Головна

Речовин в повітрі робочої зони

  1.  F04 / Органічний амнестичний синдром, що не викликаний алкоголем або іншими психоактивними речовинами.
  2.  F05 / Делирий, що не викликаний алкоголем або іншими психоактивними речовинами.
  3.  F55 / Зловживання речовинами, що не викликають залежності.
  4.  NaOH - титрант, HCl - визначається речовина.
  5.  Omega 3-6-9, як речовини глибинної дії, нормалізують жировий обмін і ведуть до зниження обсягів підшкірної жирової клітковини.
  6.  XI. непромокальні речовини
  7.  XXII. ПРАВОВІ ОСНОВИ РОБОТА З РЕЧОВИНАМИ, МАТЕРІАЛАМИ І ВІДХОДАМИ

Віднесення умов праці до того чи іншого класу шкідливості та небезпечності за рівнем хімічного фактора проводиться відповідно до Керівництва Р 2.2.2006-05 "Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці".

У табл.4.3, згідно Керівництву Р 2.2.2006-05, наведені класи умов праці в залежності від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих хімічних речовин, вміст яких визначається кратністю перевищення ГДК.

Клас небезпеки і ступінь шкідливості умов праці з речовинами, що мають одну нормативну величину, встановлюють при порівнянні фактичних концентрацій з відповідною гранично допустимою концентрацією (ГДК). Для речовин, небезпечних для розвитку гострого отруєння і алергенів визначальним є порівняння фактичних концентрацій з максимальною гранично допустимою концентрацією (ГДКмакс), А для канцерогенів - з зі середньозмінної гранично допустимою концентрацією (ГДКСС). У тих випадках, коли зазначені речовини мають два нормативу, повітря робочої зони оцінюють як по средньозмінними, так і по максимальних концентрацій.

При одночасному присутності в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин односпрямованої дії з ефектом сумації виходять з розрахунку суми відношень фактичних концентрацій кожного з них до їх ГДК.


Таблиця 4.3

Класи умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих речовин (перевищення ГДК, разів)

 Шкідливі речовини *  Клас умов праці
 допустимий  шкідливий  небезпечний7)
 3.1  3.2  3.3  3.4
 Шкідливі речовини 1 - 4 класів небезпеки1) за винятком перерахованих нижче  ? ГДКмакс  1,1 - 3,0  3,1 - 10,0  10,1 - 15,0  15,1 - 20,0  > 20,0
 ? ГДКсс  1,1 - 3,0  3,1 - 10,0  10,1 - 15,0  > 15,0 -
 Особливості дії на організм  речовини небезпечні для розвитку гострого отруєння  з гостронаправленим механізмом дії2), Хлор, аміак  ? ГДКмакс  1,1 - 2,0  2,1 - 4,0  4,1 - 6,0  6,1 - 10,0  > 10,0
 дратівної дії2)  ? ГДКмакс  1,1 - 2,0  2,1 - 5,0  5,1 - 10,0  10,1 - 50,0  > 50,0
 канцерогени3); речовини, небезпечні для репродуктивного здоров'я людини4)  ? ГДКсс  1,1 - 2,0  2,1 - 4,0  4,1 - 10,0  > 10,0 -
 алергени 5)  високо небезпечні  ? ГДКмакс -  1,1 - 3,0  3,1 - 15,0  15,1 - 20,0  > 20,0
 помірно небезпечні  ? ГДКмакс  1,1 - 2,0  2,1 - 5,0  5,1 - 15,0  15,1 - 20,0  > 20,0
                     

Закінчення табл. 4.3

 
   Протипухлинні лікарські засоби, гормони (естроген)6)         +  
 наркотичні анальгетики6)     +      

Примітки: 1. - 1) Відповідно до ГН 2.2.5.1313-03 «Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони», доповненнями до нього. 2. - 2) Відповідно до ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03 «Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони», доповненнями до них і розділами 1, 2 прилож. 2 Керівництва Р 2.2.2006-05 "Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці". 3. - 3) Відповідно до ГН 1.1.725-98 «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини» і розділами 1, 2 прилож. 3 Керівництва Р 2.2.2006-05 "Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці". (Азбестовмісної пилу порівнюють згідно табл. 3). 4. - 4) Відповідно до СанПіН 2.2.0.555-96 «Гігієнічні вимоги до умов праці жінок», методичними рекомендаціями № 11-8 / 240-02 «Гігієнічна оцінка шкідливих виробничих факторів і виробничих процесів, небезпечних для репродуктивного здоров'я людини»; Detailed review document on classification systems for reproductive toxicity in OECD member countries / OECD series on testing and assessment No 15. Paris: OECD. 1999 і прог. 4 Керівництва Р 2.2.2006-05. 5. - 5) Відповідно до ГН 2.2.5.1313-03, доповненнями до нього і прог. 5 Керівництва Р 2.2.2006-05. 6. - 6) Речовини, при отриманні та застосуванні яких, повинен бути виключений контакт з органами дихання та шкірою працівника при обов'язковому контролі повітря робочої зони затвердженими методами (відповідно до ГН 2.2.5.1313-03, доповненнями до нього, розділами 1, 2 прилож. 6 Керівництва Р 2.2.2006-05. 7. - 7) Перевищення зазначеного рівня може призвести до гострого, в т. Ч. І смертельного, отруєння. 8. - *  незалежно від концентрації шкідливої ??речовини в повітрі робочої зони умови праці відносяться до даного класу.

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин різноспрямованої дії клас умов праці для хімічного фактора встановлюють наступним чином:

- По речовині, концентрація якого відповідає найбільш високому класу і ступеня шкідливості;

- Присутність будь-якого числа речовин, рівні яких відповідають класу 3.1, не збільшує ступінь шкідливості умов праці;

- Три і більше речовин з рівнями класу 3.2 переводять умови праці до наступного ступеня шкідливості - 3.3;

- Два і більше шкідливих речовин з рівнями класу 3.3 переводять умови праці до класу 3.4. Аналогічним чином здійснюється переклад з класу 3.4 в 4 клас - небезпечні умови праці.

Якщо одна речовина має декілька специфічних ефектів (канцероген, алерген і ін.), Оцінка умов праці проводиться за вищою ступеня шкідливості.

При роботі з речовинами, що проникають через шкірні покриви і мають відповідний норматив - ПДУ відповідно до ГН 2.2.5.563-96 клас умов праці встановлюють по табл. 4.3 по рядку - "Шкідливі речовини 1-4 класів небезпеки".

Хімічні речовини, що мають в якості нормативу ОБУВ відповідно до ГН 2.2.5.1314-03, оцінюють по табл. 4.3 по рядку - "Шкідливі речовини 1-4 класів небезпеки".

 
 Основні теоретичні положення |  Оцінка штучного освітлення в приміщенні |  приміщенні |  Коефіцієнта використання світлового потоку |  Основні теоретичні положення |  Оцінка мікроклімату приміщень |  параметрів мікроклімату |  мікроклімату |  Порядок виконання роботи |  Несприятливого впливу мікроклімату |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати