Головна

Взаємодія між молекулами

  1. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія.
  2. Взаємодія алельних генів при моногібридному схрещуванні
  3. Взаємодія алельних генів при моногібридному схрещуванні
  4. Взаємодія алельних генів при моногібридному схрещуванні ... 26
  5. Взаємодія неалельних генів
  6. Взаємодія неалельних генів

Між молекулами завжди діють сили електростатичного походження. Результат міжмолекулярної взаємодії полягає тільки в притяганні молекул.

Сили міжмолекулярної взаємодії Ван-дер-Ваальса поділяють:

1. Орієнтаційна. Виникає між полярними молекулами, які мають сталі електричні моменти диполів

Енергія орієнтаційної взаємодії залежить від величин дипольних моментів молекул, відстані між ними та температури.

Для однакових полярних молекул

- константа Больцмана;

- абсолютна температура;

- електричний момент диполя;

- відстань між центрами диполів.

Уразі взаємодії різних полярних молекул і

Знак "-" означає, що результатом міжмолекулярної взаємодії є притягання молекул, що спричинює зниження енергії системи.

Зі збільшенням дипольного моменту енергія орієнтаційної взаємодії збільшується, отже збільшується температура кипіння.

2. Індукційна. Для речовин з полярними молекулами індукційна взаємодія додається до орієнтаційної і дещо підсилює міжмолекулярне притягання.

Якщо взаємодіють полярні і неполярні молекули. То під впливом електричного поля, що створюється полярними молекулами, неполярні молекули можуть поляризуватися і набувати індукованих дипольних моментів.

Енергія індукційної взаємодії посилюється з підвищенням здатності молекул до поляризації і послаблюється зі зростанням відстані між молекулами. Вона не залежить від температури.

- коефіцієнт здатності до поляризації;

- момент наведеного (індукованого) диполя;

- відстань між молекулами з наведеними диполями, що взаємодіють.

3. Дисперсійна. Зумовлена виникненням миттєвих диполів внаслідок зміщення електронних оболонок, що перебувають у постійному русі, відносно ядер.

Енергія дисперсійної взаємодії посилюється з підвищенням здатності молекул до поляризації і послаблюється зі зростанням відстані між молекулами.

- коефіцієнт здатності до поляризації;

- енергія іонізації молекули.

Дисперсійна взаємодія є універсальною. Вона виникає між будь-якими молекулами незалежно від їх будови.

   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Наступна

Екранування. | Спорідненість до електрона . | Характеристики хімічного зв'язку. | Ковалентний зв'язок. | Метод валентних зв'язків. | Іонний зв'язок. | Формула Борна - Ланде. | Цикл Борна - Габера. | Ступінь окиснення атома елемента. | Властивості молекул. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати