На головну

Вказівки до вирішення завдання

  1.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  2.  FH 06 Е ЗАВДАННЯ
  3.  FR 02 Е МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  4.  FW 15 10 Завдання.
  5.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. Постановка завдання

1 Привести розрахункову схему у відповідності з вихідними даними і визначити положення контрольних точок. Приклад схеми розрахунку освітленості об'єкта наведено на малюнку 5.30 [11]. При цьому відстань між освітлювальними щоглами слід приймати відповідно до умовою:

D ? (7 - 10)Н.

Т а б л і ц а 17 - Вибір варіанту завдання

 Початкові дані  варіанти
 Найменування об'єкта  горловина СП  ТП подгороч-них шляхів  Вершінагоркі  Контейнернаяплощадка  Парк СС1-го класу  Участокрасцепкі  Складтяжеловесов  Воінскаяплатформа  Контейнернаяплощадка  ТП подгороч-них шляхів
 Розміри об'єкта, м: - довжина-ширина
 Тип прожектора  ПЗР-400  ПКН-1500  ПЗС  ПЗР  ПЗР-400  ПКН-1500  ПЗС  ПЗР  ПЗР-400  ПКН-1500
 Висота освітлювальної щогли, м

2 Для заданого об'єкта визначити значення нормованої освітленості Ен . коефіцієнт запасу Кз для зовнішніх освітлювальних установок прийняти 1,5.

нормована освітленість Ен освітлюється встановлюється по РД РБ 09150.47.005-2004 «Штучне освітлення зовнішніх територій та об'єктів залізничного транспорту» або таблиці 4.1 [11].

3 Згідно розрахунковій схемі визначити кути (зони) дії прожекторів в горизонтальній площині wi на щоглах.

4 Використовуючи розрахункову схему, визначити відстані di і відносні відстані від щогл до розрахункових точок di/hi (або hi/di ).

5 Визначити значення умовної освітленості (Еh2)i , Лм ? м2 , В контрольних точках від кожної прожекторної щогли за графіками умовної освітленості для «віяла» заданих прожекторів (малюнки 5.27-5.29 [11]).

6 Розрахувати сумарні значення умовної освітленості S (Еh2)N, Лм ? м2, Для контрольних точок в залежності від зони дії прожекторів wi :

.

7 Визначити значення кутів між суміжними прожекторами ti на щоглах по зонам дії прожекторів wi в напрямках контрольних точок:

,

де tо - Кут нахилу «віяла» прожектора до горизонталі, град. Приймається рівним обраному значенням Q згідно кривим светораспределения «віяла» прожекторів, наведених на малюнках 5.27-5.29 [11];

Fр - Розрахунковий світловий потік лампи, встановленої в освітлювальному приладі, лм. Характеристики застосовуваних ламп в заданих прожекторах наведені в таблицях 1.3-1.5 [11].

Fо - Світловий потік умовного джерела світла, лм, Fо = 1000 лм.

8 Визначити кількість прожекторів на щоглах, що діють в зонах wi , І встановити їх кількість з урахуванням суміжності зон.

Кількість прожекторів на щоглі, що діють в зоні wi , Розраховується за формулою

Nwi = wi / ti + 1.

Кількість прожекторів на щоглі NSi з урахуванням суміжності зон

,

де Ксм.з - кількість iх суміжних зон прожекторної щогли.

9 Привести схему розміщення прожекторів на щоглах.

10 Зробити висновки (узагальнити результати розрахунку).

література: [7, 11, 15, 20, 32, 79].

 
 Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  ЗАВДАННЯ № 5 |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати