На головну

Для гомогенних процесів, що відбуваються без зміни об'єму, швидкість хімічної реакції визначають як зміну концентрацій реагуючих речовин або продуктів реакції за одиницю часу.

Зміна концентрацій дорівнює різниці між концентрацією С2, що відповідає моменту часу τ2, і початковою концентрацією С1 в момент часу τ1. Тоді середня швидкість реакції дорівнює:

(6.1)

Чим менший проміжок часу ∆τ, тим менша зміна концентрації ∆С і тим ближче відношення ∆С/∆τ до істинної швидкості хімічної реакції. Відомо, що концентрації речовин у хімічному процесі змінюються безперервно (рис.6.1), тому правильніше описувати хімічний процес у певний момент часу за допомогою істинної швидкості реакції. Точний математичний вираз істинної швидкості реакції є перша похідна від концентрації за часом: (6.2)

Оскільки швидкість хімічних реакцій завжди додатна і характеризується зміною концентрацій реагуючих речовин (С2 < С1), то величина ∆С (dC) буде від'ємна і відношення ∆С/∆τ (dC/dτ) у формулах (6.1), (6.2) треба брати із знаком «мінус». Якщо швидкість реакції визначають за зміною концентрації одного з продуктів реакцій (див. рис.6 1), то величина ∆С (dC)додатна і відношення ∆С/∆τ (dC/dτ) у формулах (6.1), (6.2) треба брати із знаком «плюс». Швидкість хімічних реакцій,

реакції (б).

а б

Рис. 6.1. Зміна концентрацій С реагуючих речовин (а) та продуктів (б)

як правило, вимірюють у моль/(см3хв). Істинна швидкість реакцій дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до кривої залежності концентрації від часу (див. рис. 6.1):

= tg α.

Швидкість хімічних реакцій залежить від природи реагуючих речовин, їх концентрацій, температури, наявності каталізатора і деяких інших зовнішніх факторів.  43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Наступна

Електронегативність атомів | Задачі для самоконтролю | Основні типи хімічного зв'язку. Ковалентний зв'язок | Водневий зв'язок | Міжмолекулярна взаємодія | Тверді тіла. Типи кристалічних граток | Основні термодинамічні поняття | Термохімія. | Теплота нейтралізації. | Напрям перебігу хімічних процесів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати