На головну

Питання 1. Основні завдання та організаційна структура МС ГО

  1. A. Структура комерційних листів
  2. B. Основні ефекти
  3. B. Зробіть пропозиції негативними і питальними.
  4. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  5. I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6. I. Основні завдання
  7. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Медична служба цивільної оборони (МС ГО) є функціональною системою охорони здоров'я, призначеної для медичного забезпечення населення в разі застосування зброї масового знищення та інших засобів нападу, а також в зонах стихійних лих, великих аварій і катастроф в умовах надзвичайних ситуацій.

За значущістю вирішуваних завдань МС ГО справедливо вважається однією з провідних служб ЦО.

основними завданнями медичної служби цивільної оборони є:

1. Надання всіх видів медичної допомоги цивільному населенню в осередках масового ураження з метою якнайшвидшого повернення уражених до праці, максимального зниження летальності та інвалідності.

2. Проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню масових інфекційних захворювань.

3. Проведення комплексних заходів щодо захисту населення і особового складу МС ГО від впливу вражаючих факторів сучасного бойового зброї і катастроф.

Для вирішення цих завдань в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу МС ГО має відповідну організаційну структуру (Рис. 1).

До складу медичної служби ЦО входять: керівництво, органи управління, сили і засоби.

До керівництва ставляться начальники медичної служби ЦО. Ними є керівники відповідних органів управління охорони здоров'я всіх рівнів.

В області начальником медичної служби ЦО є директор департаменту (управління) охорони здоров'я області, в місті - завідувач міським відділом (управлінням, комітетом) охорони здоров'я, в сільському районі - головний лікар центральної районної лікарні, на об'єкті економіки - головний лікар медико-санітарної частини (завідувач здравпунктом).

Органи управління МС ГО представлені штабами МС ГО і управлінням лікарняній бази (УББ). Штаби МС ГО, як органи оперативного керівництва створюються при начальниках МС ГО всіх ступенів аж до об'єкта економіки. До складу штабів входять посадові особи, функціональні обов'язки яких по займаним посадам в системі охорони здоров'я дозволяють їм вирішувати питання підготовки служби та організації її роботи в надзвичайних ситуаціях (НС).

Управління лікарняній бази (УББ) як орган управління МС ГО створюється для керівництва розгортанням і роботою лікарень заміської зони на території області (краю, республіки).

 СПЕБ

Умовні позначення:

ЛШМД - бригади спеціалізованої медичної допомоги

СЕО - санітарно-епідеміологічний загін

СЕБ - санітарно-епідеміологічна бригада

СПЕБ - спеціалізована протиепідемічна бригада

ГЕР - група епідеміологічної розвідки

МО - медичний загін

ХПГ - хірургічний рухомий госпіталь

ТТПГ - токсико-терапевтичний рухомий госпіталь

ІПГ - інфекційний рухомий госпіталь

АЛ - аптечна летучка

ГБ - головний лікарня

МПБ - багатопрофільна лікарня

ПБ - профільована лікарня

Мал. 1. Організаційна структура МС ГО.

Органи управління МС ГО повинні перебувати в постійній готовності до вирішення покладених на них завдань щодо медичного забезпечення населення під час проведення заходів цивільної оборони.

Сили і засоби МС ГО представлені невоєнізованих медичними формуваннями та медичними установами.
видавництво Спбгму | ВСТУП | З досліджуваних тем | Об'єктові формування МС ГО. | Територіальні формування МС ГО. | При масовому надходженні уражених ХПГ МС ГО надає хірургічну допомогу в основному за життєвими показаннями. | Призначення і завдання лікувальних установ МС ГО. | ВИСНОВОК | ВСТУП | Питання 1. Заходи МС ГО в умовах мирного часу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати