На головну

Договірно-орендні відносини в галузі природокористування

  1.  B. Відносини з підлеглими.
  2.  FL 01 45 Е Довіра у відносинах між Церквою, громадськістю та державою.
  3.  I. Визначення психології Буття з точки зору її предмета, проблем, області застосування
  4.  III. Взаємовідносини з бюджетом, позабюджетними фондами та банками.
  5.  IV. Відносини, що виражаються приводами
  6.  IV.6.2. подружні Взаємовідносини
  7.  IX. 14. Міжнародні відносини на початку 1990-х.

Оренда природних ресурсів здійснюється у формі строкового возмездного користування ресурсами в умовах, необхідних орендарю для самостійного здійснення господарської та іншої діяльності.

Передача природних ресурсів в оплатне або безоплатне користування відноситься до розпорядчої діяльності органів управління, так само як і встановлення відповідно до їх компетенції народногосподарського і природоохоронного статусу ресурсів, кваліфікація їх цінності. Виготовлена ??в процесі природокористування продукція є власністю виробника. Обмеження щодо її використання пов'язані тільки з виконанням договірних зобов'язань і регулюються на республіканському, крайовому або обласному рівнях вводиться механізмом платного природокористування та оподаткування.

Оренда природних ресурсів здійснюється на платній основі. Плата за право користування природними ресурсами, платежі відшкодування витрат на охорону і відтворення природних ресурсів можуть стягуватися в складі орендної плати, якщо не передбачені інші форми.

Найбільший розвиток отримав тип відносин договір-оренда. Предметом договірно-орендних відносин в природокористуванні є характер використання земельних, водних, лісових, рекреаційних та інших ресурсів. За договором на оренду природних ресурсів одна сторона - орендодавець - зобов'язується передати другій стороні - орендарю - для цільового господарського використання конкретно визначені види природних ресурсів (земельні, лісові, лікувально-оздоровчі, водні, рибогосподарські, мисливські) на встановлений договором строк.

Орендар зобов'язується вносити зумовлену договором орендну плату та дотримуватися правил раціонального використання та охорону природних ресурсів. Сторонами в договорі оренди природних ресурсів виступають: як орендодавця - власник або власник природних ресурсів. Орендарем в договорі оренди природних ресурсів може бути будь-яка правоздатна фізична або юридична особа, в тому числі й іноземні громадяни.

Зміст орендних відносин за договором оренди природних ресурсів є права і обов'язки сторін (насамперед орендаря) з економічного або екологічного використання відданих йому природних ресурсів.

Незважаючи на різноманіття природних ресурсів як об'єктів договору оренди і відмінності в цілях їх використання, всі права і обов'язки орендаря зводяться до наступних основних положень:

- цільове використання ресурсу;

- виконання позначених договором заходів з охорони та відтворення ресурсу і його неістощенія і неруйнування;

- дотримання екологічних вимог;

- повага прав і інтересів інших сусідніх природокористувачів;

- відшкодування завданих збитків;

- своєчасна плата за користування природними ресурсами.

Для отримання в оренду природного ресурсу обов'язковими є наступні умови:

¦ подача заявки зацікавленою організацією або громадянином з зазначенням мети оренди природних ресурсів;

¦ вивчення можливостей використання природних ресурсів для позначених цілей (тут не виключена екологічна експертиза);

¦ вивчення можливостей заявника реалізувати цю мету на умовах договору;

¦ проведення конкурсу або аукціону;

¦ оформлення заявки за результатами конкурсу або аукціону та укладення договору-оренди.

Термін оренди обмовляється також в договорі - термін залежить від використаного природного ресурсу: оренда землі зазвичай носить довгостроковий характер, на мисливські угіддя оренда укладається строком від 2 до 5 років.

При невиконанні сторонами своїх договірних зобов'язань сторони має право розірвати достроково договір оренди. Винна сторона оплачує збитки потерпілій стороні добровільно або стягується через арбітражний суд або суд загальної юрисдикції.
 Кругообіг речовин і енергії в еко - і агроекосистемах |  З матеріалів ООН |  Природно-ресурсний потенціал |  ресурсні цикли |  природних ресурсів |  Рівноваги в біосфері |  раціонального природокористування |  Ліцензування природокористування - це регулювання адміністративно-правовим шляхом екологічних відносин методами заборони, дозволу і уповноваження. |  Існують наступні види ліцензій природокористування. |  Ліцензія на використання лісів. Основи лісового законодавства РФ передбачають два види лісокористування: основне і побічна. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати