На головну

Вказівки до вирішення завдання

  1.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  2.  FH 06 Е ЗАВДАННЯ
  3.  FR 02 Е МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  4.  FW 15 10 Завдання.
  5.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. Постановка завдання

При вирішенні даного завдання можна скористатися прикладом 2.

1 Згідно з наявними даними встановити:

а) розрахункову схему. Приклад розрахункової схеми і конструктивного виконання заземлювального пристрою наведено на малюнку 1 або малюнку 5 [56];

б) питомий опір ґрунту. Визначається за додатком 2 [56] або таблиці Б.1;

в) коефіцієнти сезонності для розрахунку вертикальних kсв і горизонтальних kсп заземлювачів, що враховують вплив кліматичних зон (визначаються по таблиці Б.2 або додатком 3 [56]);

г) величину найбільшого допустимого опору заземлювального пристрою Rз. Дана величина регламентується Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) і може бути визначена по таблиці Б.3 або таблиці 3 [56].

2 Визначити:

а) розрахункові значення питомої опору грунту для вертикальних і протяжних заземлювачів:

б) опір розтіканню одиночного вертикального заземлювача Ro, Ом,

,

де l - Розрахункова довжина заземлювача, м;

d - Діаметр заземлювача, м;

t - Відстань від поверхні землі до середини вертикального заземлювача, м. Розраховується з урахуванням відстані h від поверхні землі до верхнього торця заземлювача за формулою t = (l/ 2) + h;

в) коефіцієнт використання вертикального заземлювача (екранування) hо. Встановлюється по таблиці Б.4 або додатком 4 [56] з урахуванням співвідношення відстані між вертикальними заземлювачами до довжини а/l. співвідношення а/l приймається рівним 1, 2 або 3;

г) потрібну кількість електродів, користуючись методом проб і помилок:

n = Ro / (Rз hо),

де hо - Коефіцієнт використання заземлювача, визначається за додатком 4 [56] або таблиці Б.4.

Порядок розрахунку наведено в прикладі 2;

д) довжину сполучної смуги. Розраховується з урахуванням прийнятої схеми розташування вертикальних заземлювачів (при n <10 - в ряд, а при

n ? 10 - по контуру):

Lп = 1,05 а (n -1) При n <10;

Lп = 1,05 а n при n ? 10;

е) опір розтіканню протяжного заземлювача

,

де b - Ширина сполучної смуги заземлюючих пристроїв, якi м;

ж) загальний опір складного заземлювача з урахуванням опору розтікання сполучної смуги і вертикальних електродів

,

де hп - Коефіцієнт використання (екранування) протяжного заземлювача. Встановлюється по таблиці Б.4 або додатком 4 [56].

3 Зробити висновки (узагальнити результати розрахунків). отримане значення Rгр не повинно перевищувати нормованого розміру, тобто Rгр ? Rз. Якщо ця умова не виконується, то необхідно змінити геометричні характеристики схеми і повторно провести розрахунок.

література: [15, 54, 56].

 
 Виробнича санітарія і гігієна праці в галузі |  І Методичні вказівки до ЇЇ ВИКОНАННЯ |  Приклади розв'язання задач |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  ЗАВДАННЯ № 5 |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |  Вказівки до вирішення завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати