На головну

Загальні властивості розчинів

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. Визначений інтеграл та його властивості
  3. Визначення нечіткої множини та її властивості.
  4. Властивості векторного добутку.
  5. Властивості визначників
  6. Властивості дизельних палив
  7. ВЛАСТИВОСТІ І ХАРАКТЕР ЗАЛЯГАННЯ НАФТИ, ГАЗУ І ЗВ'ЯЗАНОЇ ВОДИ В ПЛАСТОВИХ УМОВАХ

Розчини - гомогенні системи, які складаються з двох або більшого числа компонентів.

Один з компонентів, що входять до складу розчину - розчинник, інші - розчинені речовини, хоча цей поділ є умовним.

Характерна ознака розчинів - однорідність. Це пояснюється тим, що розчинені речовини подрібнюються до окремих молекул або іонів, які не можуть утворити самостійну фазу.

За розміром частинок розчиненої речовини розчини поділяються:

ü істинні (розміри частинок );

ü колоїдні (мікрогетерогенні системи ( ), гетерогенні - суспензії (тверда речовина - рідина), емульсії (рідина - рідина) ( );

ü грубодисперсні системи.

Істинні розчини посідають проміжне становище між хімічними сполуками і механічними сумішами. Схожість з хімічними сполуками: однорідність, теплові ефекти при розчиненні. Схожість з механічними сумішами: склад розчину не є сталим, він може змінюватись у широких межах; несталими є фізичні властивості розчинів (густина, температури кипіння та кристалізації).

   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

Формула Борна - Ланде. | Цикл Борна - Габера. | Ступінь окиснення атома елемента. | Властивості молекул. | Здатність молекул до поляризації. | Взаємодія між молекулами. | Загальний вираз енергії міжмолекулярної взаємодії. | Водневий зв'язок. | Поляризація іонів. | Найбільшу поляризуючу дію чинить . |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати