Головна

Напрямок перебігу окисно - відновних реакцій

  1. В Англії після економічної концепції Дж. М. Кейнса кейнсіанство як напрямок економічної теорії пройшло ще два історичних етапи еволюції: неокейнсіанство і посткейнсіанство.
  2. Початок перебігу» зупинення і перерив строків позовної давності
  3. Редокс - електроди (окисно - відновні).
  4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії.

Реакція проходить самодовільно, якщо

Кожний з потенціалі відповідає певній рівновазі між окисненою та відновленою формами речовини, тому будь - яка з цих пар може бути як окисником, так і відновником.

Відновна здатність відновленої форми елемента тим вища, чим менше значення має електродний потенціал відповідної напівреакції.

Окислювальна здатність окисненої форми елемента тим вища, чим більше значення має електродний потенціал відповідної напівреакції.

Наприклад, потрібно визначити, чи можна іонами окиснити металічну мідь за реакцією

В іонній формі

Записуємо загальну окисно - відновну реакцію у вигляді двох електронно - іонних напівреакцій, які відповідають окисненню відновника і відновленню окисника:

Розрахуємо ЕРС:

Отже, реакція не проходить самочинно.

   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   Наступна

Добуток розчинності. | Реакції обміну в розчинах електролітів. | Дисоціація води. Водневий показник. | Гідроліз. | Приклади завдань. | Окислювально - відновні процеси. | Електроди І роду. | Редокс - електроди (окисно - відновні). | Водневий електрод. | Гальванічні елементи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати