На головну

Енергія спорідненості до електрона

  1. Геотермальна енергія
  2. Енергія активації
  3. Енергія електромагнітного поля
  4. Енергія зарядженого провідника
  5. Енергія йонізації
  6. Енергія магнітного поля

Енергія спорідненості до електрона(Eсп, кДж/моль; еВ) - кількість енергії, що виділяється під час приєднання до атома одного електрона з утворенням негативно зарядженого йона: R° + e → R-, Eсп<0. Енергія спорідненості до електрона кількісно характеризує протилежну за відношенням до металів тенденцію - здатність атомів неметалів утворювати негативно заряджені йони (окисні властивості неметалів), тобто є мірою "неметалічності" елемента.

Характер зміни значень Eспв групах і періодах системи елементів наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

Енергія спорідненості до електрона атомів деяких елементів.

Символ Електронна формула Eсп,eB «Йони» елементів
елемента атомів елементів   Електронна формула Символ
Н 1s1 0,747 1s2 H-
F 2s22p5 3,450 2s22p6 F-
Cl 3s23p5 3,610 3s23p6 Cl-
Вг 3d104s24p5 3,360 3d104s24p6 Вг-
І 4d105s25p5 3,060 4d105s25p6 І-
О 2s2 2p4 1,470 2s22p5 O-
S 3s23p4 2,070 3s23p5 S-
Se 3d104s24p4 1,700 3d104s24p5 Se-
N 2s2 2p3 -0,100 2s2 2p4 N-
Р 3s23p3 0,700 3s23p4 P-
С 2s2 2p2 1,250 2s2 2p3 C-
Si 3s23p2 1,630 3s23p3 Si-
Be 2s2 -0,600 2s22p1 Be-
Li 2sl 0,540 2s2 Li-

Аналізуючи дані цієї таблиці, можна зробити такі висновки:

У групах елементів зверху вниз значення Есп зменшується у міру того, як радіуси атомів зростають у цьому напрямі;

У періодах елементів зліва направо |->| значення Есп зростають у міру
того, як радіуси атомів зменшуються у цьому напрямі;

Аналізуючи характер зміни величин Есп у групах і періодах елементів,
можна зробити висновок про те, що праворуч у системі елементів (IVA,
VA, VIA і VIIA групи) й особливо у правій верхній частині її знаходяться найактивніші неметали-окисники, здатні активно приєднувати електрони та перетворюватися на негативні йони з одночасним виділенням найбільшої кількості енергії Есп.

Найбільшою спорідненістю до електрона характеризуються елементи VIIA групи. Для більшості металів та для благородних газів енергія Есп має невеликі значення або є від'ємною.

   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Гідрати оксидів | Амфотерні гідроксиди | Кислоти | Задачі для самоконтролю | Загальні уявлення про будову атома, природа електрона і характеристики його стану в атомі | Квантові числа | Розподіл електронів в атомі, електронні й електронно-графічні формули елементів | S 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d. | Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва | Радіуси атомів та йонів елементів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати