На головну

Рівнянням площини у відрізках є

  1. I. Якщо страхувальник є фізичною особою.
  2. V. Основним регламентує документом по обробці медичного інструментарію є ОСТ 42-21-2-85.
  3. А е В (А є елементом классаВ).
  4. А що є доказом потрібності вироби? Може бути, це прозвучить дивно, але те, що ця річ така ж, як уже наявні.
  5. Аналіз загального рівняння площини і побудова площин
  6. Аналіз стійкості системи по розташуванню коренів характеристичного рівняння на комплексній площині
  7. Вагітність починається з моменту запліднення сперматозоїдом дозрілої яйцеклітини. Вагітність є природним фізіологічним станом.

+ А)

б)

в)

г)

д)

168. Нормальний вектор площини x + 3y - 2z + 4 = 0 дорівнює

+ А) (1; 3; -2)

б) (1; -3; -2)

в) (3; -2; 40

г) (1; -3; 2)

д) (-1; 3; -2)

169. Площини x - 2y + 3z - 5 = 0 і 2x - 4y + k z +1 = 0 паралельні при k рівному -...

ВІДПОВІДЬ: 6

170. Пряма x - 2y - 5 = 0 на площині проходить через точку

+ А) (5; 0)

б) (6; 1)

в) (2; -1)

г) (8; 2)

д) (7; 2)

171. Пряма проходить через точку

+ А) (3; -2; 0)

б) (6, 0, 1)

в) (0; 6; -1)

г) (6; -2; 2)

д) (0; 0; 0)

172. Направляючий вектор прямої дорівнює

+ А) (3; 4; -1)

б) (3; -2; 0)

в) (0; 6; -1)

г) (6; -2; 2)

д) (1; 2; -1)

174. Точкою перетину прямих x - y + 1 = 0, x + y - 1 = 0 на площині є

+ А) (0; 1)

б) (1; 0)

в 10)

г) (0; 2)

д) (1; 1)

175. Направляючий вектор прямої дорівнює

+ А) (2; -3; 0)

б) (3; -2; 0)

в) (2; 3; 0)

г) (2; 0; 0)

д) (1; 2; -1)

176. Пряма проходить через точку

+ А) (2; -1; 0)

б) (3; -2; 0)

в) (2; -3; 0)

г) (2; 1; 0)

д) (1; 2; -1)

177. Відстань від точки М (1; -1) до прямої 3x - 4y + 3 = 0 дорівнює -...

ВІДПОВІДЬ: 2

178. Відстань від точки М (-2; -1) до прямої 3x + 4y - 5 = 0 дорівнює -...

ВІДПОВІДЬ: 3

179. Відстань від точки М (1; 1; 1) до площини x - y + z + 2 = 0 дорівнює

+ А)

б) 3

в 1

г) 2

д) 5

180. Умова паралельності двох прямих на площині

+ А)

б)

в)

г)

д)

181. Умова паралельності двох прямих на площині

+ А)

б)

в)

г)

д)

182. Рівнянням площині, що проходить через точку з нормальним вектором , є

+ А)

б)

в)

г)

д)
СЛАР, яка не має рішень, називається | СЛАР, що має кілька рішень, називається | Необхідна умова існування у квадратної СЛАР більше одного рішення-це | Якщо вектори ортогональні, то їх скалярний добуток дорівнює -... | Основною властивістю векторного твори є | Одинична матриця третього порядку має вигляд |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати