Головна

Розділ IV. МАКРОЕКОНОМІКА

  1. I РОЗДІЛ
  2. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  4. II РОЗДІЛ
  5. II. Розділіть фрази на ритмічні групи, скажіть їх, дотримуючись щодо рівний час їх проголошення.
  6. III РОЗДІЛ
  7. III. бойові можливості артилерійських підрозділів

Глава 1. Введення в макроекономіку

питання:

1. Макроекономіка: поняття, цілі, інструменти аналізу

2. Відтворювальна і галузева структура національної економіки

3. Метод "витрати-випуск" і модель міжгалузевого балансу в аналізі та прогнозуванні структурних взаємозв'язків в економіці.

Макроекономіка: поняття, цілі та інструменти

Термін «макроекономіка» сьогодні використовується в двох значеннях: як розділ загальної економічної теорії і як сукупність взаємопов'язаних національної економіки виробників і споживачів товарів і послуг.

Макроекономіка - Це частина загальної економічної теорії, в якій явища і процеси господарського життя розглядаються з позицій функціонування національної економіки в цілому.

Макроекономіка - непросте сума своїх підсистем (фірм, споживачів, галузей і т.п.), а цілісне утворення, яке має властивості і ознаками, які не властивими ні одній окремо взятій її частині.

макроекономічне (Національне)господарство - сукупність певним чином організованих ресурсів фірм, домогосподарств і держави для виробництва, обміну, розподілу і споживання продуктів і послуг з метою задоволення потреб усього суспільства.
Підприємницький капітал. | Кожна зі стадії кругообігу виконує певну функцію. | Рівновага конкурентної фірми | Припинення пропозиції конкурентної фірмою | Умова максимізації прибутку монополістом | Соціально-економічні наслідки монополії. Антимонопольна політика держави. | Глава 6. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів. Заробітня плата | Ринок праці та заробітна плата | Монополізм на ринку праці. Діяльність профспілок в умовах ринкового господарства. | Аграрне виробництво та аграрні відносини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати