На головну

Дисоціація води. Водневий показник

  1. А) Na-катіонування води.
  2. Б) Водень (Н)-катіонування води.
  3. В) Амоній катіонування води.
  4. Водневий електрод.
  5. Водневий зв'язок.

Вода дуже незначною мірою дисоціює на іони.

Дисоціація води - ендотермічний процес (поглинання теплоти).

Константа рівноваги

За температури 298 К , що свідчить про те, що вода є дуже слабким електролітом, і концентрація молекул, які зазнали розщеплення на іони, дуже незначна порівняно з концентрацією недисоційованих молекул.

Іонний добуток води є сталою величиною за даної температури. За стандартних умов ( ) .

Для характеристики кислотності розчинів запроваджене поняття водневого показника :

Для розбавлених розчинів, коли концентрація , коефіцієнт активності і, відповідно, активність , тому замість активності іонів гідрогену можна використовувати їх концентрації:

В нейтральному середовищі

В кислому середовищі

В лужному середовищі

Наближено реакцію середовища визначають за допомогою індикаторів, які змінюють свій колір залежно від концентрації іонів гідрогену у розчині.

Кислотно - основні індикатори - слабкі органічні кислоти або основи, які змінюють своє забарвлення в разі перетворення кислотної форми на основну і навпаки.

Індикатор Кисле середовище Нейтральне середовище Лужне середовище
Метиловий - оранжевий Червоний Оранжевий Жовтий
Фенол - фталеїн Безбарвний Блідо - малиновий Малиновий
Лакмус Червоний Фіолетовий Синій

Для кількісного вимірювання з точністю до 0,01 використовують - метри.

   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

Розчинення газів у рідинах. | Розчинення твердих речовин у рідинах. | Закони Рауля. | Осмос. Осмотичний тиск. | Приклади завдань. | Розчини електролітів. | Теорія електролітичної дисоціації. | Сильні електроліти. | Слабкі електроліти. | Добуток розчинності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати