На головну

ВСТУП

  1.  D. Недостатнє введення інсуліну
  2.  Foreword / Введення
  3.  I. Вступ
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
  6.  I. Вступ.
  7.  I. Вступ.

Незважаючи на те, що позитивні процеси поступово завойовують позиції на світовій арені, положення в світі залишається складним і непередбачуваним. Загроза розв'язання збройних конфліктів з можливим застосуванням сучасних засобів ураження, в т.ч. зброї масового ураження зберігається.

Бурхливий розвитку ядерної енергетики і хімічної промисловості в багатьох країнах світу в останні роки зробило загрозу радіоактивного та хімічного зараження великих територій реальної не тільки в разі застосування ядерної та хімічної зброї, а й у разі руйнування об'єктів ядерно-паливного циклу та хімічної промисловості, що знаходяться в районі ведення бойових дій, звичайною зброєю або при їх аварії в ході промислової експлуатації. Це призведе до появи нових категорій уражених. У масових масштабах виникнуть специфічні види патології, що вимагають спеціальних підходів при проведенні профілактики і лікування. Істотно зміняться величина і структура санітарних втрат. Значно збільшиться кількість осіб з бойової терапевтичної травмою, серед яких більшу частину складуть уражені токсичними хімікатами і іонізуючим випромінюванням.

Тому лікар повинен глибоко знати військову токсикологію і радіологію. Розуміти сутність патологічних процесів, що виникають при дії БТХВ і іонізуючих випромінювань, вміти їх розпізнавати. Ці знання повинні послужити основою для практичної діяльності лікаря при проведенні ним профілактичних та лікувально-евакуаційних заходів при організації медичної допомоги на етапах медичної евакуації.

 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК |  Предмет і завдання радіобіології. |  характеристика СДОР |  Бойові властивості хімічної зброї, осередок хімічного зараження. |  Вплив фізико-хімічних і токсичних властивостей БТХВ і СДОР на характер їх проникнення в організм в осередках хімічного зараження. |  Медико-тактична характеристика вогнищ хімічного ураження. |  Особливості проведення лікувально-евакуаційних заходів при застосуванні противником хімічної зброї. |  Терміни надання медичної допомоги в хімічному вогнищі і на етапах медичної евакуації. |  Основи медичного сортування уражених ОВ. |  Загальна характеристика вогнищ ФОР. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати