 °), кількість за зміну  до 50  51-100  101-300  більше 300
7 Переміщення в просторі, обумовлені технологічним процесом, км
 7.1 По горизонталі  до 4  4,1-8  8,1-12  більше 12
 7.2 По вертикалі  до 2  2,1-4  4,1-8  більше 8

Якщо оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на договірній основі організацією, що має відповідно до законодавства право на здійснення діяльності, пов'язаної з проведенням атестації, результати оцінки оформляються протоколом довільної форми.

Умови праці при змінній роботі оцінюються за показником «Змінність роботи» відповідно до таблиці 11 додатка 1 [44].

Підсумкова оцінка напруженості трудового процесу встановлюється наступним чином.

Оптимальний (1-й клас) встановлюється у випадках, коли 17 і більше показників мають оцінку 1-го класу, а решта віднесені до 2-го класу. При цьому відсутні суми, пов'язані з 3-го класу.

Т а б л і ц а І.6 - Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

 Показники тяжестітрудового процесу  Клас умов праці
 оптимальний, 1-й  допустимий, 2-й  шкідливий, 3-й
 1-го ступеня  2-го ступеня
2 Сенсорні навантаження
 2.1 Тривалість зосередженого спостереження (в% від часу зміни)  до 25  26-50  51-75  більше 75
 2.2 Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи  до 75  76-175  176-300  більше 300
 2.3 Число виробничих об'єктів одночасного спостереження  До 5  6-10  11-25  більше 25
 2.7 Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови або диф-ференцірованних сигналів)  Чіткість слів і сигналів від 100% до 90%. перешкоди відсутні  Чіткість слів і сигналів від 90% до 70%. Є перешкоди, на тлі яких мова чутна на відстані до 3,5 м  Чіткість слів і сигналів від 70% до 50%. Є перешкоди, на тлі яких мова чутна на відстані до 2 м  Чіткість слів і сигналів менше 50%. Є перешкоди, на тлі яких мова чутна на відстані до 1,5 м
 2.8 Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин, наговорювати на тиждень)  до 16  16-20  20-25  більше 25

Закінчення таблиці І.6

 Показники тяжкості трудового процесу  Клас умов праці
 оптимальний, 1-й  допустимий, 2-й  шкідливий, 3-й
 1-го ступеня  2-го ступеня
3 Емоційні навантаження
 3.1 Ступінь відповідальності за результат власної діяльності. значимість помилок  Несе відповідальність за виконання окремих елементів завдань. Тягне за собою додаткові зусилля в роботі з боку працівника  Несе відповідальність за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Тягне за собою додаткові зусилля з боку вищого керівництва (бригадира, майстра і т. П.)  Несе відповідальність за функціональну якість основної роботи (завдання). Тягне за собою виправлення за рахунок додаткових зусиль всього колективу (групи, бригади і т. П.)  Несе відповідальність за функциональ-ве якість кінцевої продукції, роботи, завдання. Тягне за собою пошкодження обладнання, зупинку технологічного процесу, і може виникнути небезпека для життя
 3.2 Ступінь ризику для власного життя  виключена - -  ймовірна
 3.3 Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб  виключена - -  Можлива
5 Режим роботи
 5.1 Змінність роботи  Однозмінній робота (без нічної зміни)  Двозмінна робота (без нічної зміни)  Двозмінна з нічною зміною, тризмінна робота (робота в нічну зміну, робота тривалістю робочого часу 24 години за переліком, що затверджується Кабінетом)  Робота тільки в нічний час

Допустимий (2-й клас) встановлюється коли:

· 6 і більше показників віднесені до 2-го класу, решта - до 1-го класу

· Від 1 до 5 показників віднесені до класів 3.1 та (або) 3.2, а інші показники мають оцінку 1-го і (або) 2-го класів.

Шкідливі умови праці (3-й клас) встановлюється, коли 6 або більше показників віднесені до третього класу.

При цьому клас 3.1 встановлюється в тих випадках коли:

· 6 показників мають оцінку тільки класу 3.1, а що залишилися показники відносяться до 1 і (або) 2 класів;

· Від 3 до 5 показників віднесені до класу 3.1 і від 1 до 3 показників віднесені до класу 3.2 (при цьому оцінку 3.1 та 3.2 повинні мати не менше 6 показників).

клас 3.2 встановлюється коли:

· 6 показників віднесені до класу 3.2;

· Більше 6 показників віднесені до класу 3.1;

· Від 1 до 5 показників віднесені до класу 3.1 і від 4 до 5 показників - до класу 3.2 (при цьому оцінку 3.1 та 3.2 повинні мати не менше 6 показників);

· 6 показників віднесені до класу 3.1 і є від 1 до 5 показників класу 3.2.

У тих випадках, коли більше 6 показників мають оцінку 3.2, напруженість трудового процесу оцінюється на один ступінь вище і встановлюється клас 3.3.

Умови праці персоналу, при виконанні робіт в потенційно життє-і травмонебезпечних умовах з можливістю аварійних ситуацій і ризиком для власного здоров'я (підземні, з використанням методів промислового альпінізму, водолазні, в діючих електроустановках понад 1000 В) оцінюються класом умов праці 3.3.

Підсумкова оцінка напруженості трудового процесу вноситься до підпункту 5.14 пункту 5 карти.

 
 Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Довідкові дані для розрахунку захисного заземлення |  За Санітарним правилам і нормам 2.2.4 / 2.1.8.10-32-2002 |  За СНБ 2.02.02-01 «Евакуація людей з будівель і споруд |  Параметри грозової діяльності |  Строп і чалочних пристроїв |  Дані для проведення оцінки умов праці |  Методичні матеріали до атестації робочих місць за умовами праці |  Оцінка факторів виробничого середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати