На головну

Задачі для самоконтролю

  1. Варіанти вихідних даних до задачі 1
  2. Варіанти вихідних даних до задачі 2
  3. Вказівки до розв'язання задачі
  4. Дві задачі динаміки та їх розв'язування
  5. Загальна постановка багатокритеріальної задачі оптимізації
  6. Загальна постановка задачі
  7. Загальна постановка задачі

1. Дайте назви і вкажіть хімічний характер оксидів: Cs2O; SiO2; MnO; MnO2; Mn2O7; N2O; N2O3; N2O5; C12O; C12O7. Які з цих оксидів реагують з водою? Складіть рівняння відповідних реакцій.

2. 3 якими із вказаних речовин реагують оксиди натрію та силіцію(IV): HNO3; H2O; P2O5; Ba(OH)2; CuSO4; MgO? Наведіть рівняння відповідних реакцій.

3. Які з наведених оксидів попарно реагують один з одним: АІ2О3; СаО; SO3; Li2O; SiO2? Складіть рівняння відповідних реакцій.

4. Наведіть назви і графічні формули кислот: НАІО2; НВО2; Н3ВО3; НМпО4; НРО3; Н3РО3; Н3РО4. Напишіть формули ангідридів цих кислот.

5. Як дисоціює при розчиненні у воді та які має хімічні властивості ортофосфатна (фосфорна) кислота? Наведіть рівняння реакцій.

6. 3 якими із вказаних речовин буде взаємодіяти розведена сірчана (сульфатна) кислота: Cu; CuO; FeS; FeO; Fe; Fe(OH)3; SiO2; SnO2; BaCl2; CaCO3? Складіть рівняння відповідних реакцій.

7. Скільки осаду утвориться при взаємодії 4,9 г сірчаної (сульфатної) кислоти і 10,4 г хлориду барію? (Відповідь: 11,65 г).

8. З якими із зазначених речовин взаємодіє гідроксид калію: FeO, CuSO4; Al(OH)3; P2O5; H2SiO3; FeI2? Наведіть рівняння реакцій.

9. Напишіть рівняння реакцій термічного розкладу таких сполук: Cu(OH)2; BaC03; LiOH; Ca(HCO3)2; H3BO3; NH4Cl; H2SiO3; (NH4)2CO3.

10. На прикладі гідроксиду алюмінію продемонструйте способи добування і хімічні властивості амфотерних гідроксидів.

11. Наведіть назви солей та рівняння електролітичної дисоціації при розчиненні їх у воді: FeCl3; KH2PO4; A12(SO4)3; K3[A1(OH)6]; MgOHCl; (NH4)2Cr04. ,

І2. Запишіть формули солей, виразивши їх через формули оксидів, за допомогою яких вони утворені:

CaCO3; Mg3(P04)2; NaC104 Ва(С1О)2; Zn(NO2)2; Na2ZnO2; KA1O2; LiHSO4; K3A103; Са(Н2РО4)2; AlOHSO4; К2Сг2О7.

13. Складіть рівняння реакцій нейтралізації, внаслідок яких можна одержати солі:

CuSO4; Са3(Р04)2; Cr(NO3)3; К2СгО4; ВаНРО4; КMnО4; КСІО.

14. Наведіть можливі способи добування і хімічні властивості: а) хлориду натрію; б) карбонату кальцію; в) сульфату барію.

15. В розчин CuSO4 занурили залізну пластинку масою 10 г. Скільки міді виділилося з розчину, якщо маса пластинки збільшилась до 10,8 г? (Відповідь: 6,4 г).

16. Користуючись схемою генетичного зв'язку між класами неорганічних сполук (рис. 1.2), складіть рівняння реакцій можливих перетворень, взявши за вихідні такі речовини: SO3; A1(OH)3; ZnO; KOH; SiO2; HC1; СаО.

17. Складіть рівняння реакцій для здійснення таких перетворень:

а) Ва → Ва(ОН)2 → ВаСІ2 → Ba(NO3)2 → BaSO4 → Ba(HSO4)2;

б) Zn → ZnO → Na2Zn02 → ZnCl2 → Zn(OH)2 → K2[Zn(OH)4];

в) P → P205 → H3P04 → Ca(H2P04)2 → CaC03 → Ca(HCO3)2;

г) Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3.

Назвіть всі речовини.


   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | ЗМІСТ МОДУЛЯ I | Предмет хімії і основні хімічні поняття | Основні закони хімічної взаємодії | Задачі для самоконтролю | Основні класи неорганічних сполук | Гідрати оксидів | Амфотерні гідроксиди | Квантові числа | Розподіл електронів в атомі, електронні й електронно-графічні формули елементів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати