На головну

Теоретичні основи технологічних процесів ВИРОБНИЦТВА ЛА

  1.  I. Методичні основи
  2.  I. Основи вибіркового спостереження
  3.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  4.  I. Поняття про інформацію. Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки та накопичення інформації
  5.  I. Поняття, предмет, система виконавчого провадження
  6.  II. 5. Умови виконання робіт. Вибір ведучої машини
  7.  II. Апаратні реалізації інформаційних процесів

У статистичній практиці і в дослідницькій роботі використовуються статистичні таблиці різної складності. Це залежить від характеру досліджуваного об'єкта, обсягу наявної інформації, завдань аналізу. Існують різні принципи класифікації таблиць. Найбільш поширеною у вітчизняній економічній літературі є класифікація таблиць, обумовлена ??підлягає, На прості, групові і комбінаційні.

простийназивається таблиця, в підметі якої міститься лише перелік об'єктів, наприклад назва частин світу, країн, адміністративно-територіальних одиниць, підприємств, фірм і т.п.

Статистичний аналіз простий таблиці обмежується паралельним порівнянням наведених показників присудка. Більш глибокий аналіз простий таблиці неможливий через відсутність причинного зв'язку між показниками підмета і присудка.

груповийназивається таблиця, в підметі якої містяться групи, утворені за однією ознакою. Говорячи іншими словами, групові таблиці виникають в результаті застосування методу угруповань при зведенні статистичних даних.

комбінаційної називається таблиця, в підметі якої містяться групи, утворені з двох і більше ознаками, взятими в комбінації.

По структурній будові присудка розрізняють статистичні таблиці з простою і складною його розробкою.

При простій розробці присудка показник, його визначає, виходить шляхом простого підсумовування значень за кожною ознакою окремо незалежно один від одного.

Складна розробка присудка припускає розподіл ознаки, його формує, на групи.

При складанні таблиць необхідно дотримуватися загальні правила:

u таблиця повинна бути легко доступній для огляду;

u загальний заголовок повинен коротко висловлювати основний зміст;

u наявність рядків «загальних підсумків»;

u наявність нумерації рядків, які заповнюються даними;

u дотримання правила округлення чисел.

.


Теоретичні основи технологічних процесів ВИРОБНИЦТВА ЛА

( конспект лекцій) 


 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати